wtorek 3 października 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

ZUS nęka związki zawodowe pozwami i oskarżeniami o zniesławienie. Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS ukrywa przed opinią publiczną kwoty wydane z pieniędzy publicznych?

21.2K odsłon
1K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

O tym, że organ rentowy nęka pozwami o naruszenie dóbr osobistych podmiotu prawnego oraz prywatnymi aktami oskarżenia za zniesławienia związki zawodowe, które ujawniają patologię i łamanie praw pracowniczych przez ZUS opinia publiczna dowiedziała się z wielu publikacji różnych mediów. Wystarczy wyguglować.

Redakcja CzasFinansów zwróciła się do ZUS z zapytaniem o informacje publiczną w zakresie kosztów jakimi to nękanie jest finansowane z funduszy i pieniędzy publicznych. Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dominik Wojtasiak ukrywa przed opinią publiczną tę informację. Dlaczego?

Co i dlaczego chcą ukryć Wojtasiak i Cegiełka z ZUS?

Do redakcji CzasFinansów.pl w sierpniu 2022 roku zgłosili się czytelnicy twierdzący, że są członkami związku zawodowego ZUS Związkowa Alternatywa. W obawie przed szykanami i nękaniem ich przez pracowników ZUS prosili o anonimowość bo się boją, że skoro organ rentowy nie miał skrupułów zwolnić chronioną ustawowo przewodniczącą związku zawodowego Ilonę Garczyńską to ich, szeregowych etatowców, zwolnią tym bardziej.

Przestraszeni pracownicy ZUS twierdzą nam, że organ rentowy nie tylko dopuścił się złamania praw pracowniczych wobec Ilony Garczyńskiej, ale nęka i ją i przewodniczącego związku zawodowego Piotra Szumlewicza pozwami cywilnymi o naruszenie dóbr osobistych i prywatnymi aktami oskarżenia za zniesławienie.

Rzeczywiście informacja o pozwach i aktach oskarżenia się potwierdziła. Sami zainteresowani ujawnili je w ramach audycji Reset Obywatelski na Youtube, gdzie omówili szczegóły pozwów i aktów oskarżenia. Związkowa Alternatywa z kolei ujawniła, że zwróciła się do ZUS z informacją publiczną o wskazanie kwot jakie z finansów publicznych zostało wydane na ich pozwy i akty oskarżenia. ZUS odmówił udzielenia tej informacji twierdząc, że są to informacje prywatne, a nie publiczne i związane z interesem prywatnym wnoszących o udzielenie tych danych.

O jakie informacje publiczne poprosiliśmy ZUS?

Redakcja złożyła więc dwa wnioski o udzielenie informacji publicznej. Oba identyczne. Jeden dotyczył Ilony Garczyńskiej, a drugi Piotra Szumlewicza. Było to w sierpniu 2022 gdy najpierw redakcja złożyła wniosek o odpis pozwu, a następnie we wrześniu 2022 roku, gdy po opublikowaniu przez Związkową Alternatywę komunikatu, że Zakład odmówił związkowi tej informacji.

Zapytaliśmy ZUS w związku z przygotowywanym artykułem prasowym o następujące kwestie:

1. Organ rentowy złożył pozwy o naruszenie dóbr osobistych przez Piotra Szumlewicza ze związku zawodowego Związkowa Alternatywa.
a. Ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi pozwów
b. Jaki był koszt skarbu państwa poniesiony na każdy z tych pozwów
c. Proszę wskazać podstawę prawną i załączyć dokumenty zatwierdzające wydanie finansów publicznych na pozew przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi
d. Proszę załączyć odpisy każdego z tych pozwów

2. Organ rentowy złożył prywatny akt oskarżenia za zniesławienie przez Piotra Szumlewicza ze związku zawodowego Związkowa Alternatywa.
a. Ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi aktów oskarżenia
b. Jaki był koszt skarbu państwa poniesiony na każdy z aktów oskarżenia
c. Proszę wskazać podstawę prawną i załączyć dokumenty zatwierdzające wydanie finansów publicznych na prywatny akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi
d. Proszę załączyć odpisy każdego z tych prywatnych aktów oskarżenia

I. Udzielenie informacji pisemnej, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odebrania tego wniosku, nadto odpowiedzi w formie tradycyjnej, nie drogą email, w przedmiocie:

Związkowa Alternatywa opowiada o pozwie z ZUS

Piotr Szumlewicz i Ilona Garczyńska na antenie Resetu Obywatelskiego opowiedzieli o co oskarża ich ZUS.

Dominik Wojtasiak – dlaczego słynie z uporczywego tłumienia krytyki prasowej, segregacji dziennikarzy i naruszania prawa prasowego?

Pismo przysłał Dyrektor Dominik Wojtasiak, który zasłynął już w społeczności pokrzywdzonych przez ZUS oraz wśród dziennikarzy jako zusowska twarz tłumienia krytyki prasowej. W społeczności ofiar zakładu ma reputację zusokraty. Dominik Wojtasiak odmówił udzielenia informacji dotyczącej wydatkowania finansów publicznych na proces cywilny i karny ZUS z Piotrem Szumlewiczem i Iloną Garczyńską twierdząc, że nie jest to informacja publiczna, a poza tym nie zostało przez naszą redakcję udowodnione, że społeczność pokrzywdzonych przez ZUS jest zainteresowana informacjami o zarządzaniu finansami publicznymi przez organ rentowy.

Nieprofesjonalne, histeryczne i płaczliwe pismo Dominika Wojtasiaka, które przysłał on do redakcji nie nadaje się do publikacji, gdyż zostały w nim bezprawnie ujawnione informacje poufne z prywatnych kont innych ubezpieczonych i płatników składek, o które to dane trzeba zaznaczyć redakcja nigdy nie wnosiła i nie była nigdy zainteresowana.

Kulminacją histerycznego i emocjonalnego wybuchu Dominika Wojtasiaka jest stwierdzenie, że wnioski o informacje publiczną składane przez takich dziennikarzy jak reporterzy CzasFinansów nie służą dobru powszechnemu, a wręcz przeciwnie. Dziennikarze są przyzwyczajeni do braku kultury pracowników Departamentu Legislacyjno-Prawnego ZUS i obrażanie mediów przez takie osoby jak Dominik Wojtasiak jest powszechną i agresywną praktyką funkcjonowania tego departamentu.

Organ i ludzie związani z Dominikiem Wojtasiakiem zazwyczaj obrażają dziennikarzy i ich oczerniają odmawiając udzielenia informacji publicznych w związku z przygotowywanymi artykułami prasowymi. W internecie można wyguglować artykuły dziennikarzy, ale i wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które zwracają uwagę na niewłaściwość takich praktyk.

Z pisma można jednak wywnioskować, że organ rentowy powagą urzędu wskazuje, że składane wnioski o informacje publiczne przez redakcję CzasFinansów powodują zagrożenie dla Dominika Wojtasiaka oraz samego Prezesa ZUS w taki sposób, że organ rentowy, a konkretnie Departament Legislacyjno-Prawny zarządzany przez Wojtasiaka nie wyrabia się w ustawowych terminach z realizacją swoich obowiązków. W tym przez składane wnioski o udzielenie informacji publicznej przez redakcję CzasFinansów organ nie wyrabia się w terminie zawitym z odpowiedziami na inne wnioski.

Dominik Wojtasiak nie zapanował nad własnymi nerwami, złe emocje wzięły górę nad rozsądkiem i w tym histerycznym, płaczliwym i nieprofesjonalnym tonie zabrakło tylko płaczu, że renty i emerytury są zagrożone bo redakcja CzasFinansów.pl złożyła w ciągu dwóch lat kilkanaście wniosków o informację publiczną. Przez własną histerię i problemy z panowaniem nad nerwami Dominik Wojtasiak z pewnością stanie się synonimem groteski dyrektora organu administracji publicznej.

Eksperci nie dają wiary w histerię Wojtasiaka i ZUS.

Jest to oczywiście absurd, że kilkanaście złożonych od 2021 roku wniosków o informacje publiczną paraliżuję pracę całego Departamentu i raczej szeroko rozumiana opinia publiczna może taki płacz i lament dyrektora ocenić jako jego porażkę w organizacji pracy Departamentu i jego niekompetencję do dalszego pełnienia obowiązków Dyrektora.

Nawet jeśli Dominik Wojtasiak chciał upozorować przed opinią publiczną, że kilkanaście wniosków w ciągu dwóch lat sprawiło, że pod jego kierownictwem Departament Legislacyjno-Prawny nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków to w rzeczywistości skompromitował i ośmieszył tylko siebie. Być może szeroko rozumiana opinia publiczna oceni to nawet jako utratę kompetencji do dalszego pełnienia funkcji Dyrektora.

Poproszeni przez nas o komentarz w tej sprawie eksperci w zakresie prawa do informacji publicznej, który wolą pozostać anonimowi, ocenili, że to wyjaśnienie jest kłamliwe i pozorne, ma pełnić manipulacyjną i nieuczciwą podkładkę do nieudzielenia informacji publicznej.

Jak twierdzą eksperci rolą organu administracji państwowej jest udzielanie odpowiedzi dziennikarzom, a to, że jakiś dziennikarz który w trakcie swojej pracy dziennikarskiej o danym organie napisze np. pięćdziesiąt artykułów i złoży pięćdziesiąt zapytań nie może być ani etycznym, ani moralnym powodem do nieudzielenia informacji publicznej.

Oznaczałoby to, że w ocenie takich osób jak Wojtasiak jeden dziennikarz w czasie swojego życia ma prawi zadać tylko określoną ilość pytań prasowych czy złożyć wniosków o informację publiczną. Twierdzą, że to szykany i dyskryminacja ze strony pracowników ZUS.

Jeden z ekspertów mówi nam, że miał z Dominikiem Wojtasiakiem wiele razy do czynienia. Przekonuje, że ten człowiek tylko szuka pretekstu, by nie udzielić informacji, szczególnie takich, które kompromitują organ w opinii publicznej. Jak się wypowiem w Waszym portalu to potem Wojtasiak mi napisze, że nie udzieli odpowiedzi na wniosek o informację publiczną bo jestem z Wami jakoś powiązany i będę znów musiał dochodzić sprawiedliwości w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – mówi naszemu dziennikarzowi – to nie są patriotyczne standardy – dodaje.

Inny dodaje – skarżyć, skarżyć i raz jeszcze skarżyć do Sądu Administracyjnego każdą odmowę i nie wierzyć w ani jedno słowo wyjaśnienia nikogo z departamentu legislacyjno-prawnego. Oni się tam nie boją łamać prawa bo wiedzą, że w nawet jak Sąd Administracyjny uzna, że złamali prawo to Sędziowie nakładają sto złotych grzywny. Takie kwoty na kary oni mają wpisane w budżet i nie robią na nich wrażenia.

Z doświadczeń naszej redakcji faktycznie dużo zarzutów się potwierdza. Wkrótce opublikujemy kolejne artykuły na temat działalności tego departamentu.

Takie myślenie – w ocenie anonimowych ekspertów – nie jest ani etyczne, ani profesjonalne, ani moralne i niestety kojarzy się bardziej z reżimem Łukaszenki czy putinowską Rosją niż z organem administracji publicznej w Unii Europejskiej. Wojtasiak jest radcą prawnym, a więc musi mieć świadomość złej reputacji jaką tworzy swojemu pracodawcy.

Trzeba mieć jednak świadomość, że dołączył do ZUS juz po przejęciu władzy przez PiS bo w 2016 roku. Jest więc lojalnym podwładnym obecnej Prezes ZUS. Z pewnością póki władza się nie zmieni to nikt nie rozliczy Dominika Wojtasiaka i będzie zgoda Prezes ZUS na jego występki. Wcześniej, w latach 2013-2016 był dyrektorem w PKP Cargo, a jeszcze wcześniej od 2009 do 2013 radcą prawnym w Ciech S.A. Przeszedł do PKP Cargo na rok przed wybuchem afery korupcyjnej w Ciech S.A. w której CBA prowadziło śledztwo.

Eksperci wskazują również, że działanie Wojtasiaka może wyczerpywać znamiona art. 44 prawa prasowego i jako radca prawny musi się liczyć, że w końcu któryś z dyskryminowanych dziennikarzy, któremu utrudnia się wykonywania pracy i tłumi się krytykę prasową może pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

Wytłumaczenia Wojtasiaka fałszywe? Czy można ufać w to, ze pisma podpisane jego nazwiskiem zawierają prawdę?

Redakcja nie daje wiary w uczciwość i prawdę w poświadczonym przez Wojtasiaka stanowisku na piśmie urzędowym jakoby złożenie kilkunastu wniosków o informację publiczną przez CzasFinansów miało sprawiać, że on i Prezes ZUS nie są już w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych. Chociażby dlatego, że redakcja złożyła wcześniej wniosek o informację publiczną w zakresie tego ile do ZUS wpływało wniosków o informację publiczną od 2019 roku.

Dominik Wojtasiak w odpowiedzi z dnia 7 lipca 2022 roku wskazał, że w 2019 roku wpłynęło 777 wniosków, w 2020 894 wnioski, w 2021 716 wniosków, zaś w okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 wpłynęło ich 480. Biorąc pod uwagę kilkanaście wniosków złożonych przez redakcję od 2021 ta ilość nie potwierdza, aby z tego właśnie powodu Wojtasiak nie był już w stanie wypełniać swoich obowiązków służbowych terminowo.

Nadmienić należy, że w tym samym piśmie Wojtasiak wskazał, że skarg na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej w 2019 roku była 1, w 2020 była też 1, w 2021 było ich 8, zaś w 2020 do końca czerwca 2022 było ich 14. Trudno dać wiarę, że taka ilość spowodowała, że Departament Legislacyjno-Prawny przestał wypełniać swoje ustawowe obowiązki.

Wojtasiak nie udzieli informacji publicznej jeśli redakcja nie wsypie mu informatorów

Dominik Wojtasiak zarzucił również redakcji, że nie zostały ujawnione dane osobowe osób, które do redakcji się zgłosiły z prośbą o interwencję w tej sprawie. Oczywistym jest, że Dominik Wojtasiak nie rozumie prawa i jako osoba, która zawodowo tłumi krytykę prasową nie jest zorientowana, że dziennikarzy obowiązuje ochrona informatorów, jak również pokrzywdzonych, którzy proszą redakcję o interwencję gdy czują się bezradni wobec bezdusznego organu.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że nasi informatorzy, szczególnie będący zatrudnieni w ZUS i będący członkami związku zawodowego Związkowa Alternatywa boją się, że będą szykanowani, prześladowani i nękani jeśli takie osoby jak Dominik Wojtasiak poznają ich personalia.

Redakcja CzasFinansów nigdy nie ujawnia swoich informatorów, zaś działanie Dominika Wojtasiaka jawi się jako przykład szykan, dyskryminacji, segregacji i tłumienia krytyki prasowej oraz uporczywego utrudniania pracy dziennikarzom.

Gdyby ZUS miał czyste ręce i postępował zgodnie z prawem w sprawie pozwów i aktów oskarżenia wobec Związków Zawodowych to nie mataczyłby w kwestiach związanych z wydawaniem na te cele finansów publicznych. Pokrzywdzeni przez ZUS twierdzą, że to może być dowód, że w sprawie łamania praw związków zawodowych, zwolnienie Ilony Garczyńskiej, również umyślnie łamano prawo.

Ukrywanie informacji publicznych przez ZUS, ale też przez takie osoby jak Dominik Wojtasiak, również rzuca cień podejrzeń, że w tym sporze ze związkami zawodowymi to właśnie organ rentowy pełni rolę złoczyńcy. Z pewnością działanie Dominika Wojtasiaka w ocenie niektórych pracowników ZUS oraz pokrzywdzonych przez organ rentowy przyczyni się do zwiększenia się złej reputacji Zakładu.

Jeżeli Dominik Wojtasiak niedomaga już zawodowo i nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych to przecież może w każdej chwili zmienić pracę na mniej wymagającą intelektualnie, a nie płakać w pismach do redakcji, że kilkanaście wniosków o informację publiczną złożonych przez CzasFinansów w okresie dwóch lat rozłożyło na łopatki cały ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rocznie wydaje setki, milionów na informatyzację i systematyzację danych, a potem takie osoby jak Dominik Wojtasiak lamentują w pismach urzędowych, że przerasta ich kilkanaście wniosków o informacje publiczne. W dodatku w wariancie nieprzetworzonym.

Szkoda, bo ZUS mógł w tej sprawie postąpić uczciwie, etycznie i nienagannie moralnie. Wystarczyło ujawnić kwoty jakie z finansów publicznych przeznaczono na te procesy i akty oskarżenia. ZUS nie skorzystał z okazji by udowodnić, że w tej sprawie działał uczciwie.

To skandal, że władze ZUS odmawiają udzielenia informacji w sprawie kosztów procesów skierowanych przeciwko liderom związkowym. ZUS jest instytucją publiczną i powinien funkcjonować w pełni transparentnie. Ukrywanie wydatków to praktyka naganna i niezgodna z prawem. Wydatki ZUS nie są prywatną sprawą, gdyż Zakład jest w pełni finansowany z środków publicznych. Jeszcze bardziej haniebny jest fakt wydawania dużych środków publicznych przez Zakład na procesy przeciwko liderom niezależnych związków zawodowych – powiedział redakcji CzasFinansów.pl Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa

Redakcja CzasFinansów.pl złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nieudzielenia informacji objętych wnioskiem o informację publiczną.

Reporter CzasFinansów.pl zamierza również z kamerą stawiać się na rozprawach wytoczonych przez ZUS Piotrowi Szumlewiczowi i Ilonie Garczyńskiej, aby przedstawić relację oraz zadać pytania przedstawicielom ZUS.

Do sprawy będziemy wracać.

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
13
+1
24
+1
23
+1
32
+1
23

27 komentarzy “ZUS nęka związki zawodowe pozwami i oskarżeniami o zniesławienie. Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS ukrywa przed opinią publiczną kwoty wydane z pieniędzy publicznych?”

 1. Katarzyna Kowalik

  Cenzorze Zusowski, pamiętaj ,że nieuczciwość nie popłaca, przyjdzie dzień na rozliczenie i ciebie… skończ z tym bezprawiem i uczciwe informuj jak defraudujecie pieniądze obywateli !

 2. A czy za takie olewanie dziennikarzy nie idzie się do pierdla? Panie Wojtasiak… warto ryzykować pierdlem dla pisowskiej władzy? Możliwe, że będziesz pan siedział i co wtedy powiesz rodzinie? Nie udzieliłem mediom odpowiedzi i sąd mnie skazał na pół roku więzienia macie tu adres ślijcie szlugi, abym mógł za ochrone dupy wymienić pod celą?

 3. Jak ten Wojtasiak taki cenzor, to ja jako podatnik i płatnik składek wnioskuję do Czasu Finansów, aby wysyłali takie zapytania do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce. Mam prawo wiedzieć jak są marnowane nasze pieniądze, nasze, to znaczy obywateli a nie ZUSu !

 4. Ja powiem tak. Pracuję w ZUS i zam Dominika. To jest zupełnie inny człowiek prywatnie i dla koleżanek z pracy. Kolegów już mniej szanuje, ale lubi koleżanki. On prywatnie taki nie jest, jak wyskoczymy do pubu czy coś to jest spoko, ale prezeska mocno go ciśnie i jest presja aby nie wypuszczać informacji poza firmę. Nie oceniajcie go pochopnie, on jest spoko

 5. Proszę mi tu nie obrażać kamrata Wojtasiaka bo kamrat bratem i będziemy go chronić! Tylko Jaszczur wyjdzie z pierdla i już się za hejterów kamrata Dominika bierzemy!

 6. Ja się zapytam abstrakcyjnie i hipotetycznie… ale czy to nie jest zachowanie typowe dla ruskich onuc jak to mówi marszałek gosiewska? Tak tylko pytam

 7. Podzielam pogląd, że zus stosuje metody którymi nieposkąpiłby reżim Łukaszenki czy Putin w nękaniu kobiet w ciąży. Tutaj też widać zapędy reżimowe. Szkoda, że biurokraci zusowscy tego nie widzą w swoich czynach

 8. Niewiarygodne. Dlaczego ci ludzie z zusu tak kłamią? Wystarczyło uczciwie podać na proces z tym i tą wydaliśmy np. 100 tysięcy i byłoby po kłopocie, a nie takie żałosne cwaniactwo. Wstyd. Czy ten koleś to nimonant pisowski?

 9. Czy to napewno dobre zdjęcie tego typa z zusu? podobny do marcina plichty… chociaz w sumie i jedno i drugie działa jak piramida finansowa więc twarz do zus pasuje

 10. Szczyt draństwa! ewidentnie coś oszukują w tym zusie, a to, że ukrywają jak wydają finanse publiczne to sprawa dla prokuratury, ten wojtasiuk powinien być pierwszym oskarżonym za ukrywanie przed mediami informacji

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

ZUS na celowniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych za łamanie RODO i błędy przy przetwarzaniu danych

ZUSowski gwałt na prawach pracowniczych? Liderka związku zawodowego zwolniona bo ujawniała prawdę o chuligańskich działaniach ZUS wobec własnych pracowników?

Dlaczego ZUS oszukuje kobiety w ciąży i złośliwie nie wypłaca im świadczeń? Prawo.pl potwierdza częściowo śledztwo dziennikarskie CzasFinansów!

CzasFinansow.pl miał rację. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza nieprawidłowość w traktowaniu osób starszych przez ZUS!

Naczelnik ZUS: w ZUS PUE danych nie sprawdzamy. Centrala ZUS: nie przychodźcie, korzystajcie z ZUE PUE.

ZUS brutalniej nęka chorych. Harpagany Uścińskiej przeprowadzają więcej agresywnych kontroli schorowanych ludzi.

Czy opolanie to kapusie i donosiciele jak twierdzi ZUS?

Prokuratura wszczęła dochodzenie wobec ZUS – chodzi o oszustwo ZUS na szkodę płatnika składek. W sprawie może chodzić o naczelnika Marcina Madalińskiego.

ZUS i rzecznik Paweł Żebrowski ręczą dobrym imieniem oraz reputacją Zakładu i samego Żebrowskiego: Nie kłamiemy i nie oszukujemy! Ilona Garczyńska zwolniona zgodnie z prawem!

Poprzednie
Następne

24K odsłon

ZUS przyjaźnie do klientów: Idziemy po pieniądze, które dostałeś z Tarczy Antykryzysowej – oddasz w zębach co do grosza – organ rentowy jak Zakład Usług Stalkerskich?

CzasFinansów.pl jeszcze w 2020 roku ostrzegał, że ZUS będzie ścigać, nękać i prześladować przedsiębiorców i firmy, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowej i dostali pomoc w czasie Koronawirusa. Ustalenia dziennikarzy śledczych naszego portalu potwierdził dziś portal prawo.pl i salon24.pl

Decyzją Prezes ZUS Gertudy Uścińskiej, według doniesień mediów, w każdym oddziale powstała specjalne spec-grupa, która ma zajmować się odzyskiwaniem udzielanej pomocy. Wszystko odbywa się w wielkiej tajemnicy aby zusowskie stalk-grupy nie wyszły na jaw w czasie wyborów – to tak jakby mówić: tylko nie mów nikomu… czy to kolejny dowód na to, że ZUS stał się Zakładem Usług Stalkerskich? Ustalenia innych mediów zdają się to potwierdzać.

Prawo.pl 28 września 2023 potwierdził ustalenia naszych dziennikarzy. Redakcja pisze tak:

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarcz Antykryzysowych, zwłaszcza świadczenie postojowe, mogą spodziewać się weryfikacji i decyzji ZUS nakazujących zwrot otrzymanych pieniędzy. W każdym oddziale Zakładu powstały specgrupy pracowników, którzy ręcznie weryfikują udzieloną pomoc. Z informacji Prawo.pl wynika, że w wielu przypadkach pomoc otrzymały firmy, które nie powinny. Zdaniem prawników najbliższe lata to będą batalie sądowe.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

Centrala ZUS kazała oddziałom stworzyć specjalne stalk-grupy

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl, we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce zostały utworzone kilkuosobowe specgrupy pracowników, czyli komórki, których zadaniem jest weryfikacja Tarcz Antykryzysowych, a w ich ramach – świadczeń postojowych.

– To odbywa się po cichu, bo wiadomo, że jest okres wyborczy i przedsiębiorcy by się zdenerwowali, gdyby dostali zawiadomienia.

Działalność grupy miała ruszyć z kopyta w sierpniu, potem zostało to odłożone na wrzesień, a teraz też pewne działania zostały przełożone, ale pracownicy dostają na razie małe, szczątkowe wykazy podmiotów do weryfikacji. Na duży komplet z centrali ZUS czekamy – mówi serwisowi Prawo.pl, prosząc o anonimowość, pracownik ZUS, dobrze zorientowany w sprawie. I dodaje:

– Centrala nie chce tego na razie udostępniać, bo gdyby wypłynęła informacja, że w danym województwie czy powiecie trzeba zweryfikować powiedzmy 2 tys. firm, to zrobiłby się szum.

Zusowscy stalkerzy idą po przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy

Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy Prawo.pl wynika, że problem dotyczy głównie świadczeń postojowych, czyli jednej z części Tarcz Antykryzysowych, o którym mowa w art. 15zq ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1327, dalej: ustawa w sprawie COVID-19). Wszystko ma być zweryfikowane i sprawdzone, czy automaty (algorytmy), którymi dysponuje ZUS – i które zostały wykorzystane przy przyjmowaniu wniosków – działały prawidłowo i wypłaty zostały dokonane przedsiębiorcom, którym ta pomoc się należała i czy była wypłacona w prawidłowej wysokości.

– Teraz okazuje się, że jest mnóstwo błędów i mnóstwo informacji potwierdzających, że pieniądze nie powinny zostać przekazane z uwagi na niekompletną dokumentację czy podawane w nich nieprawdziwe dane. Automaty przyjmowały wnioski i automatycznie kierowały do wypłaty, jeśli wszystkie rubryki były wypełnione. Nie było natomiast ich merytorycznej kontroli – czy to, co zostało podane we wniosku jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie sprawdzano np., czy i jaki jest stan zatrudnienia. W efekcie to, co zostało napisane na PUE ZUS a automat uznał, że jest poprawne, było puszczane. I takich spraw była większość. Teraz my musimy to wszystko sprawdzać i odkręcać, a następnie przekazywać to osobom, które będą wydawały decyzje nakazujące zwrot pieniędzy – mówi nasz informator. Jak twierdzi, dotyczy to spraw z całego okresu pandemii, czyli od 2020 r. do teraz, bo od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. od 1 lipca 2023 r.) płatnicy mają 6 miesięcy na weryfikację swoich wniosków albo złożenie wniosków, jeśli tego wcześniej nie zrobili.

A są też sprawy, w których automat wstrzymał wypłatę, choć ta powinna trafić na konto przedsiębiorcy.

Mało tego. Żeby otrzymać pomoc, to musiało dojść do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, tymczasem w trakcie sprawdzania przez inspektorów kontroli okazywało się, że w sprawach tego drastycznego spadku nie było, a nawet był wzrost przychodów, czyli przedsiębiorca nie powinien korzystać z tarcz pomocowych. A mimo to masowo z tej pomocy korzystali. Jednocześnie mogło się zdarzyć, że przedsiębiorca, który w pandemii rzeczywiście znajdował się w trudnej sytuacji, tej pomocy nie otrzymał – mówi pracownik ZUS. Potwierdza też nasze informacje, że są przedsiębiorcy-obcokrajowcy, którzy prowadzili działalność w Polsce i otrzymali pomoc z ZUS, ale w międzyczasie wyjechali za granicę i ślad po nich zaginął, a ZUS nie jest w stanie teraz ich namierzyć, by zweryfikować pomoc im udzieloną. – Mamy mnóstwo takich przypadków. Gdy np. właściciel firmy był narodowości ukraińskiej i zatrudniał Ukraińców, a on zlikwidował działalność i się rozpłynął, a jego pracownicy zniknęli z naszego pola widzenia, to jest olbrzymi problem w uzyskaniu dokumentów od tych ludzi. A jest jeszcze kwestia firm, które wykorzystywały studentów do uzyskania pomocy z tarcz – słyszymy.

Dziennikarze Prawo.pl zapytali ZUS m.in. o to, ilu osobom łącznie Zakład wypłacił pomoc finansową w ramach Tarcz Antykryzysowych i w jakiej wysokości oraz ile osób zostało już zweryfikowanych pod kątem zasadności otrzymania pomocy, a ile osób ZUS nie jest w stanie zweryfikować i z jakiego powodu. W odpowiedzi Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, przekazał Prawo.pl, że złożono 3,8 mln wniosków o świadczenie postojowe, a kwota wypłat wyniosła 6,4 mld zł. Z kolei liczba spraw o dodatkowe zasiłki opiekuńcze wyniosła 1,6 mln, a wypłacona kwota – 1,1 mld zł.

Według ZUS, w okresie do 31 lipca 2023 r. przeprowadzono:

6,2 tys. kontroli płatników składek w zakresie weryfikacji wniosków o świadczenia postojowe, a kwota pomocy w postaci świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla wniosków zweryfikowanych w trakcie prowadzonych kontroli wyniosła 14,2 mln zł;

17,1 tys. kontroli płatników składek w zakresie weryfikacji wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, a kwota otrzymanej pomocy w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, dla wniosków zweryfikowanych w trakcie prowadzonych kontroli wyniosła 830,7 mln zł.

Jak przekazał portalowi Prawo.pl Paweł Żebrowski, Departament Kontroli Płatników Składek (DKP) nie posiada informacji dotyczących wysokości otrzymanej pomocy w postaci wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (konieczne byłoby przeprowadzenie szacowania wielkości). ZUS nie prowadzi też statystyk dotyczących liczby podmiotów, których nie jest w stanie zweryfikować.

Wiadomo natomiast, że w okresie od stycznia do lipca 2023 roku liczba nienależnie pobranych świadczeń postojowych wynosiła 2,1 tysiąca.

To są tylko podmioty, o których ZUS już wie – mówi krótko informator Prawo.pl

Paweł Żebrowski twierdzi, że system, który realizował w ZUS tarczę antykryzysową działał poprawnie i realizował pomoc zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie jest prawdą, że automat ZUS mylił się w przyznawaniu środków.

– Od samego początku informowaliśmy, że ZUS ma obowiązek kontrolowania osób, które otrzymały pomoc od państwa. Zgodnie z przepisami przy udzielaniu wsparcia zasadą było, że przyjmowanie wniosków odbywało się na podstawie oświadczeń przedsiębiorców. Dzięki temu ZUS mógł szybciej przyznać środki w czasie kryzysu wywołanego COVID-19 – mówi.

I dodaje:

– Należy podkreślić, że osoby, które wnioskowały o pomoc biorą pełną odpowiedzialność za przekazane informacje w oświadczeniach. ZUS ma prawo sprawdzić te dokumenty 5 lat od wypłaty świadczeń. Do kontroli typowane są oświadczenia, gdzie istnieje duże ryzyko wprowadzenia urzędu w błąd. Ponadto o możliwych nieprawidłowościach informują ZUS również sygnaliści. Niekiedy są to osoby, z którymi pracodawca zawarł umowy cywilnoprawne.

Rzecznik zawraca uwagę, że w niektórych przypadkach, gdy ZUS miał informacje o tym, że mogło dojść do złamania prawa była powiadamiana prokuratura.

– Warto zaznaczyć, że pomoc wypłacana w ramach świadczenia postojowego to środki publiczne. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierają się na dużym zaufaniu do obywateli. To nie oznacza, że informacje podane w tych wnioskach nie będą analizowane – zaznacza Żebrowski. Według niego, dzięki wysiłkom pracowników ZUS udało się odzyskać miliony złotych publicznych pieniędzy. Przykładem jest głośna sprawa z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie przedsiębiorca fikcyjnie zatrudnił na zleceniu kilkuset osób, posiadających status studenta i wyłudził ponad 1 mln złotych.

– Za wyłudzenie świadczeń odpowiedział nie tylko przedsiębiorca, ale także kilkuset studentów skuszonych perspektywą łatwego zysku. To za ich sprawą doszło do poświadczenia nieprawdy we wnioskach składanych do ZUS. Tylko w tej sprawie Zakład odzyskał już 1 mln złotych – wskazuje Żebrowski.

Rzecznik prasowy ZUS twierdzi, że nie jest prawdą, że w ostatnim czasie w ZUS powstały supergrupy pracowników, którzy ręcznie weryfikują udzieloną pomoc. Jednocześnie twierdzi jednak, że ZUS zakończył pilotażowy projekt, który ma pomóc oszacować ryzyka nadużyć. – Dotyczy to również kwestii przekazywania fałszywych informacji do ZUS. Oddziały zostały oficjalnie zobowiązane do tego, aby nadal realizować ten projekt. Jego głównym zadaniem jest ochrona publicznych pieniędzy i walka z nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze z ZUS – podkreśla.

Źródło: Prawo.pl – https://www.prawo.pl/kadry/zwrot-pieniedzy-z-tarcz-antykryzysowych,523267.html

Zobacz nasz film na Youtube:

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Izba Dyscyplinarna Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin wierzytelności windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły