wtorek 26 września 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

ZUS i harpagany Uścińskiej versus Związkowa Alternatywa Piotra Szumlewicza. Sąd masakruje bambikoprawników ZUS, a to dopiero początek procesu

22.3K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Związkowa Alternatywa opublikowała fragmenty uzasadnienia Sądu z procesu który Piotrowi Szumlewiczowi wytoczyły najpotężniejsi intelektualnie i zawodowo prawnicy ZUS. Chodzi o naruszenie dóbr osobistych ZUS przez szefa związku zawodowego podczas jego audycji na kanale Youtube Reset Obywatelskich. Prezes ZUS za publiczne pieniądze zaangażowała Departament Legislacyjno-Prawny oraz radców prawnych ZUS, aby jako jej harpagany zgnoiły Piotra Szumlewicza. Wychodząc z założenia: “my som z ZUSa to prawo ino nasze” zespół Uścińskiej wytoczył najcięższe działa – wrzeszcząc w pismach procesowych żądali zabezpieczenia w postaci informacji, że audycja może naruszać dobra osobiste. Sąd nie miał wątpliwości – oddalił ten kretynizm i nie zostawił suchej nitki na bambiko-prawnikach ZUS. Szkoda, że Uścińska nie pomyślała zanim nie zleciła swoim bambiko-prawnikom by zrobili z niej pośmiewisko. Trudno. Stało się.

Nie znamy całej treści uzasadnienia Sądu, a jedynie te fragmenty, które Związkowa Alternatywa upubliczniła na swojej stronie internetowej. Prezentujemy je poniżej.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

W uzasadnieniu Sąd analizuje argumenty pozwanego oraz powoda dotyczące zabezpieczenia. Sąd przyznaje rację pozwanemu, który twierdzi, że zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia wzmianki o toczącym się postępowaniu na kanale “Reset Obywatelski” na portalu YouTube, jak to określono w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia, jest niemożliwe do wykonania. Sąd podkreśla, że nawet gdyby uznać, że obowiązek ten był możliwy do wykonania, należało go uznać za obciążający pozwanego ponad miarę.

Sąd przywołuje argumenty obowiązanego, które nie zostały podważone przez powoda w odpowiedzi na zażalenie. Obowiązany argumentuje, że nie jest uprawnionym podmiotem do kanału internetowego na portalu YouTube o nazwie “Reset Obywatelski”, ani nie jest jego wydawcą ani redaktorem naczelnym. Informacje dostępne w Internecie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazują, że fundacja “Arbitor” jest wydawcą czasopisma “Reset Obywatelski” wpisanego do rejestru czasopism pod numerem PR 21020. Czasopismo to jest publikowane m.in. na kanale YouTube i stronie internetowej resetobywatelski.pl, a redaktorem naczelnym jest Marcin Celiński.

Sąd ustala, że pozwany nie jest uprawniony do tego konkretnego kanału internetowego, co uniemożliwia mu dokonywanie jakichkolwiek czynności związanych z publikacją treści czy oświadczeń na nim bez zgody uprawnionego podmiotu. Sąd zauważa, że pozwany nie jest także wydawcą ani redaktorem czasopisma “Reset Obywatelski”, które publikuje materiały prasowe na kanale YouTube, jakie zostały wskazane we wniosku i postanowieniu o zabezpieczeniu. Sąd podkreśla, że pozwany nie ma realnej możliwości wykonania udzielonego powodowi zabezpieczenia.

Następnie Sąd analizuje możliwość zastosowania art. 35 ustawy Prawo prasowe do orzeczonego zabezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem, redaktor naczelny dziennika jest obowiązany do publikowania prawomocnych wyroków sądowych lub innych orzeczeń zawierających klauzulę o opublikowaniu oraz ogłoszeń sądowych lub organów państwowych. Sąd stwierdza, że wnioskowany obowiązek zamieszczenia wzmianki nie spełniał warunków przewidzianych w tym przepisie. Adresatem uprawnienia do publikacji takich orzeczeń jest redaktor naczelny oraz inne osoby dysponujące decyzją zawierającą nakaz opublikowania treści oświadczenia w jednostce prasowej. Jednakże, przepis wymaga, aby wyrok był prawomocny, co oznacza, że natychmiastowa wykonalność wyroku nie jest wystarczająca.

Sąd podkreśla, że zamieszczenie wzmianki w treści materiałów prasowych, dokładnie na ich początku i podczas ich odtwarzania, jak to określono w postanowieniu, prowadziłoby do ingerencji w treść tych materiałów, naruszając prawa autorskie ich twórców, w szczególności prawo do nienaruszalności treści i formy utworu. Zaproponowany przez powoda sposób zamieszczenia wzmianki uniemożliwiał uwzględnienie wniosku, ponieważ naruszał prawa autorskie twórców materiałów prasowych.

Sąd zwraca uwagę, że nawet gdyby uznać, że wykonanie zabezpieczenia w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia było technicznie możliwe dla pozwanego, to nałożenie na niego obowiązku odpłatnego zamieszczenia wzmianki byłoby obciążeniem przekraczającym potrzebę, zgodnie z art. 730 § 3 k.p.c. Sąd uzasadnia, że z przyczyn wcześniej wymienionych, nie można podzielić stanowiska Sądu I Instancji, że zamieszczenie wzmianki nie będzie wiązało się z nadmiernymi trudnościami dla pozwanego, a jedynie stanowiłoby prostą czynność techniczną, zgodną z działaniami prowadzonymi przez pozwana w ramach serwisów internetowych. Sąd Okręgowy nie wziął pod uwagę, że pozwany nie jest ani wydawcą, ani redaktorem czasopisma “Reset Obywatelski”, które publikuje materiały prasowe na kanale YouTube, co zostało pominięte w wydaniu zaskarżonego postanowienia.

Sąd dochodzi do wniosku, że żądanie zamieszczenia wzmianek przez pozwane byłoby nadmiernym obciążeniem, a w przypadku uznania takiego żądania, pozwany zostałby zobowiązany do działań powodujących uszczuplenie jego majątku. Sąd uznał, że przed prawomocnym zakończeniem postępowania w sprawie, zobowiązanie pozwanych do poniesienia wydatków finansowych nie jest uzasadnione.

W rezultacie Sąd rozpoznający zażalenie zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w zakresie punktu 1, oddalając wniosek o zabezpieczenie.

Proces ciągle trwa, redakcja nie przesądza o wyroku. Jednak gdy ten zapadnie to niezwłocznie Was poinformujemy. Redakcja zamierza również wysłać swojego dziennikarza na proces, o ile będzie on jawny, aby móc zrelacjonować dla naszych czytelników jego przebieg w zakresie, w jakim umożliwia to prawo.

Podsumowując, analizowany fragment uzasadnienia wyroku Sądu koncentruje się na argumentach pozwanego dotyczących niemożliwości wykonania zabezpieczenia, naruszeniu praw autorskich oraz nadmiernym obciążeniu dla pozwanych. Sąd uzasadnia, że pozwany nie jest uprawniony do kanału internetowego ani do ingerencji w materiały prasowe, a proponowany obowiązek zamieszczenia wzmianki naruszałby prawa autorskie twórców. Sąd podkreśla także, że nałożenie takiego obowiązku byłoby nadmiernym obciążeniem dla pozwanych. W rezultacie Sąd zmienia zaskarżone postanowienie i oddala wniosek o zabezpieczenie.

Redakcja CzasFinansów.pl złożyła do ZUS wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZUS na temat pozwu o naruszenie dóbr osobistych ZUS przez Piotra Szumlewicza, jak również na temat prywatnego aktu oskarżenia zniesławienia, które ZUS złożył przeciwko niemu. Zadaliśmy konkretne pytania, także o finansowanie z publicznych pieniędzy tych inicjatyw, ale Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dominik Wojtasiak oraz jego wspólnik z departamentu Eryk Cegiełka odmówili udzielenia informacji publicznej i nie odpowiedzieli na pytania prasowe naszej redakcji.

Dlatego redakcja złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który poinformował już CzasFinansów, że niedługo zapadnie wyrok w trzy-osobowym składzie, który osądzi czy ZUS ma naszej redakcji udzielić informacji publicznej, czy też przyzna Sąd organowi rację, że mimo finansowania pozwu i oskarżenia z pieniędzy publicznych, za rzekome publiczne zniesławianie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie stanowi informacji publicznej.

Źródło: https://www.za.org.pl/sad-oddala-wniosek-zus-o-umieszczenie-planszy-informujacych-o-mozliwosci-naruszenia-dobr-osobistych-zakladu-przez-piotra-szumlewicza/

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
35
+1
76
+1
2
+1
2

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Afera ZUS: Za gruba na zasiłek, schudnij! PiS o szydzeniu z otyłych: to chamskie i prostackie!

Tylko w CzasFinansów – Naczelnik ZUS Jolanta Marszał: nie są ważne dla ZUS terminy zawite decyzji i postanowień. Odwołania wniesione po terminie uchylają prawomocność decyzji do czasu wyroku Sądu.

Sąd o ZUS: znana sądowi praktyka naliczania przez Zakład odsetek jest błędna. Zostałeś wezwany do zapłaty odsetek? Sprawdź, czy nie jesteś naciągany!

Strajk w ZUS. Przestępcy w ZUS? Mobbing w oddziałach ZUS? Sędzia z Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki VII Wydziału Karnego Izabela Krupa zachęca do zawiadomień

Państwowa Inspekcja Pracy masakruje Joanne Drozd z ZUS oraz organ rentowy za chuligańskie zwolnienie liderki związku zawodowego.

Dyrektor ZUS we Wrocławiu Piotr Burtowski stracił stanowisko. Czy to pokłosie działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Prokuratury?

ZUS znowu przegrał w Sądzie. Pomówili kobietę o pozorność zatrudnienia. Sąd uznał, że organ się mylił. Znowu.

Nasz news. Możliwa plotka: czy Dominik Wojtasiak – dyrektor departamentu legislacyjno prawnego, z którym CzasFinansów wygrał 4 razy w Sądzie rozstał się z ZUS na mocy porozumienia stron?

Afera chamstwa w ZUS: Dyrektor Anna Maćkowiak każe nam kontaktować się z Rzecznikiem, a Rzecznik nas lekceważy.

Poprzednie
Następne

23.9K odsłon

Dlaczego ZUS oszukuje kobiety w ciąży i złośliwie nie wypłaca im świadczeń? Prawo.pl potwierdza częściowo śledztwo dziennikarskie CzasFinansów!

Na portalu prawo.pl w dniu 25 września 2023 ukazał się artykuł o tytule: Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie. To tekst, który potwierdza wcześniej formułowane zrzuty naszej redakcji, że ZUS systemowo nęka kobiety w ciąży i złośliwie narusza ich prawa niewypłacając im terminowo świadczeń lub wydając decyzje, które potem upadają w Sądzie a Skarb Państwa musi wypłacać miliony złotych rocznie za przegrane procesy.

Redaktor Grażyna J. Leśniak mocno zaczyna swój artykuł prasowy: Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

Dalej dziennikarka przywołuje stanowisko Posła na Sejm:

Problem wstrzymywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń kobietom w ciąży zwrócił uwagę poseł Franciszek Sterczewski wraz z grupą 50 posłów. – Państwo powinno otaczać matki i przyszłe matki szczególną opieką. Oczekiwanie na dziecko powinno być czasem spokoju, a nie dodatkowego stresu wywoływanego przez instytucję państwową. Kobiety w ciąży i matki, których podstawę do świadczeń kwestionuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pozostają bez środków do życia i nie wiedzą, jak długo potrwa ta procedura – napisał w interpelacji poselskiej (nr 43465). Wskazał przy tym na art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, który – jak zaznaczył – stanowi bezpośredni wyraz zasady opieki i ochrony państwa nad rodziną. – Art. 71 ust. 2 Konstytucji RP jest uszczegółowieniem ustrojowej zasady ochrony macierzyństwa: – Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Przepis ten łączy się bezpośrednio z zasadą ochrony macierzyństwa, która w Polsce jest systematycznie naruszana – napisał.

Ustalenia Prawo.pl im głębiej w artykuł tym są bardziej miażdżące dla ZUS:

Jak twierdzi poseł Sterczewski, ta ochrona macierzyństwa istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłków kobiecie w ciąży, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. – Dotyka to tysięcy kobiet w Polsce, które w ostatnich tygodniach ciąży, zamiast przygotowywać się do powiększenia rodziny, czekają, aż ZUS skończy sprawdzać, czy pieniądze się im należą, mimo odprowadzanych zgodnie z prawem składek. W podobnej sytuacji znajdują się kobiety tuż po urodzeniu dziecka, których prawo do zasiłku macierzyńskiego ZUS sprawdza miesiącami. Przez cały ten czas nie mają one środków do życia – wskazuje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i gwarant prawidłowości wydatkowania środków publicznych jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowości wypłat świadczeń oraz zapobiegania wypłacie nienależnych świadczeń z tego funduszu i nie może zaniechać tych działań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie musi dochować należytej staranności przy ustalaniu uprawnień do świadczeń, w tym w szczególności stosować zasady określone obowiązującymi przepisami – podkreślił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską. Według niego ustalenie prawidłowości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osobę, która przedłożyła wniosek o zasiłek z tytułu choroby lub macierzyństwa, ma kluczowe znaczenie dla jej uprawnień do tych świadczeń. Dotyczy to zarówno osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, np. pracowników, jak i osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, np. osób prowadzących pozarolniczą działalności gospodarczą.

Jak bowiem tłumaczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa, tj. zasiłki chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie systemowej, zwanym ubezpieczeniem chorobowym (art. 1 ust. 1 i art. 2 pkt 1, 5 i 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm., dalej: ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonej, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej), natomiast zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego (art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ust. 1 ustawy zasiłkowej). W przypadku stwierdzenia, że do ubezpieczeń społecznych została zgłoszona osoba nie posiadająca do nich tytułu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do sądu – tłumaczy wiceminister Szwed.

Jak wskazuje MRiPS, w przypadku wydania przed oddział ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, oddział ZUS wydaje także decyzję o odmowie prawa do zasiłków, od której przysługuje odwołanie do sądu (art. 63 ustawy zasiłkowej i art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

Podkreślenia wymaga, że działania ZUS nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie są nakierowane na szczególnie chronioną grupę, jaką są kobiety w ciąży. Mogą dotyczyć zarówno ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, tj. pracowników, jak i dobrowolnie, tj. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zaznaczył Stanisław Szwed.Odpowiedź ministerstwa jest bardzo ogólna, bez większego wchodzenia w szczegóły. Tymczasem ten problem nie jest nowy i mamy z nim do czynienia od dłuższego czasu – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej. Jak podkreśla, zastanawiające jest to, dlaczego resort nie chce podać liczby kobiet, którym w latach 2015-2022 wstrzymano świadczenie i z czego taka liczba wynika. – Patrząc na naszą sytuację demograficzną i spadającą liczbę urodzeń – a prognozy na ten rok mówią o około 280-285 tysiącach urodzeń, co oznacza, że w tym roku odnotujemy dalszy spadek o kolejne około 20 tysięcy dzieci – to polityka państwa tym bardziej powinna zachęcać do decydowania się na dziecko. Także przepisy ubezpieczeniowe powinny być zachęcające do posiadania dziecka. Powiedziałbym wręcz, że wymaga to szerszego spojrzenia i zdecydowanych kroków legislacyjnych – podkreśla Oskar Sobolewski.

Posłowie powołują się przy tym na dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wynika, że w 2023 roku 950 tysięcy kobiet w Polsce prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czyli odprowadza składki od swojej pracy. Mimo to, jak twierdzą posłowie, w przypadku zajścia w ciążę nie mają one gwarancji, że ZUS nie wstrzyma wypłaty ich świadczeń. Nie mają gwarancji, że będą miały środki do życia w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Posłowie chcieli więc wiedzieć, jakie działania są podejmowane, aby wprowadzić natychmiastowe zaprzestanie procederu wstrzymywania wypłaty zasiłków chorobowych wynikających ze złożenia zaświadczenia o niezdolności do pracy w czasie ciąży, a także po urodzeniu dziecka, wynikającego z przebywania na urlopie macierzyńskim, a jeśli nie jest planowane wprowadzenie takiego rozwiązania, to dlaczego. Chcieli wreszcie wiedzieć, ilu kobietom w latach 2015-2022 wstrzymano świadczenie w opisanych okolicznościach oraz z czego wynika zaobserwowany przez organizacje pozarządowe wzrost tych sytuacji w ostatnich latach.

Artykuł Prawo.pl dostępny jest tutaj: https://www.prawo.pl/kadry/ilu-kobietom-zus-wstrzymal-wyplate-swiadczen-w-latach-2015-2022,523211.html

Zobacz nasz film na Youtube:

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Izba Dyscyplinarna Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin wierzytelności windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły