czwartek 18 kwietnia 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

ZUS i harpagany Uścińskiej versus Związkowa Alternatywa Piotra Szumlewicza. Sąd masakruje bambikoprawników ZUS, a to dopiero początek procesu

22.4K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Związkowa Alternatywa opublikowała fragmenty uzasadnienia Sądu z procesu który Piotrowi Szumlewiczowi wytoczyły najpotężniejsi intelektualnie i zawodowo prawnicy ZUS. Chodzi o naruszenie dóbr osobistych ZUS przez szefa związku zawodowego podczas jego audycji na kanale Youtube Reset Obywatelskich. Prezes ZUS za publiczne pieniądze zaangażowała Departament Legislacyjno-Prawny oraz radców prawnych ZUS, aby jako jej harpagany zgnoiły Piotra Szumlewicza. Wychodząc z założenia: “my som z ZUSa to prawo ino nasze” zespół Uścińskiej wytoczył najcięższe działa – wrzeszcząc w pismach procesowych żądali zabezpieczenia w postaci informacji, że audycja może naruszać dobra osobiste. Sąd nie miał wątpliwości – oddalił ten kretynizm i nie zostawił suchej nitki na bambiko-prawnikach ZUS. Szkoda, że Uścińska nie pomyślała zanim nie zleciła swoim bambiko-prawnikom by zrobili z niej pośmiewisko. Trudno. Stało się.

Nie znamy całej treści uzasadnienia Sądu, a jedynie te fragmenty, które Związkowa Alternatywa upubliczniła na swojej stronie internetowej. Prezentujemy je poniżej.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

W uzasadnieniu Sąd analizuje argumenty pozwanego oraz powoda dotyczące zabezpieczenia. Sąd przyznaje rację pozwanemu, który twierdzi, że zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia wzmianki o toczącym się postępowaniu na kanale “Reset Obywatelski” na portalu YouTube, jak to określono w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia, jest niemożliwe do wykonania. Sąd podkreśla, że nawet gdyby uznać, że obowiązek ten był możliwy do wykonania, należało go uznać za obciążający pozwanego ponad miarę.

Sąd przywołuje argumenty obowiązanego, które nie zostały podważone przez powoda w odpowiedzi na zażalenie. Obowiązany argumentuje, że nie jest uprawnionym podmiotem do kanału internetowego na portalu YouTube o nazwie “Reset Obywatelski”, ani nie jest jego wydawcą ani redaktorem naczelnym. Informacje dostępne w Internecie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazują, że fundacja “Arbitor” jest wydawcą czasopisma “Reset Obywatelski” wpisanego do rejestru czasopism pod numerem PR 21020. Czasopismo to jest publikowane m.in. na kanale YouTube i stronie internetowej resetobywatelski.pl, a redaktorem naczelnym jest Marcin Celiński.

Sąd ustala, że pozwany nie jest uprawniony do tego konkretnego kanału internetowego, co uniemożliwia mu dokonywanie jakichkolwiek czynności związanych z publikacją treści czy oświadczeń na nim bez zgody uprawnionego podmiotu. Sąd zauważa, że pozwany nie jest także wydawcą ani redaktorem czasopisma “Reset Obywatelski”, które publikuje materiały prasowe na kanale YouTube, jakie zostały wskazane we wniosku i postanowieniu o zabezpieczeniu. Sąd podkreśla, że pozwany nie ma realnej możliwości wykonania udzielonego powodowi zabezpieczenia.

Następnie Sąd analizuje możliwość zastosowania art. 35 ustawy Prawo prasowe do orzeczonego zabezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem, redaktor naczelny dziennika jest obowiązany do publikowania prawomocnych wyroków sądowych lub innych orzeczeń zawierających klauzulę o opublikowaniu oraz ogłoszeń sądowych lub organów państwowych. Sąd stwierdza, że wnioskowany obowiązek zamieszczenia wzmianki nie spełniał warunków przewidzianych w tym przepisie. Adresatem uprawnienia do publikacji takich orzeczeń jest redaktor naczelny oraz inne osoby dysponujące decyzją zawierającą nakaz opublikowania treści oświadczenia w jednostce prasowej. Jednakże, przepis wymaga, aby wyrok był prawomocny, co oznacza, że natychmiastowa wykonalność wyroku nie jest wystarczająca.

Sąd podkreśla, że zamieszczenie wzmianki w treści materiałów prasowych, dokładnie na ich początku i podczas ich odtwarzania, jak to określono w postanowieniu, prowadziłoby do ingerencji w treść tych materiałów, naruszając prawa autorskie ich twórców, w szczególności prawo do nienaruszalności treści i formy utworu. Zaproponowany przez powoda sposób zamieszczenia wzmianki uniemożliwiał uwzględnienie wniosku, ponieważ naruszał prawa autorskie twórców materiałów prasowych.

Sąd zwraca uwagę, że nawet gdyby uznać, że wykonanie zabezpieczenia w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia było technicznie możliwe dla pozwanego, to nałożenie na niego obowiązku odpłatnego zamieszczenia wzmianki byłoby obciążeniem przekraczającym potrzebę, zgodnie z art. 730 § 3 k.p.c. Sąd uzasadnia, że z przyczyn wcześniej wymienionych, nie można podzielić stanowiska Sądu I Instancji, że zamieszczenie wzmianki nie będzie wiązało się z nadmiernymi trudnościami dla pozwanego, a jedynie stanowiłoby prostą czynność techniczną, zgodną z działaniami prowadzonymi przez pozwana w ramach serwisów internetowych. Sąd Okręgowy nie wziął pod uwagę, że pozwany nie jest ani wydawcą, ani redaktorem czasopisma “Reset Obywatelski”, które publikuje materiały prasowe na kanale YouTube, co zostało pominięte w wydaniu zaskarżonego postanowienia.

Sąd dochodzi do wniosku, że żądanie zamieszczenia wzmianek przez pozwane byłoby nadmiernym obciążeniem, a w przypadku uznania takiego żądania, pozwany zostałby zobowiązany do działań powodujących uszczuplenie jego majątku. Sąd uznał, że przed prawomocnym zakończeniem postępowania w sprawie, zobowiązanie pozwanych do poniesienia wydatków finansowych nie jest uzasadnione.

W rezultacie Sąd rozpoznający zażalenie zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w zakresie punktu 1, oddalając wniosek o zabezpieczenie.

Proces ciągle trwa, redakcja nie przesądza o wyroku. Jednak gdy ten zapadnie to niezwłocznie Was poinformujemy. Redakcja zamierza również wysłać swojego dziennikarza na proces, o ile będzie on jawny, aby móc zrelacjonować dla naszych czytelników jego przebieg w zakresie, w jakim umożliwia to prawo.

Podsumowując, analizowany fragment uzasadnienia wyroku Sądu koncentruje się na argumentach pozwanego dotyczących niemożliwości wykonania zabezpieczenia, naruszeniu praw autorskich oraz nadmiernym obciążeniu dla pozwanych. Sąd uzasadnia, że pozwany nie jest uprawniony do kanału internetowego ani do ingerencji w materiały prasowe, a proponowany obowiązek zamieszczenia wzmianki naruszałby prawa autorskie twórców. Sąd podkreśla także, że nałożenie takiego obowiązku byłoby nadmiernym obciążeniem dla pozwanych. W rezultacie Sąd zmienia zaskarżone postanowienie i oddala wniosek o zabezpieczenie.

Redakcja CzasFinansów.pl złożyła do ZUS wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZUS na temat pozwu o naruszenie dóbr osobistych ZUS przez Piotra Szumlewicza, jak również na temat prywatnego aktu oskarżenia zniesławienia, które ZUS złożył przeciwko niemu. Zadaliśmy konkretne pytania, także o finansowanie z publicznych pieniędzy tych inicjatyw, ale Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dominik Wojtasiak oraz jego wspólnik z departamentu Eryk Cegiełka odmówili udzielenia informacji publicznej i nie odpowiedzieli na pytania prasowe naszej redakcji.

Dlatego redakcja złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który poinformował już CzasFinansów, że niedługo zapadnie wyrok w trzy-osobowym składzie, który osądzi czy ZUS ma naszej redakcji udzielić informacji publicznej, czy też przyzna Sąd organowi rację, że mimo finansowania pozwu i oskarżenia z pieniędzy publicznych, za rzekome publiczne zniesławianie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie stanowi informacji publicznej.

Źródło: https://www.za.org.pl/sad-oddala-wniosek-zus-o-umieszczenie-planszy-informujacych-o-mozliwosci-naruszenia-dobr-osobistych-zakladu-przez-piotra-szumlewicza/

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
35
+1
76
+1
2
+1
2

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Prokuratura wszczęła dochodzenie wobec ZUS – chodzi o przestępstwo urzędnicze. W sprawie może chodzić o naczelnika Marcina Madalińskiego i byłego dyrektora Piotra Burtowskiego.

ZUS: mobbing, molestowanie seksualne oraz próby samobójcze pracowników? Tak twierdzi nasz informator z 20 letnim stażem pracy jako inspektor kontroli w Zakładzie

Uwaga na nierzetelną urzędniczkę ZUS – Magdalena Groń przyłapana na braku profesjonalizmu. Zastępca Dyrektora ZUS Adam Nowak uznaje skargę i przeprasza.

GRZEGORZ BRAUN: ZUS to piramida finansowa

ZUS uśmiercił kobietę. Tłumaczy się, że przez pomyłkę, ale czy można ZUS-owi wierzyć? Co na to Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Uwaga na oszustów! Czy ZUS chce okraść płatnika składek na 1,5 miliona złotych? Tak twierdzą czytelnicy – to złodziejstwo – dodają zbulwersowani

Na bakier z dobrym wychowaniem w ZUS? Naczelnik Beata Leszyk i przyjazny urząd, który nie przeprasza.

Jest wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej

ZUS, Lex Czarnek i praktyki rodem z Zakładu Usług Stalkerskich? Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS wzbudził podejrzenia inwigilacji i stalkowania nauczycieli podczas komisji sejmowej?

Poprzednie
Następne

21.6K odsłon

Jest wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej

W dniu 9 stycznia br. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z zajmowanego stanowiska.

Jak podkreśla Pani Minister:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to liczne zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków, realizowane przez ponad czterdzieści tysięcy pracownic i pracowników zasługujących na godne warunki pracy i płacy. Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją.

Nie jest jasne czy reszta zarządu oraz rada nadzorcza również zostanie wymieniona.

Zobacz nasz film na Youtube:

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka Gertruda Uścinska getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły