piątek 24 marca 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Policja oszukuje swoich wierzycieli? Nie płacą rachunków za paliwo, papier do drukarek, prąd, roboty budowlane, opinie biegłych, a nawet leki.

21.5K odsłon
1K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Wirtualna Polska ustaliła, że Komendy Wojewódzkie Policji nie płacą swoich rachunków. Komenda z Katowic naciągnęła swoich wierzycieli na 33 miliony złotych. Poznańska policja nie zapłaciła 18 milionów. Rzeszów 11 milionów. Szczecin 4 miliony, a Wrocław jeden milion złotych. Policjanci jednocześnie stawiają zarzuty za oszustwa przedsiębiorcom, którzy naciągają swoich wierzycieli. Moralność kalego?

Wszystko wskazuje na to, ze policjanci naciągają swoich wierzycieli i mogą dopuszczać się przestępstw wyłudzania usług, za które w dniu ich zamówienia wiedzą, że nie są w stanie zapłacić. Można zatem twierdzić, że policjanci zawierają zobowiązania z góry powziętym zamiarem niewywiązania się z warunków zamówienia i od samego początku zamierzają zapłacić z wielkim opóźnieniem, albo wcale.

Ci sami policjanci jednocześnie prowadzą postępowania np. za oszustwa czyli za czyny z art 286 kodeksu karnego i stawiają zarzuty za czyny, których sami się dopuszczają. Nie jest to ani moralne, ani etyczne. Tak twierdzą prawnicy, którzy sprawę skomentowali dla Wirtualne Polski.

Policja w Katowicach rekordzistą – 33 miliony

“Zobowiązania w garnizonie śląskim na koniec roku budżetowego 2022 wynoszą 32 863 389,82 zł. Na koniec 2021 roku zobowiązania wynosiły 20 037 082,72 zł, a pod koniec 2020 r. – 19 412 026,06 zł” – czyta Wirtualna Polska w przesłanym mailu. Na pytanie, czy są to zobowiązania przedawnione, śląska policja nie odpowiedziała.

Policja w Poznania nie zapłaciła aż 18 milionów

W Poznaniu Wirtualna Polska dowiedziała się, że na koniec 2022 r. zobowiązania tamtejszej komendy “z tytułu wydatków rzeczowych” wynosiły 18,6 mln zł. Wielkopolska policja nie potrafi wskazać, jaka część zadłużenia jest już przedawniona.

Nasz wydział finansów jest w trakcie opracowania i przygotowania danych do sprawozdań budżetowych. W tych sprawozdaniach zostanie dokonany podział tych zobowiązań na poszczególne rodzaje – mówi rzecznik Andrzej Borowiak i dodaje, że płatności tych zobowiązań policja stara się realizować systematycznie w ramach posiadanego budżetu.

Policja w Rzeszowie jest dłużna 11 milionów

Suma zobowiązań KWP w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 11 555 406,35 zł (dane dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych policji naszego garnizonu). W podanej kwocie zawierają się zobowiązania wymagalne w wysokości 3 322 762,40 zł dotyczące paragrafów wydatków bieżących (m.in. paliwo, usługi, naprawy) – przekazała rzecznik Marta Tabasz-Rygiel.

Policja w Szczecinie zalega 1,2 miliona złotych

1,2 mln zł to zadłużenie szczecińskiej policji. – KWP w Szczecinie nie dokonała płatności zobowiązań wymagalnych z tytułu umów cywilno-prawnych dotyczących zakupywanych materiałów, towarów i usług – przekazała tamtejsza jednostka.

Ponadto KWP w Szczecinie posiada zobowiązania niewymagalne z odroczonym terminem płatności w kwocie 4,4 mln zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług medycznych, materiałów, części zamiennych, paliwa, energii, usług serwisowych.

W poprzednich trzech latach nie występowały przypadki powstania zobowiązań wymagalnych – KWP w Szczecinie na bieżąco dokonywała płatności wszelkich należności kontrahentów o charakterze cywilno-prawnym – zapewnia nadkom. Mirosława Rudzińska z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Policja we Wrocławiu naciągnęła wierzycieli już na 1,1 miliona złotych

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu miała do zapłaty rachunki na łączną kwotę 1 mln 182 tys. zł. Komenda zobowiązań nie uregulowała, ale ma plan.

Powyższe zobowiązania regulowane będą w kolejnych dniach stycznia bieżącego roku zgodnie z wysokością otrzymywanych na ten cel środków finansowych – zapewnił nas asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu.

Które komendy policji nie mają długów?

Komendy w Radomiu, Olsztynie, Gorzowie, Gdańsku i Lublinie poinformowały, że nie posiadają długów wymagalnych. Żadnego zadłużenia nie miał Białystok. Z kolei Bydgoszcz, Łódź oraz Opole uregulowały w ostatnim czasie wszystkie zobowiązania.

Prawnicy sugerują, że Policja popełnia przestępstwa oszustw

Obniża i tak nadwątlone w ostatnim czasie zaufanie do policji, czyli formacji, która ma stać na straży praworządności – ocenia adwokat Radosław Płonka, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga i ekspert prawny BCC.

Jeżeli komendant zawierający umowę wie, że nie będzie miał pieniędzy na dokonanie płatności za towar lub usługę, jest to nie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz także mogłoby zostać zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa – twierdzi prof. Mariusz Bidziński, wykładowca na Uniwersytecie SWPS i szef departamentu prawa gospodarczego w kancelarii Chmaj i Partnerzy. Przy czym, jak od razu zaznacza, wszyscy doskonale wiemy, że nikt tak tego nie zakwalifikuje.

Artykuł 286 par. 1 kodeksu karnego stanowi, że “kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Czym innym jest nieświadomość, że zabraknie pieniędzy na płatność, np. wskutek zmiany budżetu policji na mniejszy po zawarciu umowy, a czym innym zawieranie umowy pomimo świadomości, że pieniędzy brakuje – zaznacza prof. Bidziński.

Ale nie usprawiedliwia to komendantów. Jakkolwiek by to nie brzmiało – dopóki nie mają środków, radiowozy powinny stać, drukarki powinny być wyłączone, a prace remontowe wstrzymane. Być może wtedy z poziomu Warszawy problem zostałby szybko dostrzeżony. Niewłaściwa polityka finansowa państwa nie może być prowadzona na koszt przedsiębiorców – podkreśla prof. Mariusz Bidziński.

Do sprawy będziemy wracać. Źródło: Wirtualna Polska

Co sądzisz na ten temat?
+1
12
+1
22
+1
22
+1
11
+1
22
+1
11
+1
2

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązanie artykuły

Czy Policji wolno bezkarnie znieważać inne osoby? Czy Zarząd Główny NSZZ Policjantów nazywa dziennikarza “debilem”?

Podwójne standardy Policji przy zwalczaniu gróźb karalnych i hejtu

Związek Policjantów chce ścigać obywateli za krytykę

Czy Mariusz Ciarka jest debilem? Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie znieważenia policjanta

Pies to nie zniewaga policjanta, tak samo jak pokaż ryj – to stanowiska prokuratury i wyrok sądu

Siewcy hejtu. Policjant Wojciech Klus odmawia w niejasnych okolicznościach wszczęcia dochodzenia w sprawie gróźb karalnych

Policja oszukuje i przeprowadza blokady firm pozorując przestępstwo zagrożenia epidemiologicznego?

Dlaczego na konsumencie nie robi wrażenia groźba kary ani 5 tysięcy, ani 30 tysięcy złotych za złamanie kwarantanny?

Policyjna fikcja walki z hejtem – groźba wtargnięcia do firmy i zajebania pracowników to nie groźba karalna tylko dopuszczalna krytyka

Poprzednie
Następne

21.2K odsłon

Policjanci wściekli, że ktoś chce badać ich trzeźwość na służbie. Internauci: a nie wystarczy po prostu nie pić w pracy?

Na policyjnych forach trwają awantury odkąd ogłoszono podstawę prawną do możliwości kontrolowania czy funkcjonariusze na służbie są pijani. Wielu z nich protestuje, inni wskazują, że właśnie pojawiła się podstawa prawa. Internauci pytają czy to taki wielki wyczyn dla policjanta nie pić w czasie służby alkoholu?

Jak publikują administratorzy strony Internetowe Forum Policyjne we wpisie z 22 luty 2023 roku weszła w życie podstawa prawna, a konkretnie art. 61c dodany ustawą z dnia 1.12.2022 (Dz.U. z 2023r. poz 240), która wchodzi w życie 21.02.2023. Policjanci są wściekli.

Czy to taki problem być trzeźwym w służbie?

Komentujący ten przepis mundurowi w większości są zbulwersowani, że ktoś chce badać czy na służbie są pod wpływem alkoholu. Jedni nie ukrywają rozgoryczenia, inni cieszą się, że już odeszli ze służby. Inni z kolei zwracając uwagę, że za odmowę poddania się badaniu na zawartość w organizmie policjanta alkoholu lub innego podobnie działającego środka mają być stosowani kary w postaci pozbawianiu funkcjonariusza dodatków finansowych.

Jeden z użytkowników tej strony skomentował

No dobra, ale co jest złego w sprawdzaniu czy policjant jest trzeźwy w służbie? Przez lata brakowało takich przepisów, teraz są, a większość tutaj pisze o kagańcu i zniewoleniu. Czy to taki problem być trzeźwym w służbie?

A co mówi ustawa?

Art. 61c. 6 [Badania na zawartość w organizmie policjanta alkoholu lub innego podobnie działającego środka]

Przełożony ma obowiązek niedopuszczenia podległego mu policjanta do służby w przypadku:
1) stawienia się przez niego do służby w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 i 240), lub po użyciu podobnie działającego środka, pełnienia jej w takim stanie, spożywania alkoholu lub używania podobnie działającego środka w czasie służby albo
2) uzasadnionego podejrzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 1.

W przypadku gdy niedopuszczenie policjanta do służby, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierownika jednostki organizacyjnej Policji, obowiązki związane z niedopuszczeniem go do służby realizuje jego przełożony.

Przełożony, który nie dopuścił podległego mu policjanta do służby, informuje policjanta o okolicznościach stanowiących podstawę niedopuszczenia go do służby.

W celu weryfikacji istnienia przesłanek uzasadniających niedopuszczenie policjanta do służby kierownik jednostki organizacyjnej Policji wobec podległych policjantów lub osoba przez niego upoważniona, przełożony policjanta lub policjant służby spraw wewnętrznych, zwani dalej “zarządzającym badania”, są uprawnieni do wydania polecenia poddania się przez policjanta badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub badaniu na obecność w organizmie innego podobnie działającego środka.

Policjant służby spraw wewnętrznych w celu umożliwienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, bezpośrednio przed wydaniem polecenia, o którym mowa w ust. 4, o zamiarze wydania takiego polecenia zawiadamia przełożonego policjanta, a w przypadku kierownika jednostki organizacyjnej Policji – jego przełożonego.

Policjant ma obowiązek poddać się badaniu, o którym mowa w ust. 4, oraz umożliwić jego przeprowadzenie.

Badanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować odpowiednio przy badaniu na zawartość w organizmie:
1)alkoholu – badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi;
2)środka działającego podobnie do alkoholu – badanie:
a)śliny,
b)krwi,
c)moczu,
d)potu.
8.Badanie krwi, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, przeprowadza się, jeżeli:
1)policjant odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza;
2)policjant, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi;
3)stan policjanta, w szczególności wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza;
4)wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru.
9.Badania, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b lub c, przeprowadza się, jeżeli:
1)policjant odmawia poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a lub d;
2)policjant, pomimo przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a lub d, żąda badania krwi lub moczu;
3)stan policjanta uniemożliwia przeprowadzenie badania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a lub d.
10.Czynności związane z pobraniem materiału biologicznego do badań, o których mowa w ust. 4:
1)odbywają się w miejscu i w warunkach zapewniających poszanowanie godności i intymności policjanta, od którego pobiera się materiał do badań;
2)w postaci krwi – są przeprowadzane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
3)w postaci moczu lub potu – odbywają się w obecności osoby tej samej płci co policjant, od którego pobiera się materiał biologiczny do badań:
a)o której mowa w pkt 2,
b)wskazanej przez zarządzającego badania – w przypadku braku możliwości zapewnienia obecności osoby, o której mowa w pkt 2.

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia policjanta, decyzję o przeprowadzeniu badania krwi podejmuje lekarz.

W przypadku poddania policjanta badaniu w celu, o którym mowa w ust. 4, niedopuszczenie do służby trwa do czasu uzyskania wyniku badania wykluczającego w odniesieniu do policjanta poddanego badaniu:
1)stan nietrzeźwości albo stan po użyciu alkoholu lub
2)obecność w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu
/pkt – nie dłużej jednak niż do końca służby wynikającego z obowiązującego rozkładu czasu służby.

W przypadku niedopuszczenia policjanta do służby, o którym mowa w ust. 1, do uposażenia policjanta za ten okres stosuje się odpowiednio przepisy art. 121f ust. 1 i 4 oraz art. 126 ust. 1-3.

Przebieg badań, o których mowa w ust. 4, dokumentuje się z uwzględnieniem:
1)daty, godziny i minuty oraz miejsca przeprowadzenia badania;
2)wyniku badania;
3)stopnia, imienia i nazwiska, stanowiska oraz podpisu zarządzającego badania;
4)danych osobowych policjanta:
a)stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska,
b)numeru identyfikacyjnego policjanta,
c)daty urodzenia, informacji o chorobach, na jakie choruje policjant, oraz podpisu policjanta – jeżeli dane te pozyskano w związku z przeprowadzanym badaniem;
5)imienia, nazwiska i podpisu osoby przeprowadzającej badanie;
6)imienia, nazwiska, stanowiska i podpisu osoby przeprowadzającej pobranie próbek materiału biologicznego do badań;
7)imienia, nazwiska i podpisu osoby, w obecności której przeprowadzano badanie;
8)informacji o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie, godzinie i minucie ich stwierdzenia;
9)innych informacji niezbędnych do oceny wiarygodności i poprawności badania;
10)w przypadku odstąpienia od pobrania próbek krwi – informacji o przyczynie odstąpienia.
15.W przypadku badań, o których mowa w ust. 7 pkt 1, poza danymi, o których mowa w ust. 14 pkt 4, dokumentacja obejmuje również następujące dane osobowe policjanta: płeć, wzrost, masę ciała – jeżeli dane te pozyskano w związku z przeprowadzanym badaniem.
16.Dokumentację zawierającą wyniki badań przekazuje się niezwłocznie zarządzającemu badania. Policjant służby spraw wewnętrznych niezwłocznie przekazuje dokumentację zawierającą wyniki badań przełożonemu, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
17.Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)warunki i metody przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 4,
2)sposób dokumentowania badań, o których mowa w ust. 4, w tym wzory protokołów z przeprowadzonych badań,
3)wykaz środków działających podobnie do alkoholu

mając na uwadze potrzebę sprawnego pobrania materiału do badań, sprawnego i prawidłowego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników, a także metodykę przeprowadzania takich badań oraz skutki oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu na organizm i zapewniając poszanowanie godności policjanta i zasad ochrony danych osobowych.
6 Art. 61c dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.240) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 lutego 2023 r.

Do sprawy będziemy wracać.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Tymczasem na Twitterze:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat ma reputację gorszą od piramid finansowych. Prawdopodobnie Amber Gold i GetBack cieszą się większym zaufaniem, nawet dzisiaj, niż ZUS i osoby w nim pracujące.
https://www.czasfinansow.pl/zus-neka-udrecza-przesladuje-poniza-i-zniewaza-przedsiebiorcow-glownie-kobiety/

Fikcja doręczenia pozwu nadal obowiązuje. Tylko jest bardziej skomplikowana. https://www.czasfinansow.pl/fikcja-doreczenia-pozwu-nadal-obowiazuje-tylko-jest-bardziej-skomplikowana/

Europosłowie PiS nie chcą rezygnować dla Polski z europejskich pensji, emerytur i dodatków finansowych https://www.czasfinansow.pl/europoslowie-pis-nie-chca-rezygnowac-dla-polski-z-europejskich-pensji-emerytur-i-dodatkow-finansowych/

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły