wtorek 4 października 2022

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Artykuł znajduje się poniżej pod naszym twitterem i facebookiem. Prosimy polub nas na twitterze i facebooku, natomiast aby przeczytać artykuł skroluj w dół.

Tymczasem na Twitterze:

A wystarczyło przestrzegać prawa. To i wyroki nie byłyby uchylane, a UE wypłacałaby KPO i kar nie naliczała. Ale jak się robi prawo geszeftami z Funduszu Sprawiedliwości to takie są potem efekty…

e-wrzosek #FBPE🇪🇺🇵🇱🏳️‍🌈#FundamentalRights@e_wrzosek

Minister. Chyba Sprawiedliwości.
Polska ad 2022

Tymczasem na Facebooku:

Czy UOKiK złamał prawo przy ochronie konsumentów? – NIK miażdży działalność Marka Niechciała

272 odsłon

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła nieoficjalne informacje medialne, które istniały w przestrzeni publicznej od kwietnia 2018, czyli od wybuchu afery Getback. Poszkodowani konsumenci mieli wówczas zastrzeżenia do rzetelności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Marka Niechciała obowiązków służbowych w kontekście odwlekania publikacji ostrzeżenia konsumentów przed działaniami naruszającymi interesy konsumentów.

Jak się dzisiaj okazało Prezes Marian Banaś z NIK wykazał szereg błędów i niedopełnienia obowiązków przez UOKiK, które ostatecznie wpłynęły na podejmowanie przez konsumentów błędnych decyzji inwestycyjnych.

Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. GetBack S.A były zasadne, ale też długotrwałe i niepełne, co ograniczało ich skuteczność – wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK ustalił, że UOKiK pierwsze sygnały o naruszaniu praw konsumentów otrzymał już w listopadzie 2014 roku. Przypomnijmy, że pierwszy sygnał ze strony Prezesa Marka Niechciała został wydany dopiero w listopadzie 2018, czyli wiele miesięcy po wybuchu afery w kwietniu 2018 roku. Mimo, że Urząd miał wiedzę i świadomość, że Spółka stosuje nieuczciwe praktyki wobec konsumentów w ramach stosowanych działań windykacji to Prezes Marek Niechciał nie zdecydował się ostrzec konsumentów.

Kontrolerzy NIK dotarli do 100 zgłoszeń konsumenckich dotyczących praktyk firmy windykacyjnej w latach 2015-2018. Urząd co prawda prowadził trzy postępowania wyjaśniające oraz jedno w sprawie naruszających zbiorowe interesy konsumentów, ale Marek Niechciał nie zdecydował się na opublikowanie żadnego ostrzeżenia. Przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza w 2016 roku informowała, że jedną z praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów była instytucja Getback o nazwie “Rzecznik Praw Dłużnika”. W decyzji z listopada 2018 roku Prezes UOKiK co prawda skarcił Spółkę za stosowanie tej praktyki, ale w latach 2016 i 2017 nie wydał w tej sprawie żadnego oświadczenia, czy sygnału do konsumentów, którzy mogli być zainteresowanie inwestowaniem w obligacje firmy windykacyjnej.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła szczególną uwagę w raporcie w sekcji dotyczącej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że działania Prezesa Marka Niechciała były długotrwałe i niezasadnie przeciągane w czasie. W jednym przypaku zwrócono uwagę, że decyzje można było podjąć 1,5 roku wcześniej niż w listopadzie 2018. Ponieważ obligacje emitowane były w 2017 roku to wydanie decyzji częściowej przed 2017 roku albo na początku 2017 mogła ostrzec konsumentów, że Spółka nie działa uczciwie na rynku. “Wpływało to niekorzystnie na sytuację osób, wobec których kierowane były agresywne działania windykacyjne Spółki” – ocenił NIK.

Kontrolerzy ocenili, że Prezes Marek Niechciał niezasadnie zaniechał wydania decyzji tymczasowej nakazującej GetBack zaprzestanie praktyk windykacyjnych, które naruszały interesy konsumentów, których ochrona jest najważniejszym zadaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zawiódł w ochronie konsumentów zarówno w obszarze działań windykacyjnych stosowanych przez GetBack, jak również konsumentów którzy wobec braku ostrzeżeń ze strony UOKiK zdecydowali się w 2017 roku zainwestować w obligacje windykatora. Potwierdza to też ocena Najwyższej Izby Kontroli że w grudniu 2017 roku do Prezesa Marka Niechciała dotarł sygnał o podejrzeniu, że GetBack może być działalnością o charakterze piramidy finansowej, ale wówczas Prezes “Nie dostrzegł w niej zagrożeń dla konsumentów“, jak to relacjonuje raport NIK.

Nie jest to pierwszy przypadek niedopełniania obowiązków lub nienależytej staranności UOKiK przy ochronie konsumentów. Nie jest też jasne, czy rezygnacja Marka Niechciała ze stanowiska Prezesa UOKiK ma jakikolwiek wpływ z uchybieniami, za które odpowiada Urząd za czasów jego zarządu. Temat z pewnością jest rozwojowy i będzie kontynuowany.

Co sądzisz na ten temat?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Powiązanie artykuły

Czy akcja #nieklammedyka to pokłosie działalności UOKiK-u przez ostatnie 10 lat?

Czy UOKiK oszukał konsumentów ogłaszając karę dla Biedronki?

Ministrowie, agenci CBA i policjanci przyłapani na przestępstwie wyłudzania VAT?

Antymonopolowy UOKiK zgadza się na stworzenie monopolu. Jest zgoda Chróstnego na połączenie Orlenu z PGNiG.

Influencerzy mają w czterech literach Tomasza Chróstnego i UOKiK

Nawet Premier nie ufa w rzetelność UOKiK-u. Mimo ostrzeżeń Urzędu Mateusz Morawiecki chwali firmę, która może być kolejną piramidą finansową.

Biedronka nie zgadza się z decyzją UOKiK. Zapowiada walkę w sądzie o dobre imię.

UOKiK sprawdzi dlaczego marża Lotosu wzrosła o 700% w czasie wojny w Ukrainie.

UOKiK tłumaczy się NIK tak jak niesłusznie karani przedsiębiorcy tłumaczyli się Urzędowi

Poprzednie
Następne

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

209 odsłon

Polska gospodarka stabilna – zapewnia agencja ratingowa, która pozytywnie oceniała firmę windykacyjną GetBack

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie “A-” z perspektywą stabilną – podała agencja w piątek w komunikacie. Jak oceniła agencja, wsparciem dla utrzymania ratingu Polski jest dobrze zdywersyfikowana gospodarka oraz m.in. stosunkowo niski poziom długu publicznego. Rating na poziomie A- odzwierciedla oczekiwanie, że Polska gospodarka pozostanie odporna na zewnętrzne zdarzenia i rosnące wyzwania makroekonomiczne – napisał Fitch. Należy przypomnieć, że agencja Fitch na kilka tygodni przed upadkiem firmy windykacyjnej Getback i wybuchem jej afery.

Polska wiarygodna jak GetBack?

Agencja Fitch zachwala Getback na 4 miesiące przed jej upadkiem

W styczniu 2018 roku Fitch Ratings zachwalał Getback. Przyznał spółce długoterminowy rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Przypomnieć należy, że afera z upadkiem Getback wybuchła w kwietniu 2018 roku.

Jako główne czynniki wpływające na nadany rating firmie Getbacj agencja wskazała wtedy między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli wierzytelności), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności (oraz przychodów) oraz spadek wskaźnika pokrycia odsetek, wskazując przy tym, że jest on na bezpiecznym poziomie. Wspomniany został również szybki rozwój GetBack, aktualna silna pozycja na polskim rynku, znaczące nabycia portfeli wierzytelności oraz ambitne plany wzrostu, w tym także nieorganicznego.

Telewizja Polska uznaje agencję Fitch za wiarygodną.

Rząd PiS chwali się rekomendacją agencji ratingowej od Getback

Najnowszy rating agencji Fitch potwierdza solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne i rosnące wyzwania makroekonomiczne – przekazała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Fitch utrzymał rating na poziomie “A-“.

“Fitch, to kolejna wiodąca agencja, która utrzymała wysoką ocenę ratingową Polski. Zdywersyfikowana gospodarka, dobrze zarządzany dług publiczny oraz odpowiedzialna polityka fiskalna pozwalają poradzić sobie w trudnych warunkach wynikających z negatywnych skutków gospodarczych konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz trudnej sytuacji na rynku energii” – przekazała PAP Rzeczkowska.

Agencja ratingowa Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Fitch wskazał na zdywersyfikowaną gospodarkę Polski, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według agencji stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne. Fitch przewiduje 5,5 proc. wzrost gospodarczy dla Polski w roku 2022 a w latach 2023-2024 wzrost średnio na poziomie 2,3 proc. Jest to związane z ryzykiem wystąpienia recesji u kluczowych partnerów handlowych wynikającym z trudnej sytuacji na rynku energii oraz z wciąż niewypłaconymi środkami z KPO.

Jak zaznaczyło MF, podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.

Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”, wspierany przez politykę makroekonomiczną. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Rating może być również obniżony w przypadku silnego szoku makroekonomicznego wywołanego np. wymuszonym racjonowaniem energii przez Europę oraz w przypadku utrzymania się wysokiego poziomu inflacji – oceniło Ministerstwo Finansów.

Do sprawy będziemy wracać

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Tymczasem na Twitterze:

A wystarczyło przestrzegać prawa. To i wyroki nie byłyby uchylane, a UE wypłacałaby KPO i kar nie naliczała. Ale jak się robi prawo geszeftami z Funduszu Sprawiedliwości to takie są potem efekty…

e-wrzosek #FBPE🇪🇺🇵🇱🏳️‍🌈#FundamentalRights@e_wrzosek

Minister. Chyba Sprawiedliwości.
Polska ad 2022

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły