Czy biegli sądowi nareszcie zaczną ponosić odpowiedzialność za swoje błędy?

Czy biegli sądowi nareszcie zaczną ponosić odpowiedzialność za swoje błędy?

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał przełomowy wyrok, który może dać nadzieję wszystkim tym, którzy czują się pokrzywdzeni nierzetelną pracą biegłych sądowych. Jeśli opinia jest wadliwa to biegły ponosi odpowiedzialność finansową. Tak przynajmniej orzekł Sąd Apelacyjny i przyznał pokrzywdzonemu 80 tysięcy złotych odszkodowania.

Przede wszystkim wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18) określa, że za wadliwą opinię biegły może ponieść konsekwencje związane ze złamaniem art. 233 kodeksu karnego, a ten mówi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto precyzuje, że do przypisania winy nie jest wcale potrzebny wyrok w sprawie karnej, ponieważ sąd cywilny może ją ustalić sam. Jeżeli więc biegły sądowy przygotuje opinię nierzetelnie, albo umyślnie ją sfałszuje, to od teraz będzie musiał się liczyć z otwartą drogą do procesu sądowego o odszkodowanie.

Nie wiadomo jak ten wyrok przełoży się na praktykę, ale nie można wykluczyć, że pokrzywdzeni rozpoczną walkę o odszkodowania za nierzetelne opinie biegłych. Jest to z pewnością dobry kierunek, który przyczyni się do rzetelności w wykonywanej przez biegłych pracy. Otwartą kwestią pozostaje odpowiedzialność Sądów za zbytnią ufność w pracę biegłych, których do danego procesu wybrali. Ostatecznie nie jest tak wielkim problemem fakt sporządzenia nieuczciwej opinii biegłego sądowego, a wyroki, które w oparciu o te opinie zapadają. Być może i w tej kwestii powinny nastąpić zmiany, aby to właśnie Sądy odpowiadały za swoje błędy.

Co sądzisz na ten temat?
+1
0

CZAD!

+1
0

KOCHAM!

+1
0

DOBRE!

+1
0

SZOK!

+1
0

NUDY!

+1
0

LIPA!