czwartek 13 czerwca 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Reputacja sędziego Andrzej Michór w kłopotach. Rzecznik Dyscyplinarny Przemysław Radzik zarzuca mu stronniczość

21.7K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Od kilku lat w Polsce toczy się walka o niezależność sądów oraz odsunięcie polityki od działań wymiaru sprawiedliwości. Jednak polaryzacja społeczeństwa na tle politycznym spowodowała, że wewnątrz samego systemu sądowego pojawiły się kontrowersje i konflikty. Jednym z przykładów takiego zjawiska jest sytuacja z udziałem sędziego Jarosława Ochockiego, który na Twitterze obraził Prezydenta Andrzeja Dudę, a teraz jego sprawą dyscyplinarną ma się zająć członek stowarzyszenia sędziowskiego „Iustitia”.

Wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy dyscyplinarnej złożył sędzia Przemysław W. Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, argumentując, że zarówno obwiniony, jak i orzekający, należą do tego samego stowarzyszenia, które jawnie neguje system dyscyplinarny. Jak wynika z treści wniosku sędziego Radzika, stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” narusza przepisy prawa, a jego członkowie wykorzystują swoje stanowiska, by promować swoje polityczne poglądy i wywierać wpływ na wydarzenia polityczne w kraju.

Sędzia Ochocki na swoim profilu na Twitterze opublikował wpis, w którym obrażał Prezydenta Dudę, pisząc:

„Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce!”.

Ta wypowiedź spotkała się z licznymi reakcjami, w tym z wezwaniem do postawienia sędziego Ochockiego przed sądem dyscyplinarnym.

Sprawa trafiła do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, gdzie sprawozdawcą ws. Ochockiego został Andrzej Michór, który okazał się członkiem stowarzyszenia „Iustitia”. Ten fakt spowodował, że sędzia Radzik złożył wniosek o wyłączenie go z udziału w sprawie, argumentując, że członkostwo w „Iustitii” może wpłynąć na bezstronność orzekającego sędziego.

Okoliczności te, tak w odniesieniu do strony przedmiotowego postępowania dyscyplinarnego – Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, jak i szerzej – w odczuciu społecznym prowadzą do obiektywnych wątpliwości co do bezstronności sędziego sprawozdawcy składu orzekającego w sprawie ASD 1/21 Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – SSO Andrzeja Michór, a tym samym wywołują obiektywne wątpliwości co do rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd

– czytamy we wniosku sędziego Przemysława W. Radzika.

Sędzia pozbawiony tych przymiotów nie może w sprawiedliwy sposób rozstrzygać konfliktów ani wydawać orzeczeń w imieniu Rzeczypospolitej. Orzeczenie takie postrzegane jest i będzie, jako wydane w interesie organizacji, której członkami są obwiniony sędzia oraz sędzia referent w jego sprawie dyscyplinarnej

Sędzia Przemysław W. Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, złożył wniosek o wyłączenie sędziego Andrzeja Michóra z orzekania w sprawie dyscyplinarnej przeciwko sędziemu Jarosławowi Ochockiemu, który obraził na Twitterze Prezydenta Dudę. W swoim wniosku sędzia Radzik stwierdził, że Michór jest członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia “Iustitia”, którego obwiniony i orzekający należą. Według niego, stowarzyszenie to jawnie neguje system dyscyplinarny i jego członkostwo może budzić wątpliwości co do bezstronności jego członków na sali sądowej.

Wniosek sędziego Radzika jest jednocześnie swoistym “aktem oskarżenia” przeciwko “kaście” sędziowskiej. Sprawa trafiła do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, gdzie sprawozdawcą został Andrzej Michór. Jednakże, ze względu na jego członkostwo w stowarzyszeniu “Iustitia”, sędzia Radzik domaga się wyłączenia go z udziału w sprawie.

Sędzia Radzik argumentuje, że “Iustitia” narusza przepisy prawa i prowadzi działalność polityczną, co może wpłynąć na bezstronność jej członków na sali sądowej. Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu będzie musiał rozważyć argumenty sędziego Radzika i podejmie decyzję w sprawie wyłączenia sędziego Michóra z orzekania w sprawie sędziego Ochockiego.

Na podstawie art. 128 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (…) wnoszę o wyłączenie SSO Andrzeja Michór od udziału w sprawie sygn. ASD 1/21 Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przeciwko obwinionemu sędziemu Jarosławowi Ochockiemu

– czytamy we wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Z publicznie dostępnych oświadczeń sędziów (…) wynika, że obwiniony sędzia Jarosław Ochocki i sędzia sprawozdawca składu orzekającego w prowadzonej przeciwko niemu sprawie dyscyplinarnej Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu sędzia Andrzej Michór są członkami tej samej organizacji – Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

– pisze dalej sędzia Radzik.

Od 2015 r. SSP Iustitia w sposób rażący i uporczywy narusza przepisy prawa oraz przywołane wyżej postanowienie Statutu. Działalność ta prowadzona jest publicznie i szeroko dokumentowana w mediach, na stronie Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych, w których jest ono bardzo aktywne (Facebook, Twitter)

– czytamy we wniosku sędziego Przemysława W. Radzika.

Stowarzyszenie propagowało datowany na dzień 19 marca 2021 r. list sędziów mający na celu wywarcie wpływu na czynności urzędowe sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego albowiem w swej treści przestrzega ich przed uwzględnieniem wniosku prokuratury o zezwolenie na zatrzymanie sędziego wobec którego wydano prawomocną uchwałę o zezwoleniu na pociągniecie do  odpowiedzialności karnej. Jakkolwiek list ten nie zawiera wyraźnej groźby to już sam fakt jego przygotowania i propagowania musi być uznany za co najmniej naganny w sytuacji gdy Stowarzyszenie zrzesza wyłącznie sędziów i jako tego rodzaju korporacja winno być szczególnie uczulone na to by swymi działaniami nie wywierać presji na czynności urzędowe innych sędziów

– pisze sędzia W. Radzik.

Co więcej jest to działanie wprost sprzeczne z cytowanym wyżej statutowym celem Stowarzyszenia jakim jest umacnianie niezawisłości sędziów albowiem niezawisłość sędziowska to również ich niepodatność na sugestie i oczekiwania wewnątrzśrodowiskowe, których największym wyrazicielem jest właśnie Stowarzyszenie. Zwrócić również uwagę należy na to, że wśród adresatów listu znaleźli się także prokuratorzy i policjanci oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do których również skierowano ten bezprawny apel o odstąpienie od czynności urzędowych

– argumentuje ZRDSSP.

Przemysław W. Radzik przypomina tez o ważnej kwestii wynikającej ze statutu „Iustitii”, w którym możemy wyczytać, że „zgodnie ze Statutem obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest przestrzeganie jego Statutu oraz uchwał (§ 16 ust. 1 pkt 1), a sankcją za nieprzestrzeganie tychże jest jego wykluczenie (§ 14 ust. 1 pkt 1)

Jak wynika z raportów, co najmniej 80% polskich sędziów opowiada się za poszanowaniem praworządności i niezależności sądownictwa. Niestety, tendencje polityczne i manipulacje rządzących zdarzają się również w polskiej magistraturze. W takim kontekście pojawienie się takich wniosków i działań, jak w przypadku sędziego Ochockiego, jest szczególnie niepokojące.

Ochrona niezawisłości sędziowskiej i przestrzeganie standardów etycznych to podstawowe wartości, na których powinno opierać się każde państwo prawa. Żaden sędzia nie powinien być automatycznie podejrzewany o stronniczość tylko dlatego, że jest członkiem określonego stowarzyszenia. Jednakże, w sytuacji, gdy dana organizacja jest znana z politycznych sympatii i działań, wykluczenie sędziego ze sprawy może być uzasadnione, jeśli jest to konieczne w celu zachowania bezstronności i zapewnienia uczciwego procesu dyscyplinarnego.

W Polsce sytuacja sędziów i niezależności sądownictwa jest skomplikowana, a ich prawa i wolności są systematycznie naruszane. Konflikty między sędziami a władzą wykonawczą prowadzą do wzmocnienia partyjnych wpływów w wymiarze sprawiedliwości i osłabienia zaufania obywateli do sądów. Dlatego tak ważne jest, aby sędziowie przestrzegali standardów etycznych i nie prowadzili publicznie działań, które mogą zagrażać ich niezawisłości i sprawiedliwemu rozstrzygnięciu spraw. Jednocześnie, rządy i władze muszą gwarantować niezależność sędziów i respektować ich decyzje, nawet jeśli nie zgadzają się z nimi politycznie.

Wnioski sędziego Radzika są próbą zapewnienia uczciwego procesu dyscyplinarnego dla sędziego Ochockiego, ale również przypominają o potrzebie ochrony niezawisłości i bezstronności sędziów. Jednakże, decyzja o wyłączeniu sędziego Michóra z orzekania w tej sprawie będzie należała do sądu dyscyplinarnego. W każdym przypadku, ważne jest, aby zachować równowagę między ochroną sędziowskiej niezależności a poszanowaniem etycznych standardów, które każdy sędzia powinien przestrzegać.

Źródło https://wpolityce.pl/polityka/554351-news-rzecznik-dyscyplinarny-chce-wylaczyc-sedziego-z-kasty

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
33
+1
76
+1
2
+1
2

3 komentarzy “Reputacja sędziego Andrzej Michór w kłopotach. Rzecznik Dyscyplinarny Przemysław Radzik zarzuca mu stronniczość”

  1. Radzik,szykujcie na zmianę zawodu,może ktoś da ci pracę w sortowni śmieci,bedzieszsortowal to,czym sam jesteś,

  2. Radzik,szykujcie na zmianę zawodu,może ktoś da ci pracę w sortowni śmieci,bedzieszsortowal to,czym sam jesteś,

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Mężczyzna, który miał szansę odbyć resztę kary na wolności, wrócił do więzienia. Pogrzebał go alkohol i niechęć do przestrzegania zasad

Sędzia Mariusz Muszyński ma Prezydenta Dudę w dudzie. Wojna w Trybunale trwa!

Siewcy Hejtu. Sędzia Witold Jakimko: Kradzież tożsamości, danych osobowych i wizerunku jest legalna jeśli…

Do kiedy potrwa kwarantanna? 15 maj? 1 czerwca, a może do 1 września? Sądy dają wskazówkę!

Fikcja doręczenia pozwu nadal obowiązuje. Tylko jest bardziej skomplikowana.

MOBBING: Czy Sąd stanął po stronie mobberów – nazywanie pracownika niedorobioną małpą obiektywnie nie poniża i nie zniesławia

Siewcy Hejtu – Sądy: wpis na Gowork “Tak pracują bandyci i złodzieje” nie zniesławia firmy

Sędzia Sądu Apelacyjnego Ewa Barnaszewska: media mają prawo kłamać, nie muszą weryfikować pomówień i zniesławień

Kolejna porażka Zbigniewa Ziobry. Stonoga tryumfuje – znów został uniewinniony!

Poprzednie
Następne

22.2K odsłon

Koszty radcy prawnego w sprawach cywilnych w 2024

Poniżej przedstawiamy obowiązują w 2024 roku koszty zastępstwa procesowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie określiło czy i jakie będą zmiany w kosztach zastępstwa procesowego w roku 2024. Obowiązują póki co stawki z roku 2022. Gdy tylko zostanie upubliczniona zmiana stawek na rok 2023 to ten artykuł zostanie zaktualizowany.

Koszty zastępstwa procesowego w 2024 – sprawy o świadczenie pieniężne

W sprawach cywilnych, na ogół stawka za zastępstwo procesowe uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Jest to kryterium podstawowe, którym należy kierować się w przypadku nie wskazania kosztów wprost w tekście rozporządzenia. Kwoty wynoszą odpowiednio:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

postępowaniu upominawczym,
elektronicznym postępowaniu upominawczym,
postępowaniu nakazowym,
europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki są zmniejszane i wynoszą:

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Oczywiście w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo rzeczowe

Koszty będą kształtować się odmiennie w przypadku spraw z zakresu prawa rzeczowego. Należą do nich sprawy z zakresu powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Koszty zastępstwa procesowego są wymienione wprost, zależnie od sprawy:

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki wskazanej w akapicie powyższym zależnej od wartości przedmiotu sporu;
rozgraniczenie – 720 zł;
dotyczących służebności – 480 zł;
naruszenie posiadania – 320 zł;
o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;
związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki wskazanej w pierwszym akapicie, zależnej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Od rodzaju sprawy uzależnione są również koszty zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych. Stawki są następujące:

rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
przysposobienie – 360 zł;
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

W sprawach o podział majątku koszty zastępstwa procesowego są uzależnione od wartości tego majątku i obliczane według zasad ogólnych. Jeżeli jednak małżonkowie będą zgodni i podział nastąpi bez komplikacji, wtedy koszty te ulegają obniżeniu o połowę.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo spadkowe

Sprawy spadkowe obejmują następujące roszczenia:

zabezpieczenie spadku,
dokonanie spisu inwentarza,
odrzucenie spadku,
ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
stwierdzenie nabycia spadku

Koszty zastępstwa procesowego zostały określone na minimalnym poziomie 120 zł. Jeśli jednak przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli między uczestnikami działu spadku nie ma sporu, również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo pracy

Podobnie jak w przypadku spraw spadkowych czy rodzinnych koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy również są uzależnione od rodzaju konkretnej sprawy. Będą się one kształtowały następująco:

nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – inne sprawy cywilne

Rozporządzenie określające koszty wskazuje również szereg innych spraw z które w postępowaniu cywilnym pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie, należą do nich następujące postępowania:

o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
o wyjawienie majątku – 120 zł;
rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
innych rejestracji – 1200 zł;
zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w
systemie teleinformatycznym – 360 zł;
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie
przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – postępowanie odwoławcze

Oczywiście praca pełnomocnika nie kończy się na ogół w pierwszej instancji. Dlatego też za sprawy odwoławcze stawka jest obliczana osobno. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj środka odwoławczego oraz sąd, do którego trafia. Minimalna stawka w postępowaniu przed sądem okręgowym wynosi nie mniej niż 120 zł, przed sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym nie mniej niż 240 zł. Stawka minimalna obowiązuje też w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wynosi ona:

za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – stawka minimalna wynosi 960 zł;
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – stawka minimalna wynosi 480 zł.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły