czwartek 1 grudnia 2022

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Artykuł znajduje się poniżej pod naszym twitterem i facebookiem. Prosimy polub nas na twitterze i facebooku, natomiast aby przeczytać artykuł skroluj w dół.

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Przyjadę i Cię zabiję – PROKURATURA: To nie groźba tylko brak kultury

217K odsłon
17K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Prokurator Izabela Ciepły z Sosnowca wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie gróźb karalnych “przyjadę i Cię zabiję” uznając je, z mocy Prokuratury, za co najwyżej wypowiedź niekulturalną, a niżeli groźbę karalną.

Do redakcji Czasu Finansów zgłosił się wystraszony czytelnik, który w październiku 2018 roku nagrał groźby karalne, wypowiadane przez mężczyznę, a następnie złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 190 kodeksu karnego. 28 lutego 2020 roku Izabela Ciepły z Prokuratury w Sosnowcu ostatecznie po półtora roku zastanawiania się nad nagranymi groźbami wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia o groźby karalne, wobec braku znamion czynu zabronionego.

Kodeks karny, stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2020
Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Art. 190. KK Groźba karalna
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Sprawa dotyczyła zadłużonego mężczyzny, który od miesięcy nie oddawał pożyczonych pieniędzy. Mężczyzna najpierw był wulgarny i obelżywy. Używał słów powszechnie uznane za obraźliwe i znieważał. Gdy wulgaryzmy nie działały tak jak sobie tego życzył to zaczął używać gróźb karalnych – konkretnie zabójstwa.

W rezultacie zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o groźby karalne, w których mężczyzna wielokrotnie groził, że przyjedzie do wierzyciela i go zabije. Użył przy tym określeń wulgarnych jak “zapierd…” i “zajeb…” oraz wyzwisk od “ped…“, “kur….” i “ch…“.

Sprawą zajmowała się prokuratura w Sosnowcu, której prokurator Izabela Ciepły ostatecznie w treści uzasadnienia, do którego dotarła redakcja Czasu Finansów, uznała, że:

“Dzwoniący staje się agresywny i używając wulgarnych określeń grozi pozbawieniem życia (…) oraz używając liczby mnogiej, również innym osobom, nie precyzując o kogo chodzi”

“Bez wątpienia podczas rozmowy telefonicznej kierował groźby pozbawienia życia”

“Niewątpliwie słowa wypowiedziane należy traktować jako niekulturalne, świadczące o nieopanowaniu emocji”

Wobec czego Prokurator Izabela Ciepły mimo stwierdzenia, że groźby karalne zostały wypowiedziane, uznała, że nie spełniają one znamion czynu zabronionego i co najwyżej świadczą o braku kultury osoby, która te groźby wypowiada. Ponieważ nie stwierdziła znamion czynu zabronionego, czyli gróźb karalnych, w słowach “przyjadę i cię zabiję” Izabela Ciepły umarza dochodzenie.

Trudno uznać to postanowienie za działanie prokuratury zgodne z zasadami współżycia społecznego, a już najmniej takie podejście do sprawy ma wspólnego z interesem społecznym. Można za to podejrzewać, że powołując się na Prokurator Izabelę Ciepły wolno każdemu konsumentowi bezkarnie grozić przyjściem i zabiciem osoby, albo grupy nieokreślonych osób, w celu osiągnięcia jakiejś korzyści, czy w celu załatwienia ważnej dla siebie sprawy. To bardzo niebezpieczna furtka dla wszystkich, którym dotąd wydawało się, że “przyjadę i cię zabiję” może przez prokuraturę być uznane za groźbę karalną.

Skoro w tym samym postanowieniu Prokurator Izabela Ciepły stwierdza, że groźby karalne co prawda zostały wypowiedziane, ale ponieważ nie stanowią czynu zabronionego, to wolno w ten sposób bezkarnie zwracać się do innych osób? Każdy kto w celu załatwienia jakiejś ważnej dla niego sprawy będzie innej osobie, albo grupie nieokreślonych osób, mówić, że przyjdzie i je zabije to co najwyżej zostanie oceniony jako niekulturalna osoba i nie grozi mu żadna odpowiedzialność za przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Przynajmniej taki sygnał szeroko rozumianej opinii publicznej dała Prokurator Izabela Ciepły swoim postanowieniem.

Argumentacja Prokurator Izabeli Ciepły jest bulwersująca szeroko rozumianą opinię publiczną. Szczególnie, że Sąd Rejony Wydziału Karnego w Sosnowcu, zwracał w przeszłości Prokuraturze w Sosnowcu uwagę, że błędnie rozumie przepis art. 190 kodeksu karnego. Redakcja Czasu Finansów dotarła do wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu w III Wydziale Karnym – sygn III Kp 706/19 – w którym Sąd poucza prokuraturę, że gdyby sprawca groźby karalnej przeszedł od słów do czynów to mielibyśmy do czynienia z zupełnie innym przestępstwem, jak chociażby zabójstwem. Mimo, że Sąd już wcześniej tej prokuraturze zwracał na ten błąd uwagę to trudno odnieść wrażenie, że w tym przypadku prokurator Izabela Ciepły mogła zlekceważyć Sąd.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że dla Prokuratur Izabeli Ciepły nie miało znaczenia, czy ofiara boi się tych gróźb, ponieważ na przesłuchaniu mężczyzna, który groźby wypowiadał zeznał, że on tak tylko w nerwach powiedział. Nie kojarzy nawet komu tak mówił, a także nie zrobił nic, aby przemienić groźbę karalną w czyn. Takie zeznanie sprawiło, że uznano, że skoro mężczyzna nie przeszedł od gróźb do czynów to nie ma przesłanek do zaistnienia przestępstwa groźby karalnej.

Przestraszony czytelnik nie zgodził się ze stanowiskiem prokuratury i zaskarżył je do Sądu zgodnie z przysługującym mu prawem. Jak poinformował redakcję Czasu Finansów za karygodne uznał, że Prokuratura definiuje groźbę karalną tylko wtedy, jeśli sprawca przechodzi od słów do rękoczynów. Zgodnie z treścią przepisu kodeksu karnego dotyczącego groźby karalnej to w ocenie czytelnika jasno dotyczy ona grożenia, a nie realizacji groźby. Zdaniem przerażonego czytelnika, gdyby sprawca przeszedł z groźby zabicia do zabójstwa to wtedy nie zachodziłyby przesłanki przestępstwa z art. 190 kodeksu karnego (groźby karalne), a np. z art. 148 kodeksu karnego (zabójstwo) albo z art. 158 kodeksu karnego (pobicie).

Czytelnik ponadto nie zgadza się ze stanowiskiem Prokurator Izabeli Ciepły, która słowa “przyjadę i cię zabije” uznaje za zwrot niekulturalny, a nie za groźbę karalną. Tego rodzaju postanowienia Prokuratury tylko rozzuchwalają konsumentów do bezkarnego używania tego rodzaju gróźb karalnych w celu osiągnięcia korzyści, czy załatwienia ważnych dla nich spraw.

Wystraszony czytelnik twierdzi, że w wyniku pracy takich prokuratorów jak Izabela Ciepły w Polsce panuje przekonanie o bezkarności wobec mowy nienawiści oraz hejtu. Z jego punktu widzenia skoro Prokuratura otrzymuje sygnał, że dany człowiek grozi zabójstwem, a w zeznaniu dodaje, że nie pamięta nawet komu groził bo to było w nerwach, to powinno to być ostrzeżeniem dla wymiaru sprawiedliwości, że być może mają do czynienia z bardzo groźnym człowiekiem. Mężczyzną, który w nerwach grozi innym osobom zabójstwem, a potem tego nie pamięta. Osoba, której z łatwością przychodzi grozić śmiercią innej osobie w nerwach może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla obcych ludzi, ale także dla siebie i swojej rodziny, czy dzieci. Nie jest normalnym zjawisko, że człowiek w stanie pobudzenia emocjonalnego z taką łatwością grozi zabójstwem. W pewnym momencie będąc w dzikim szale może po prostu wyładować swoją agresję, nienawiść i nerwy na pierwszej lepszej osobie, która znajdzie się w zasięgi pięści, czy noża. Bagatelizowanie przez prokurator Izabelę Ciepły tej sytuacji, czytelnik ocenia za bardzo niebezpieczne.

Trudno nie przyznać racji przestraszonemu czytelnikowi. Uznanie słów “zabiję Cię” za brak kultury, które nie stanowi znamion czynu zabronionego dla prokuratury jest bulwersujące dla szeroko rozumianej opinii publicznej. W czasie rozprzestrzeniania się hejtu, agresji i mowy nienawiści w społeczeństwie, zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest traktowanie z należytą powagą wszelkich gróźb, szczególnie takich, w których ktoś wprost grozi pozbawieniem życia drugiej osoby, albo grupy osób.

Lektura postanowienia Prokurator Izabeli Ciepły wzbudziła w redakcji Czasu Finansów bardzo negatywne emocje. Z treści postanowienia wynika, że Izabela Ciepły na siłę szukała wszelkich możliwych usprawiedliwień dla mężczyzny, który groził zabójstwem. Uwagę redakcji wzbudziła część, w której prokuratura wyjaśnia, że agresywny mężczyzna najpierw wyzywał w wulgarnych słowach od pedałów ofiarę, a gdy ofiara zwróciła uwagę, że jest niegrzeczny, to w ocenie prokuratury doprowadziła do przypływu gniewu i wzburzenia, która sprowokowała go do gróźb karalnych. Trudno zgodzić się z Izabelą Ciepły, że zwrócenie uwagi osobie, która wyzywa nas od “kur…” i “jeb…” pedałów, że jest to niegrzeczne, usprawiedliwiało i zwalniało z odpowiedzialności za wypowiedzianą w kontrze groźbę karalną “przyjadę i cię zabiję”.

To postanowienie z całą pewnością przyczynia się do rozzuchwalania konsumentów do stosowania gróźb karalnych i jest ono bardzo szkodliwe społecznie. Izabela Ciepły nauczyła bowiem tego agresywnego mężczyznę, że w nerwach, agresji i wulgarności może grozić, że do kogoś przyjdzie i go zabije. Prokuratura udowodniła mu, że nie jest to przestępstwo, a co najwyżej oznaka braku jego kultury.

Czytelnik jest przekonany, że zgodnie z powszechnymi oczekiwanymi zachowaniami społecznymi groźba “przyjadę i cię zabiję” która została nagrana jest wystarczająco twardym dowodem by postawić sprawcy zarzut właśnie po to, aby to Sąd ocenił czy było przestępstwo, a jak było to jaką wyznaczyć karę. Tym bardziej, że w tej sprawie zachodzi sytuacja, w której dłużnik grozi wierzycielowi zabójstwem bo ma w tym prywatny interes, a mianowicie zaniechanie prób odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Redakcja Czasu Finansów podejrzewa, że gdyby sytuacja była odwrotna, czyli gdyby to wierzyciel groził dłużnikowi “przyjdę i cię zabiję” to Izabela Ciepły nie byłaby już tak wyrozumiała, tolerancyjna, pobłażliwa i postawiłaby od razu zarzut gróźb karalnych w celu wyegzekwowania długu. W ocenie redakcji Czasu Finansów jest to wielka niesprawiedliwość ze strony Prokuratury, a postanowienie Izabeli Ciepły daje szkodliwy społecznie sygnał, że w celu migania się od spłaty konsumentowi wolno bezkarnie grozić zabójstwem.

Trzeba również zwrócić uwagę, że w okresie od października 2018 do lutego 2020 sprawca gróźb karalnych miał rzeczywiście mnóstwo czasu, aby z groźby zrealizować. Z pewnością działanie Prokurator Izabeli Ciepły nie ostudziło jego zamiarów. Ten mężczyzna otrzymał komunikat, że nie zrobił nic złego. Nie jest wcale powiedziane, że agresywny mężczyzna, który zeznał, że nawet nie wie komu groził, gdy tylko otrzyma od Prokurator Izabeli Ciepły informację, że jego słowa nie były groźbami karalnymi to w ten sposób rozzuchwalony zdecyduje się je spełnić.

Chociażby z takiego powodu Prokuratura powinna postawić mężczyźnie zarzut, aby miał on okazję by się bronić przed Sądem. Byłaby to też dla niego okazja do refleksji, czy grożenie zabójstwem na lewo i prawo, jest zachowaniem właściwym. W wyniku pracy Izabeli Ciepły, na dzisiaj, do takiej refleksji ten mężczyzna z całą pewnością nie dojdzie, gdyż został przekonany, że nie zrobił nic złego, a co najwyżej coś mało kulturalnego.

Wystraszony i zbulwersowany czytelnik obiecał przekazać nam decyzję Sądu Karnego, który rozpatrzy jego zażalenie. Do tematu Prokurator Izabeli Ciepły i tej konkretnej sprawy wrócimy gdy tylko uzyskamy dodatkowe informacje w sprawie. Redakcja Czasu Finansów nie kierowała pytań ani do Izabeli Ciepły, ani do Prokuratury w Sosnowcu, uznając, że treść uzasadnienia postanowienia wyczerpuje temat po stronie wymiaru sprawiedliwości.

Przeczytaj nasze inne artykuły i reportaże – znajdziesz je tutaj. Wystarczy kliknąć.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to udostępnił go na swoim facebooku, a także polub nasz fanpage na facebooku. Kliknij tutaj.

Czy miałeś do czynienia z prokurator Izabelą Ciepły w swoich sprawach i czujesz się pokrzywdzony lub niesprawiedliwie potraktowany? Czy czujesz się skrzywdzony decyzjami innych prokuratur za zgłoszone przez Ciebie przestępstwo gróźb karalnych? Chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi z tego postępowania? Skontaktuj się z redakcją pod adresem email: alarmczytelnika@czasfinansow.pl

Co sądzisz na ten temat?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

6 komentarzy “Przyjadę i Cię zabiję – PROKURATURA: To nie groźba tylko brak kultury”

    1. Nie ma tu nic napisane w ustaleniach prokuratury, że ktoś mu groził tylko że ten człowiek groził. Jest napisane jak zachowywał się koleś któremu grożono

  1. Potrzebny jest przepis, że w razie takich decyzji prokuratury, w momencie gdy sprawca spełni groźby pobicia bądź zabójstwa to prokurator który zgłoszenie złej rważył odpowiada razem ze sprawcą.

  2. Rzeczywiście, Stonoga groził że typ z roboty w więzieniu wyleci i go zawinęli na autostradzie, a tu koleś wprost że zabije i brak czynu zabronionego? To jakieś partactwo!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązanie artykuły

Tylko w Czas Finansów: na wrocławski ZUS wpływały zawiadomienia o przestępstwach, zarówno na instytucję, jak i na pracowników

Lech Wałęsa podejrzany o składanie fałszywych zeznań w sprawie TW Bolek?

Sędzia Agnieszka Łężna: emerytowani żołnierze to tchórze!

Policyjna fikcja walki z hejtem – groźba wtargnięcia do firmy i zajebania pracowników to nie groźba karalna tylko dopuszczalna krytyka

Czy Policji wolno bezkarnie znieważać inne osoby? Czy Zarząd Główny NSZZ Policjantów nazywa dziennikarza “debilem”?

Metoda na CBA to rozszerzone oszustwo typu na wnuczka – rybniczanka straciła 200 tysięcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie po klęsce w sprawie Leszka Czarneckiego znieważa wszystkich adwokatów

Sędzia Joanna Żelazny: apelacja Józefa Piniora zakończona częściowym sukcesem

Podwójne standardy Policji przy zwalczaniu gróźb karalnych i hejtu

Poprzednie
Następne

2455 odsłon

Sędzia Joanna Żelazny: apelacja Józefa Piniora zakończona częściowym sukcesem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok byłego senatora Platformy Obywatelskiej Józefa Piniora za poświadczenie nieprawdy w zeznaniach majątkowych. Sąd obniżył wyrok z pierwszej instancji. Pinior został wówczas skazany na 1,5 roku więzienia.

Sąd Okręgowy obniżył karę dla Piniora, który w pierwszej instancji został skazany na 1,5 roku więzienia i wymierzył mu karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Wardędze sąd obniżył karę z pierwszej instancji z 5 lat więzienia do 3,5 roku – wyrok bez warunkowego zawieszenia kary. 

Sprawę osądzała Sędzia Joanna Żelazny, znana czytelnikom CzasFinansów.pl – pod tym linlkiem prezentujemy artykuły dotyczące wyroków z jej udziałem

Sędzia Joanna Żelazny łagodzi wyrok Piniorowi

Przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Joanna Żelazny podkreśliła w ustnym uzasadnieniu wyroku, że w większości apelacje złożone przez prokuraturę i obrońców oskarżonych nie zasługiwały na uwzględnienie (prokurator domagał się surowszych kar, a obrona uniewinnienia). – Kara 1,5 rok wymierzoną przez sąd pierwszej instancji Józefowi Piniorowi jest karą rażąco surową (…) w naszej ocenie kara 8 miesięcy pozbawienia wolność z warunkowym zawieszeniem będzie wystarczając – powiedziała sędzia. 

Jak podaje TVP.info tuż po ogłoszeniu wyrok Pinior w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że jest niewinny.

– Nie przyznaję się do popełnionych czynów i będziemy z naszym obrońcom pracować nad kasacją, a także nad działaniami w przestrzeni prawnej UE (…) niestety sądy w Polsce działają w warunkach wendetty Zbigniewa Ziobry – powiedział mediom Pinior. Dodał, że domagał się on wcześniej „ujawnienia prawdy o torturach i więzienia CIA w Polsce”. – Oskarżałem Zbigniewa Ziobrę jako prokuratora generalnego o niedopuszczenie do otwarcia śledztwa w tej sprawie

Prokurator Roch Waszak po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że prokuratura podejmie decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie po zapoznaniu się z pisemny uzasadnieniem wtorkowego wyroku. Znając praktyki nie tylko PiS-owskiej, co Ziobrowej Prokuratury to w tej sprawie zostanie złożona skarga do Sądu Najwyższego.

To już kolejny wyrok wobec Piniora.


W marcu 2021 roku Pinior, jak i jego asystent, zostali prawomocnie skazani przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, za korupcję na 1,5 roku bezwzględnego więzienia w innym procesie. Mieli przyjąć łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni.

Następnie na wniosek obrońców Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zezwolił Piniorowi na odbywanie kary więzienia w warunkach domowych w systemie dozoru elektronicznego. 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły