Wiceminister Sprawiedliwości nie wie w jakich sprawach może interweniować Rzecznik Praw Obywatelskich – sprawa Radio Nowy Świat i Margot

Wiceminister Sprawiedliwości nie wie w jakich sprawach może interweniować Rzecznik Praw Obywatelskich – sprawa Radio Nowy Świat i Margot

Marcin Romanowski, będący wiceministrem sprawiedliwości, wezwał 12 sierpnia 2020 na konferencji prasowej Rzecznika Praw Obywatelskich, aby zainterweniował w prywatnym radio Nowy Świat w sprawie obrony Piotra Jedlińskiego, który 10 sierpnia 2020 ustąpił ze stanowiska prezesa tego radia.

Romanowski stwierdził, że “mowa nienawiści i dyktat ideologiczny doprowadziły do wymuszenia na redaktorze naczelnym Radia Nowy Świat Piotrze Jedlińskim rezygnacji ze stanowiska tylko dlatego, że określił aktywistę LGBT Michała Sz. mężczyzną”. – W związku z tym wzywamy RPO do podjęcia natychmiastowych działań w celu obrony dziennikarza, wolności słowa i prasy przed przemocą ideologiczną. W Polsce nie może być miejsca do łamania wolności prasy, do łamania wolności wypowiedzi; nie może mieć miejsca cenzura prewencyjna. Organy państwa takie jak RPO mają obowiązek stać na straży tych praw i zapewnić ich realizację, w taki sposób, żeby każdy obywatel i każdy dziennikarz miał gwarancję, że te prawa są realizowane.

Wiceminister nie wie w jakich sprawach RPO ma kompetencje, a w jakich nie

Problem w tym, zgodnie z art. 80 oraz 208 Konstytucji kompetencje Rzecznika pozwalają mu podejmować działania wobec podmiotów wykonujących władzę publiczną, realizujących zadania i funkcje publiczne. Dlatego też podejmował on liczne interwencje dotyczące mediów publicznych, w tym np. sprawę anulowania głosowania Listy Przebojów Trójki, czy sprawę zwolnienia redaktora Wojciecha Majcherka z TVP Kultura. Radio Nowy Świat jest jednak podmiotem prywatnym, nie finansowanym ze środków publicznych ani nie wykonującym zadań publicznych. Interwencja Rzecznika dotycząca decyzji o rezygnacji jednego z członków zarządu tej stacji, stanowiłaby ingerencję wykraczającą poza mandat konstytucyjny ombudsmana.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskim podało do publicznej wiadomości, że Adam Bodnar rozważył kwestię “możliwości zwrócenia się do organu nadzoru nad funkcjonowaniem radia i telewizji, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”, jednak ustawa o radiofonii i telewizji nie daje KRRiT kompetencji dotyczących obsady personalnej zarządów prywatnych rozgłośni.

“Jedynym środkiem prawnym, dostępnym w tej sprawie, w przypadku twierdzenia o dyskryminacji w zatrudnieniu z uwagi na głoszone poglądy, jest złożenie powództwa do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zaś wytoczyć przeciwko podmiotowi nie wykonującemu władztwa publicznego. Jest to uprawnienie przysługujące wyłącznie osobie, która czuje się pokrzywdzona” – uważa Adam Bodnar. Jednocześnie przyznaje, że “może budzić wątpliwości to, czy decyzja o odejściu redaktora Jedlińskiego była właściwą odpowiedzią na reakcje słuchaczy dotyczące sposobu, w jaki na antenie radia wypowiadał się on o aresztowanej aktywistce grupy ‘Stop Bzdurom'”. Dodaje, że w tej sytuacji “można było zastosować inne, mniej daleko idące środki”.

Radio ma problem wizerunkowy

10 sierpnia 2020 internetowe Radio Nowy Świat ogłosiła, że współzałożyciel radio Piotr Jedliński zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki. Miało to być związane z krytyką radia ze używanie męskiej formy wobec Michała Sz., vel. Margot, którzy sam się przedstawia jako Małgorzata lub Margot.

Jedliński odpowiadając na te zarzuty napisał na Facebooku:

Jeżeli Margot oraz akolici, tak bardzo apelują o poszanowanie wolności, to dlaczego nie szanują wolności mediów oraz mojej, jako osoby? Dlaczego chcą mi na siłę narzucić sposób postrzegania świata, zmuszając, żebym określał kogoś, kogo odbieram jako mężczyznę, zaimkami żeńskimi? Trwa zmasowany atak, któremu się nie poddam. To, co robicie, z wolnością nie ma nic wspólnego.

W tej sprawie Radio ww oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wskazało, że zastosowana przez stację forma męskoosobowa (“aktywista”) w odniesieniu do Margot była nieintencjonalnym błędem, który w żadnej mierze nie definiuje stanowiska Radia Nowy Świat wobec wspomnianych osób i wydarzeń. “Pragniemy podkreślić, że wpis Piotra Jedlińskiego jest jego prywatną opinią. Robimy wszystko, by tworzeniu Radia Nowy Świat przyświecała idea obiektywizmu i neutralności” – głosiło oświadczenie.

Szanowni Słuchacze Radia Nowy Świat,W związku z dyskusją, która rozgorzała w reakcji na określenia użyte wobec Margot…

Opublikowany przez Radio Nowy Świat Niedziela, 9 sierpnia 2020

Co sądzisz na ten temat?
+1
0

CZAD!

+1
0

KOCHAM!

+1
0

DOBRE!

+1
0

SZOK!

+1
0

NUDY!

+1
0

LIPA!