czwartek 8 czerwca 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Sąd Najwyższy wydał wyrok na ZUS – muszą przestać łamać prawo – nie wolno im kwestionować podstawy wymiaru składek!

21.6K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Chodzi o wyrok sygn. akt: II NSNc 107/23, który zapadł w marcu 2023 roku. ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ta kwota mieści się w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – orzekł Sąd Najwyższy. Wskazał tym samym, że agresywna praktyka oddziałów ZUS oraz radców prawnych zatrudnionych przez ZUS była działaniem wbrew prawu, poza prawem i ze złamaniem prawa.

Czy ZUS naprawi wyrządzone szkody i zaprzestanie łamania prawa w decyzjach administracyjnych i w stanowiskach procesowych? Wątpliwe, być może urzędnikami, którzy będzie działać wbrew temu wyrokowi w przyszłości zainteresuje się prokuratura.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS uporczywie odmawia stosowania zasad Konstytucji Biznesu, pomimo, że urzędnicy są zobowiązani kierować się zasadą: co nie jest zabronione jest dozwolone oraz interpretowania niejasności przepisów na korzyść przedsiębiorcy.

Argumentacja ZUS prowadziła do przekonania, że względną pewność co do prawa ubezpieczona posiadałaby jedynie w przypadku zrezygnowania z uprawnień zagwarantowanych jej w ustawie, t.j. w przypadku zadeklarowania minimalnej podstawy wymiaru składek. Z takim poglądem w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego nie można się zgodzić, tym bardziej, że ustawa wprost przewiduje uprawnienie ubezpieczonych do wskazania tej podstawy w widełkowo określonych granicach i w oderwaniu od jakichkolwiek kryteriów – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sąd Najwyższy orzekł, że ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli kwota ta mieści się w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd uznał, że praktyka ZUS-u i radców prawnych, którzy starają się podważyć deklarowane kwoty, jest nielegalna i wbrew prawu.

Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylając wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Sprawa dotyczyła kobiety prowadzącej działalność fryzjerską i kosmetyczną, która zadeklarowała najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie zadeklarowała podstawę wymiaru w wysokości 9897,50 zł przed urodzeniem dziecka. Kobieta otrzymała w sumie 304 203,44 zł zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.

ZUS podjął decyzję o odebraniu części pieniędzy kobiety, uznając, że jej przychody nie były na tyle wysokie, aby deklarować wysoką podstawę wymiaru składek. Sądy orzekające w tej sprawie podkreśliły, że system ubezpieczeń społecznych ma funkcję gwarancyjną, a nie zarobkową, i zapewnia zabezpieczenie na wypadek choroby. Jednak kobieta instrumentalnie wykorzystała powszechny system ubezpieczeń społecznych, aby zapewnić sobie źródło utrzymania, co według sądów nie zasługuje na ochronę prawną.

Sąd Najwyższy orzekł, że organ ubezpieczeniowy nie ma prawa podważyć zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek i samodzielnie ustalać jej niższą wysokość, jeśli mieści się ona w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, sąd zauważył, że obowiązek opłacania składek i ich wysokość dla przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek nie są powiązane z ich osiąganymi przychodami.

Wynika z tego, że kwestionowanie przez ZUS deklarowanej przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składek, gdy ta mieści się w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodne z prawem. W tym konkretnym przypadku kobieta prowadząca działalność gospodarczą zadeklarowała wysoką podstawę wymiaru składek przed urodzeniem dziecka, co pozwoliło jej na pobranie stosunkowo wysokiego zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. ZUS uważał jednak, że kobieta wykorzystała powszechny system ubezpieczeń społecznych w celu zapewnienia sobie źródła wysokich świadczeń. Sądy orzekające w sprawie podkreśliły jednak, że powszechny system ubezpieczeń społecznych ma funkcję gwarancyjną, a nie zarobkową, co oznacza, że nie jest to naruszenie prawa.

Decyzja Sądu Najwyższego w tym przypadku jest istotna dla przedsiębiorców, którzy deklarują wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS nie może bowiem kwestionować tej kwoty, jeśli mieści się ona w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że zadeklarowana przez nich kwota podlega weryfikacji, a ZUS ma prawo podnieść jej wysokość, jeśli uzna to za konieczne. Ważne jest również to, że deklaracja wysokiej podstawy wymiaru składek nie oznacza automatycznie prawa do pobierania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. ZUS może weryfikować wysokość zadeklarowanej podstawy wymiaru składek oraz uznać, że przedsiębiorca nie ma prawa do pobierania określonych świadczeń.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że decyzja Sądu Najwyższego ma charakter precedensowy, co oznacza, że będzie miała wpływ na przyszłe orzecznictwo w podobnych sprawach. Decyzja ta stanowi ważny sygnał dla ZUS, że nie może on naruszać praw przedsiębiorców i podejmować działań wbrew obowiązującemu prawu. Jest to ważne z punktu widzenia ochrony praw przedsiębiorców oraz zapewnienia im równej pozycji wobec organów administracji publicznej.

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że ZUS i radcy prawni zatrudnieni przez tę instytucję działali niezgodnie z prawem oraz wbrew prawu i ze złamaniem prawa. Ich działania wobec przedsiębiorcy były agresywne i naruszały jej prawa.

Decyzja SN wywołała dyskusję na temat roli ZUS-u i przepisów regulujących opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców. Z jednej strony, istnieje potrzeba ochrony systemu ubezpieczeń społecznych przed nadużyciami, które mogą wpłynąć na wysokość składek i dostępność świadczeń dla innych ubezpieczonych. Z drugiej strony, przedsiębiorcy muszą mieć pewność, że deklarowana przez nich podstawa wymiaru składek będzie respektowana przez organy ubezpieczeniowe i nie będą narażeni na agresywne działania ze strony ZUS-u.

Ważnym wnioskiem z tej sprawy jest także to, że przedsiębiorcy muszą być ostrożni w deklarowaniu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli ich dochody nie są wystarczająco wysokie, by uzasadniać taką deklarację, mogą narazić się na kontrole i kwestionowanie przez ZUS.

Podsumowując, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy jest ważnym wyrokiem dla całego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Potwierdza ona zasady, na których ten system opiera się, ale jednocześnie wymaga od organów ubezpieczeniowych pełnego poszanowania prawa i zasad transparentności w podejmowanych decyzjach.

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
33
+1
76
+1
2
+1
2

2 komentarzy “Sąd Najwyższy wydał wyrok na ZUS – muszą przestać łamać prawo – nie wolno im kwestionować podstawy wymiaru składek!”

  1. Cza,by psudo urzędasy,opłacani z naszych podatków,zaczęli ponosić odpowiedzialność za swoje błędne decyzje,zwłaszcza,cza finansowe,o karnych nie wspomnę.

  2. Cza,by psudo urzędasy,opłacani z naszych podatków,zaczęli ponosić odpowiedzialność za swoje błędne decyzje,zwłaszcza,cza finansowe,o karnych nie wspomnę.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

ZUS powoli zmienia się w Zakład Usług Stalkerskich. Chce prawo do przesłuchiwania sąsiadów osób chorych na L4

Przedsiębiorcy wściekli na ZUS. Gdy proszą o raty albo umorzenie to urzędnicy brutalnie nimi gardzą, a jak chodzi o długi kościoła to właśnie umorzono prawie 20 milionów.

ZUS nęka związki zawodowe pozwami i oskarżeniami o zniesławienie. Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS ukrywa przed opinią publiczną kwoty wydane z pieniędzy publicznych?

ZUS. Możliwość spotkania dyrektora departamentu legislacyjno-prawnego Dominika Wojtasiaka podczas jego obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przestępcy z ZUS: Dyrektor gabinetu prezesa ZUS skazany za wyciek danych i przestępstwo urzędnicze!

Przez nadpłatę nie dostaniesz pomocy. Co na to ZUS? “Przedsiębiorcy sami są sobie winni”

Urzędnik ZUS wysyłał pisma na fałszywy adres i podawał w nich nieprawdziwe dane. Sędzia Paweł Chodkowski: działanie zgodne z prawem

ZUS znowu przegrał w Sądzie. Pomówili kobietę o pozorność zatrudnienia. Sąd uznał, że organ się mylił. Znowu.

Naczelnik ZUS Marcin Madaliński – kim jest kontrowersyjny szef ZUS, któremu czytelnicy i internauci zarzucają łamanie prawa – mamy informacje z ZUS!

Poprzednie
Następne

21.6K odsłon

Przyjazny urząd ZUS do chorych Ślązaków: oddajcie zasiłki chorobowe wy oszuści!

ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zdecydował zainwestować w nowoczesne technologie do monitorowania zwolnień chorobowych, co wywołuje kontrowersje wśród lekarzy i pacjentów. Organ właśnie oskarżył mieszkańców Śląska o to, że są oszustami, którzy wyłudzają świadczenia chorobowe. Jako dowód ZUS wskazuje dane o ilości i kwotach cofniętych ostatnio świadczeń. Na pierwszy rzut oka oskarżenie pracowników ZUS wydaje się być poważne, ale pamiętajmy, że jak nazwał ZUS Sławomir Mentzen – ta piramida finansowa (na marginesie ZUS poinformował redakcję CzasFinansow.pl, że nie pozwał ani nie oskarżył Mentzena o zniesławienie za tę wypowiedź – szuka pieniędzy, więc – co też ujawnili dziennikarze SpidersWeb w czerwcu 2019 ludzie Gertrudy Uścińskiej dostali polecenie wydawania szkodliwych i krzywdzących schorowanych ludzi decyzji z założeniem, żeby się odwoływali do Sądów to zobaczą jak sobie poradzą. Te dane mogą być nierzetelne.

W samym województwie śląskim, blisko połowa skontrolowanych przez ZUS przypadków wykorzystywała zwolnienie chorobowe niezgodnie z jego celem. Zakład postanowił wziąć pod lupę lekarzy i pacjentów, wykorzystując nowoczesną technologię w celu wykrycia ewentualnych nadużyć. “System za pomocą specjalnego algorytmu może wskazać, które zwolnienie budzi wątpliwości” – informuje Polsat News. Jednak na ile skuteczne są te kontrole? Czy technologia zastąpi ludzki osąd?

Podczas pierwszego kwartału tego roku, spośród 117 tys. kontrolowanych zwolnień, tylko niecałe 8 tys. zakończyło się decyzją o wstrzymaniu wypłat – mówi Grzegorz Dyjak z ZUS. Wydaje się, że efektywność tych kontroli jest niska, biorąc pod uwagę ogromne nakłady na nowoczesną technologię. To zatrważające, jak łatwo ZUS może teraz wstrzymać wypłatę, opierając się na algorytmach, które mogą być zawodne. W końcu, pacjenci, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, mogą być pokrzywdzeni przez te działania.

Według ustawy, ZUS ma obowiązek kontrolować wykorzystanie zwolnień lekarskich oraz orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na to, jak ZUS prowadzi te kontrole. Zgodnie z relacjami, kontrolerzy ZUS sprawdzają, czy osoba na zwolnieniu nie wykonuje czynności niezgodnych z zaleceniami lekarza. Może to obejmować różne czynności, które niekoniecznie przeszkadzają w powrocie do zdrowia. Wiele osób na zwolnieniu lekarskim wykonuje lekkie prace w domu, które nie przeszkadzają w powrocie do zdrowia, ale mogą zostać źle zinterpretowane przez kontrolerów ZUS.

Dodatkowo, wyniki kontroli ZUS w województwie śląskim są niepokojące. Około 400 mieszkańców musi zwrócić zasiłki chorobowe na kwotę przekraczającą 714 tys. zł. W mieście Rybnik, 181 osób musi zwrócić swój zasiłek, a łączna kwota zwrotu to 335 tys. zł. Jest to poważne obciążenie dla osób, które już i tak borykają się z problemami zdrowotnymi.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS, przypomina, że kontrolę zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. Czy to nie jest próba przerzucenia odpowiedzialności na pracodawców? Czy pracodawcy mają odpowiednie narzędzia do przeprowadzania takich kontroli? Przede wszystkim, czy mają oni kompetencje do oceny stanu zdrowia swoich pracowników?

Wszystko wskazuje na to, że nowoczesne technologie używane przez ZUS mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Mogą one prowadzić do fałszywych pozytywnych wyników, które zmuszają pacjentów do zwracania zasiłków, które są im potrzebne do pokrycia kosztów leczenia. Zamiast inwestować w technologię, która prowadzi do większej liczby kontroli, ZUS powinien skupić się na inwestycjach w lepszą opiekę zdrowotną dla polskich obywateli. W końcu, to oni są najważniejsi.

Zdjęcie ilustracyjne, bez związku z artykułem.

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna egzekucja komornicza getback groźby karalne hejt igor stachowiak Izba Dyscyplinarna Jarosław Kaczyński justyna kłoczko kara za naruszenia ograniczeń obywatelskich Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak mateusz morawiecki matki kontra zus Michał Woś minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Piotr Burtowski PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska strajk kobiet Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska Sędzia Joanna Żelazny tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów urząd skarbowy Vladimir Putin wierzytelności windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu ZUS PUE ZUS we Wrocławiu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły