czwartek 18 lipca 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Sąd Najwyższy wydał wyrok na ZUS – muszą przestać łamać prawo – nie wolno im kwestionować podstawy wymiaru składek!

21.7K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Chodzi o wyrok sygn. akt: II NSNc 107/23, który zapadł w marcu 2023 roku. ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ta kwota mieści się w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – orzekł Sąd Najwyższy. Wskazał tym samym, że agresywna praktyka oddziałów ZUS oraz radców prawnych zatrudnionych przez ZUS była działaniem wbrew prawu, poza prawem i ze złamaniem prawa.

Czy ZUS naprawi wyrządzone szkody i zaprzestanie łamania prawa w decyzjach administracyjnych i w stanowiskach procesowych? Wątpliwe, być może urzędnikami, którzy będzie działać wbrew temu wyrokowi w przyszłości zainteresuje się prokuratura.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS uporczywie odmawia stosowania zasad Konstytucji Biznesu, pomimo, że urzędnicy są zobowiązani kierować się zasadą: co nie jest zabronione jest dozwolone oraz interpretowania niejasności przepisów na korzyść przedsiębiorcy.

Argumentacja ZUS prowadziła do przekonania, że względną pewność co do prawa ubezpieczona posiadałaby jedynie w przypadku zrezygnowania z uprawnień zagwarantowanych jej w ustawie, t.j. w przypadku zadeklarowania minimalnej podstawy wymiaru składek. Z takim poglądem w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego nie można się zgodzić, tym bardziej, że ustawa wprost przewiduje uprawnienie ubezpieczonych do wskazania tej podstawy w widełkowo określonych granicach i w oderwaniu od jakichkolwiek kryteriów – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sąd Najwyższy orzekł, że ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli kwota ta mieści się w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd uznał, że praktyka ZUS-u i radców prawnych, którzy starają się podważyć deklarowane kwoty, jest nielegalna i wbrew prawu.

Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylając wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Sprawa dotyczyła kobiety prowadzącej działalność fryzjerską i kosmetyczną, która zadeklarowała najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie zadeklarowała podstawę wymiaru w wysokości 9897,50 zł przed urodzeniem dziecka. Kobieta otrzymała w sumie 304 203,44 zł zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.

ZUS podjął decyzję o odebraniu części pieniędzy kobiety, uznając, że jej przychody nie były na tyle wysokie, aby deklarować wysoką podstawę wymiaru składek. Sądy orzekające w tej sprawie podkreśliły, że system ubezpieczeń społecznych ma funkcję gwarancyjną, a nie zarobkową, i zapewnia zabezpieczenie na wypadek choroby. Jednak kobieta instrumentalnie wykorzystała powszechny system ubezpieczeń społecznych, aby zapewnić sobie źródło utrzymania, co według sądów nie zasługuje na ochronę prawną.

Sąd Najwyższy orzekł, że organ ubezpieczeniowy nie ma prawa podważyć zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek i samodzielnie ustalać jej niższą wysokość, jeśli mieści się ona w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, sąd zauważył, że obowiązek opłacania składek i ich wysokość dla przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek nie są powiązane z ich osiąganymi przychodami.

Wynika z tego, że kwestionowanie przez ZUS deklarowanej przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składek, gdy ta mieści się w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodne z prawem. W tym konkretnym przypadku kobieta prowadząca działalność gospodarczą zadeklarowała wysoką podstawę wymiaru składek przed urodzeniem dziecka, co pozwoliło jej na pobranie stosunkowo wysokiego zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. ZUS uważał jednak, że kobieta wykorzystała powszechny system ubezpieczeń społecznych w celu zapewnienia sobie źródła wysokich świadczeń. Sądy orzekające w sprawie podkreśliły jednak, że powszechny system ubezpieczeń społecznych ma funkcję gwarancyjną, a nie zarobkową, co oznacza, że nie jest to naruszenie prawa.

Decyzja Sądu Najwyższego w tym przypadku jest istotna dla przedsiębiorców, którzy deklarują wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS nie może bowiem kwestionować tej kwoty, jeśli mieści się ona w granicach określonych przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że zadeklarowana przez nich kwota podlega weryfikacji, a ZUS ma prawo podnieść jej wysokość, jeśli uzna to za konieczne. Ważne jest również to, że deklaracja wysokiej podstawy wymiaru składek nie oznacza automatycznie prawa do pobierania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. ZUS może weryfikować wysokość zadeklarowanej podstawy wymiaru składek oraz uznać, że przedsiębiorca nie ma prawa do pobierania określonych świadczeń.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że decyzja Sądu Najwyższego ma charakter precedensowy, co oznacza, że będzie miała wpływ na przyszłe orzecznictwo w podobnych sprawach. Decyzja ta stanowi ważny sygnał dla ZUS, że nie może on naruszać praw przedsiębiorców i podejmować działań wbrew obowiązującemu prawu. Jest to ważne z punktu widzenia ochrony praw przedsiębiorców oraz zapewnienia im równej pozycji wobec organów administracji publicznej.

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że ZUS i radcy prawni zatrudnieni przez tę instytucję działali niezgodnie z prawem oraz wbrew prawu i ze złamaniem prawa. Ich działania wobec przedsiębiorcy były agresywne i naruszały jej prawa.

Decyzja SN wywołała dyskusję na temat roli ZUS-u i przepisów regulujących opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców. Z jednej strony, istnieje potrzeba ochrony systemu ubezpieczeń społecznych przed nadużyciami, które mogą wpłynąć na wysokość składek i dostępność świadczeń dla innych ubezpieczonych. Z drugiej strony, przedsiębiorcy muszą mieć pewność, że deklarowana przez nich podstawa wymiaru składek będzie respektowana przez organy ubezpieczeniowe i nie będą narażeni na agresywne działania ze strony ZUS-u.

Ważnym wnioskiem z tej sprawy jest także to, że przedsiębiorcy muszą być ostrożni w deklarowaniu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli ich dochody nie są wystarczająco wysokie, by uzasadniać taką deklarację, mogą narazić się na kontrole i kwestionowanie przez ZUS.

Podsumowując, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy jest ważnym wyrokiem dla całego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Potwierdza ona zasady, na których ten system opiera się, ale jednocześnie wymaga od organów ubezpieczeniowych pełnego poszanowania prawa i zasad transparentności w podejmowanych decyzjach.

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
33
+1
76
+1
2
+1
2

2 komentarzy “Sąd Najwyższy wydał wyrok na ZUS – muszą przestać łamać prawo – nie wolno im kwestionować podstawy wymiaru składek!”

  1. Cza,by psudo urzędasy,opłacani z naszych podatków,zaczęli ponosić odpowiedzialność za swoje błędne decyzje,zwłaszcza,cza finansowe,o karnych nie wspomnę.

  2. Cza,by psudo urzędasy,opłacani z naszych podatków,zaczęli ponosić odpowiedzialność za swoje błędne decyzje,zwłaszcza,cza finansowe,o karnych nie wspomnę.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

ZUS: mobbing, molestowanie seksualne oraz próby samobójcze pracowników? Tak twierdzi nasz informator z 20 letnim stażem pracy jako inspektor kontroli w Zakładzie

Zusowski rodobandytyzm? Kolejny wyciek danych osobowych z winy pracowników Zakładu. Chodzi o ZUS PUE.

Radca Prawny wrocławskiego ZUS Rafał Skarul pozwany za kłamstwa w pismach procesowych. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi dochodzenie.

Państwowa Inspekcja Pracy masakruje Joanne Drozd z ZUS oraz organ rentowy za chuligańskie zwolnienie liderki związku zawodowego.

ZUS nęka związki zawodowe pozwami i oskarżeniami o zniesławienie. Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS ukrywa przed opinią publiczną kwoty wydane z pieniędzy publicznych?

W sierpniu 2020 ZUS tłumaczył 90-dniowe opóźnienia w wypłacie L4 brakami kadrowymi i wzrostem ilości L4. Sprawdziliśmy to. Dominik Wojtasiak z ZUS udzielił redakcji informacji publicznej

Afera chamstwa w ZUS: Dyrektor Anna Maćkowiak każe nam kontaktować się z Rzecznikiem, a Rzecznik nas lekceważy.

Afera ZUS. Zakład nęka i gnębi swoich pracowników jak kobiety w ciąży. Czy Dyrektor wrocławskiego ZUS wydymał Naczelnika?

Konfederacja: rzecznik ZUS Paweł Żebrowski kłamie. Mamy na to dowody od Dominika Wojtasiaka i Eryka Cegiełki z Departamentu Legislacyjno-Prawnego ZUS!

Poprzednie
Następne

21.6K odsłon

Jest wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej

W dniu 9 stycznia br. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z zajmowanego stanowiska.

Jak podkreśla Pani Minister:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to liczne zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków, realizowane przez ponad czterdzieści tysięcy pracownic i pracowników zasługujących na godne warunki pracy i płacy. Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją.

Nie jest jasne czy reszta zarządu oraz rada nadzorcza również zostanie wymieniona.

Zobacz nasz film na Youtube:

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka Gertruda Uścinska getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły