czwartek 13 czerwca 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Szybka ścieżka egzekucji kar za naruszania obywatelskiej solidarności łamie prawa konsumenta

2123.8K odsłon
124
K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Bardzo dużo kontrowersji budzi tzw. szybka ścieżka karania osób wyłamujących się z obywatelskiej solidarności. Przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej mówiło się, że Rząd zamierza wprowadzić wysokie kary finansowe: od 5 do 30 tysięcy złotych za naruszenia zarówno obowiązkowej domowej kwarantanny, jak i ograniczeń dla pozostałych obywateli. Nałożone kary to nie mandaty, które w razie odmowy ich przyjęcia, miały być rozpatrywane przez Sądy Rejonowe Wydziału Karnego. Ostatecznie wprowadzono rozwiązanie, które je pomija. To od uznania Policjanta zależeć będzie czy ukarze on obywatela i skieruje wniosek do sanepidu o nałożenie finansowej kary administracyjnej. Egzekucja takiej kary odbywa się natychmiast, czyli zanim konsument zdąży się formalnie z nią nie zgodzić.

Sanepid po wystawieniu kary wysyła do konsumenta pismo ze swoją decyzją. Konsument ma 14 dni od daty odebrania pisma czas na wniesie sprzeciwu. Jeśli nie zgadza się z decyzją wówczas szef danego sanepidu rozpatrzy w ciągu 30 dni, od odebrania sprzeciwu, skargę. Prawdopodobnie jej nie uzna i podtrzyma decyzję. Wtedy znów będzie 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Tym razem do Sądu Administracyjnego, gdzie ostatecznie wylosowany Sędzia po kilku miesiącach rozstrzygnie, czy decyzja o karze finansowej była zasadna, czy bezprawna.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to rozwiązanie niewiele się różni od wcześniejszych założeń. Okazuje się jednak, że diabeł tkwi w szczegółach. Na mocy tarczy antykryzysowej decyzja o nałożeniu kary staje się prawomocna w momencie jej wydania przez sanepid. To z kolei znaczy, że od razu będzie skierowany wniosek do urzędu skarbowego obwinionego o wszczęcie egzekucji administracyjnej z pensji, rachunków bankowych i majątku.

Zwrócić trzeba uwagę, że egzekucja zacznie się w momencie, w którym sanepid nada pocztą swoją decyzję do obwinionego. Konkretnie od dnia decyzji ukarany ma 7 dni na zapłatę. Jeśli nie zapłaci to 8 dnia od wydania decyzji (wydania, a nie odbioru przez ukaranego) skarbówka zaczyna egzekucję (skarbówka, a nie komornik).

Prawdopodobnie nim konsument zdąży wysłać sprzeciw od decyzji to już będzie miał zajęte wszystkie rachunki bankowe, a do pracodawcy wysłane będzie zajęcie pensji.

Wszystko to oznacza, że nawet jak za kilka miesięcy konsument ostatecznie wygra w Sądzie Administracyjnym to pieniądze do tego czasu będą mu zabrane. Jeśli Skarb Państwa, po uprawomocnieniu się wyroku Sądu, nie zwróci dobrowolnie zabranych pieniędzy to konsument będzie zmuszony skierować do egzekucji wykonanie wyroku Sądu przez Skarb Państwa.

Trzeba jednak spojrzeć na procedurę odwołania w sposób realny. Przed wybuchem epidemii po wystawieniu tego rodzaju kary administracyjnej ukarany otrzymywał ją za pośrednictwem poczty. Miał 14 dni kalendarzowych na odwołanie się (nadanie odwołanie na poczcie). Po odebraniu przez Sanepid odwołania miał on 30 dni kalendarzowych na podjęcie decyzji, lub wezwanie do uzupełnienia jakichś braków formalnych. Zakładając, że Sanepid oddala odwołanie i podtrzymuje swoją decyzję to wysyła ją pocztą do ukaranego. Po odbiorze pisma ukarany ma 14 dni na wniesienie zażalenia do Sądu Administracyjnego. Sąd Administracyjny z kolei w ciągu 90 dni od daty odebrania zażalenia wzywa strony do uzupełniania braków, wniosków, lub dodatkowych okoliczności, a także wyznacza termin rozprawy. Zazwyczaj taki termin jest za kolejne co najmniej 90 dni. Na tym etapie od wydania decyzji mija już około 245 dni, czyli prawie 9 miesięcy od zdarzenia.

Natomiast w obecnej sytuacji należy pamiętać, że Sądy są nieczynne. Orzekają tylko w sprawach nadzwyczaj pilnych jak np. wnioski o aresztowanie, czy zwolnienie z aresztu itp. Wszystkie zażalenia na decyzje o karach administracyjnych zaczną być rozpatrywane przez Sądy dopiero wtedy, gdy wznowią one działalność. To z kolei oznacza, że wydarzy się to dopiero za kilka tygodni. Trzeba mieć na uwadze, że będą tysiące takich zażaleń. To wszystko sprawi, że Sądy potrzebować będą więcej czasu niż przed epidemią. Zatem w obecnych realiach należy założyć, że od dnia wydania decyzji o nałożeniu kary do wyroku minie co najmniej 1 do 2 lat.

Jeśli w Sądzie Administracyjnym się wygra i okaże się kara została nałożona bezprawnie to trzeba wnosić, aby Skarb Państwa oddał zabraną nam kwotę, jak również by oddał odsetki ustawowe od tej kwoty, naliczane od dnia zaksięgowania się wpłaty na koncie Skarbu Państwa do dnia jej oddania. Należy również żądać zwrotu wszystkich naliczonych kosztów egzekucji administracyjnej, którą Skarb Państwa doliczył zajmując bezprawnie kwotę takiej kary. Od tych wszystkich bezprawnie pobranych kosztów i odsetek w żądaniu od Skarbu Państwa należy również żądać odsetek ustawowych.

Sanepid karę wydaje głównie na podstawie notatki sporządzonej przez policjanta, który skierował wniosek o jej nałożenie. Wraz z zażaleniem do Sądu Administracyjnego należy złożyć żądanie by policjant został przesłuchany na okoliczności tej notatki. Jeżeli ostatecznie Sąd karę unieważni, a okoliczności z notatki okażą się nieprawdziwe lub Sąd nie da im wiary to należy pamiętać, że otwiera to drogę do powództwa cywilnego przeciwko temu policjantowi za naruszenie dóbr osobistych ukaranego.

– Będzie szybka ścieżka karania osób wyłamujących się z obywatelskiej solidarności, które narażają nie tylko siebie, ale również innych. Będą one ponosiły konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań – powiedział 1 kwietnia 2020 roku minister MSWiA Mariusz Kamiński i dodał – Dzisiaj odbyły się robocze spotkania przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których wypracowano procedurę przekazywania przez Policję informacji dotyczących bulwersujących przypadków łamania zasad zwalczania epidemii w naszym kraju

Pominięcie tradycyjnej drogi sądowej jest z jednej strony kontrowersyjne, a z drugiej można zrozumieć, że ma ona mieć cel represji wobec konsumenta. Nadrzędnym celem jest jego zastraszenie. Pozbawienie człowieka możliwości obrony przed Sądem wydaje się być sprzeczne z dobrymi obyczajami, nieetyczne i wbrew zasadom współżycia społecznego. Pamiętajmy, że osoba przebywająca na domowej, obowiązkowej, kwarantannie, która łamie jej postanowienia i wychodzi do ludzi, naraża ich na utratę zdrowia lub życia. Taki konsument bezsprzecznie zasługuje na karę w tzw. szybkiej ścieżce. Co do tego jest społeczna zgoda i akceptacja.

Problemy zaczynają się wobec konsumentów, którzy naruszają wyznaczone ograniczenia obywatelskie. Konstytucjonaliści twierdzą, że tryb wprowadzonych ograniczeń jest niezgodny z ustawami, przez co mógłby być podważony skutecznie w Sądach. Tylko, że w Sądach Wydziału Karnego, a nie Administracyjnych. Przypomnijmy, że ograniczenia dotyczą zarówno zbyt małego odstępu między spacerującymi, korzystanie z bulwarów, plaż czy parków, albo zgromadzeń czy też nieupilnowania nieletniego dziecka przez rodzica.

To od indywidualnego uznania Policjanta zależeć będzie czy i w jakiej kwocie wyznaczyć karę. Zachodzi tutaj olbrzymie pole do nadużyć przez funkcjonariuszy. Konsument pozostaje całkowicie bezbronny, a jeśli będzie się zbyt awanturował, odwoływał do Konstytucji lub irytował swoją argumentacją oficera to ten zamiast najmniejszej może mu wymierzyć, złośliwie, najwyższą kwotę. Być może właśnie o to chodziło ustawodawcy, aby w strachu przed 30 tysiącami złotych kary, konsument nie dyskutował z Policjantami.

Jeśli jednak okaże się, że policjant ubarwił lub sfalsyfikował okoliczności na podstawie których wnosi o nałożenie kary to po wygranym procesie w Sądzie Administracyjnym – jak wcześniej wskazywaliśmy – można tego konkretnego policjanta, jak i osobę, którą podpisała się na bezprawnej decyzji Sanepidu pozwać o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (Sądy zazwyczaj przyznają w takich sytuacjach od 10 tysięcy złotych odszkodowania), jak również można rozważyć złożenie zawiadomienia na policjanta za falsyfikację dokumentacji oraz przekroczenie uprawnień. Każdy ukarany sam musi podjąć decyzję co zrobi.

Nie zmienia to faktu, że w zaistniałej sytuacji należy zawsze walczyć o swoje prawa. Jeśli zdarzy się, że Policja ukarze nas za naruszenie ograniczenia swobód obywatelskich w czasie epidemii to należy pilnować listów poleconych, które w ciągu kolejnych tygodni mogą być wysłane z sanepidu. Gdy tylko odbierze się decyzję od razu należy pisać swój sprzeciw i wykorzystać całą drogę prawną, którą przewidział ustawodawca. Brak sprzeciwu na decyzję oznacza jej akceptację, a to z kolei oznacza, że pieniądze zostaną zajęte w toku egzekucji administracyjnej bez jakiejkolwiek szansy na ich odzyskanie.

Oczywiście zakładając sytuację, że konsument, na którego nałożono karę nie jest z marginesu społecznego, nie jest osobą, która żyje za pensję minimalną-krajową, albo która nie ma już komornika na swoich rachunkach bankowych lub pensji. Takie osoby z oczywistych względów będą nieściągalne zarówno dla komorników, jak i poborców skarbowych, jeśli chodzi o egzekucję kwoty kary.

Założenia Rządu, że wysokość kar wystraszy konsumentów, mogą okazać się błędne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyzwyczaił dłużników, że nie muszą się bać egzekucji. Świadczenie 500+ oraz minimalna krajowa są wolne od zajęć. Przeciętna rodzina żyje w sytuacji, w której dwoje rodziców zarabia po 2000zł netto, mając dwójkę dzieci otrzymują jeszcze 1 tysiąc złotych z 500+. Ministerstwo Sprawiedliwości z kolei zadbało, aby konsument nieściągalny dla Komornika żył sobie beztrosko za około 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Trudno mieć pretensje do konsumentów, że rozumieją, że nawet jak będą mieć i 100 tysięcy długów w egzekucji komorniczej lub administracyjnej to i tak 5 tysięcy miesięcznie nikt im nie ruszy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Dlaczego na konsumencie nie robi wrażenia groźba kary ani 5 tysięcy, ani 30 tysięcy złotych za złamanie kwarantanny? Kliknij tutaj, aby go przeczytać.

Osoby, które żyją na minimalnej krajowej lub takie, które stracą pracę, nie będą miały możliwości zaciągnięcia kredytu w banku, bo te wprowadziły obostrzenia dla składających wnioski. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule – wystarczy kliknąć.

W kryzysowej sytuacji, osoby, które stracą pracę, albo będą po prostu potrzebowały więcej gotówki by wyżywić swoje dzieci nie będą mogły ratować się pożyczką pozabankową. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod pozorem pomocy konsumentom wprowadził ograniczenia w kosztach jakie firmy pożyczkowe mogą nakładać na pożyczkobiorców. W rezultacie pożyczanie pozabankowe stało się nieopłacalne. Jeśli zatem zastanawiałeś się, czy by nie poratować domowego budżetu chwilówką czy pożyczką na raty to rząd Ci to właśnie uniemożliwił. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule. Wystarczy kliknąć.

Ten obraz przeciętnego konsumenta sprawia, że wdrożone w życie represje działać będą tylko na tych, którzy mają nieruchomości, pensje powyżej minimalnej krajowej i oszczędności na rachunkach bankowych. Ci, którzy żyją z socjalu i z minimalnej krajowej w ogóle się tymi karami nie przejmą. Na szczęście wobec nich mogą być stosowane środki ograniczenia wolności, a niekiedy kodeks karny.

Jak postępować gdy zatrzyma Cię policją i zechcą Cię ukarać karą administracyjną? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat, który powstał w oparciu o analizę brutalnego aresztowania 22-latki z Olsztyna. W treści artykułu zobaczysz film video z zatrzymania, który nagrała kobieta. Poznasz także oświadczenie policji z Olsztyna oraz stanowiska rzecznika Komendy Głównej Policji. Sama zainteresowana po lekturze wersji Policji zdecydowała się nagrać własny film z oświadczeniem, gdyż zarzuca policjantom złamanie prawa i kłamanie. W tekście jest też wypunktowany poradnik jak postępować gdy zatrzyma Cię Policja. Wystarczy kliknąć tutaj.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to udostępnił go, a także polub nasz fanpage na facebooku. Kliknij tutaj.

Przeczytaj nasze inne artykuły i reportaże. Kliknij tutaj.

Co sądzisz na ten temat?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

31 komentarzy “Szybka ścieżka egzekucji kar za naruszania obywatelskiej solidarności łamie prawa konsumenta”

 1. Autorka wykazuje znajomość prawa na poziomie początkującego studenta, któremu się wszystko myli, w dodatku jeszcze promuje chwilówki. Żenujące.

 2. A co z przykurczen ktory złamał prawo i odwuedzal groby gdy my nie mogliśmy gdzie ku.. a jestes ministrze ziobro strach ci w dupe wskoczyl czy kaczka zakazala reagować

 3. Sanepid musi wykazać dowody na to że zakażasz, jeżeli nie ma, to na jakiej podstawie napisze wniosek o ukaranie. Musi być dowód. Ten artykuł wydaje się być naciągany. Pewnie autorowi chodzi o odwiedzenie jego strony na fb.

  1. Nie masz racji. W tarczy antykryzysowej jest zapis, że sanepid decyzję podejmuje tylko i wyłącznie na podstawie notatki sporządzonej przez policjanta. Notatki. Nic więcej sanepid nie dostaje jak relację policjanta, który w notatce może napisać wszystko. ALE jak się odwołasz od decyzji i pójdzie do Sądu Administracyjnego to tam właśnie za to, że POLICJANT NIE MIAŁ DOWODÓW wygrasz w sądzie i będą musieli kasę oddać. Ale dopiero po rozprawie… i tak… to dziadostwo, że na podstawie nieudowodnionej notatki policjanta kare sie wydaje. Nikt tam obwinionego w sanepidzie nie pyta o jego wersję zdarzeń. Kara i do widzenia.

  2. Andy jaki wniosek o ukaranie? To jest decyzja administracyjna. Proponuję zapoznać się z ustawą obowiązującą w Polsce. Niestety Twoja ignorancja nie zaczaruje rzeczywistości.

 4. A jak obywatel miałby wysłać odwołanie? W drodze na pocztę zaraz może dostać kolejne 30k bo przecież do życia mu to niepotrzebne! ZŁODZIEJE

 5. Taka polityka zachęca do mniejszych zarobków – zatem żyjąc w tym padole trzeba nie przekraczać zarobków 5K, brać ile się da socjalu i można się niczym nie przejmować, niczego nie płacić. OK – w takim razie od jutra będę pracował tylko raz w tygodniu!

 6. Czy szanowny autor w ogóle pochylił się nad tematem? Czy szanowny autor ma jakiekolwiek pojęcie kiedy mówimy o konsumencie? Czym różni się egzekucja administracyjna od egzekucji w postępowaniu cywilnym? Z artykułu widzę, że nie. Ale się zajebiście klika? Prawda?

 7. Art. 15zzs ustawy z 31 marca 2020 r. nowelizującej specustawę COVID-19 wstrzymuje bieg terminów procesowych. (Dz. U. Poz. 568), również w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych. “Szybka ścieżka” może okazać się martwym przepisem przez brak koordynacji podczas pisania prawa na kolanie po nocach.

 8. o to chodziło ustawodawcy, aby w strachu przed 30 tysiącami złotych kary, konsument nie dyskutował z Policjantami.
  …no, i mam w D ten “rząd” razem z jego ZOMO-wcami.

 9. Po lekturze nowych ustaw, ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej i ustawy o policji nie znalazłam żadnej możliwej podstawy, by personalia obwinionego policja miała obowiązek czy też w ogóle możliwość przekazać inspektorom sanepidu. Ciężko uznać Policję za część postępowania administracyjnego, a żaden przepis nie daje aktualnie na bazie stosowania art. 48a podstawy do udostępniania danych z postępowania wykroczeniowego do sanepidu jako organu administracji. Proszę o potwierdzenie, czy mój tok rozumowania jest właściwy.

  1. Tak samo było z ITD i przekazywaniem im danych kierowców przez policję bo działali na podst. rozporządzenia co było niezgodne z ustawą zasadniczą. Nawet wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie spowodował zaprzestania łamania prawa przez służby w sprawie przetwarzania wrażliwych danych między nadal karali kierowców mimo że nie mieli prawa uzyskiwać ich danych osobowych.

 10. A jak to się ma do prawa do sądu – jednego z podstawowych praw posiadanych przez obywatela i do innych praw człowieka. O tym nic?

 11. Tak działa biznes komorniczy.To są instrumenty bardzo skuteczne w puszczaniu ludzi z torbami.Panowie przy korycie wymyślają jak wyrwać kasę od ludzi.
  Identycznie sprawa się ma z handlarzami długów i jak wspomniałem z komornikami.
  Wywindować dług maksymalnie ile się da a potem doić do końca życia dłużnika.
  I takie mamy rządy od upadku komuny.

 12. Albo czy może komornik zająć dom lub samochod? Osobie znajomej policjant wypisal wniosek do sanepidu i teraz obawiają się kary. Mimo że byli nieświadomi złamania nakazu .

 13. A co w przypadku gdy kara administracyjną zostanie nałożona dla jednego z małżonków który nie pracuje,a drugi dostaje wynagrodzenie wyższe niż minimalna? To czy mogą zająć konto współmałżonka mimo że to nie na niego została nałożona kara ?

 14. Tak to jest póki ludzie się nie obudzą i nie wypier… Tego rzadu w cholere! To my jesteśmy suwerenami ,a nie oni. Możemy w każdej chwili chcieć jego odwołania. !!!! Pozatym jaka epidemia jak testy są skarżone covid 19???? Śpijcie dalej…

 15. to świństwa i draństwo. Dają karę, komornika wysyłają, a dopiero potem sąd rozstrzygnie czy kara była legalna ????

  1. Ludzie nadal śpią i nie widzą co ten rząd robi! I PiS i po powinni wypierd jak najdalej!!!! Chcą na nas zarobić… Słońce leczy ludzi dlatego nie chce ,aby ludzie wychodzili.. nasza gospodarka już się tak szybko nie podniesie po tym co robią. Więcej ludzi umrze od tego co oni robią!!!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku ? 4254zł? 4320zł, a może nawet 4600zł brutto?

Jak nie zarazić się Koronawirusem w trakcie wyborów prezydenckich?

W czasie epidemii komornicy nie dostaną nowych spraw, tylko skarbówka będzie doić konta konsumentów

Siewcy Hejtu. Sędzia Anna Borkowska “tam pracują złodzieje i alkoholicy” nie jest pomówieniem. Znikoma szkodliwość.

Były wicepremier Steinhoff oskarża UOKiK i jego prezesa Tomasza Chróstnego: Urząd członkiem kartelu tworzącego monopolistę?

Przedsiębiorców czeka pierwsza fala kontroli. Najpierw ruszy magiel Państwowej Inspekcji Pracy.

Minimalna krajowa netto w 2023. Minimalna kwota netto za godzinę w 2023.

Rząd zakontraktował miliony sprzętów ochronnych. Czy ma to związek z nowelizacją kodeksu karnego?

Czy akcja #nieklammedyka to pokłosie działalności UOKiK-u przez ostatnie 10 lat?

Poprzednie
Następne

27.4K odsłon

CzasFinansów.pl ujawnia: PiS w 2024 pozwoli komornikom zabierać 15% kwoty minimalnej wynagrodzenia! Kwota wolna od zajęć spada do 85% minimalnej krajowej

Jak dowiedział się portal CzasFinansow.pl Rząd PiS z Mateuszem Morawieckim na czele jest za wprowadzeniem nowelizacji o egzekucjach komorniczych, które mają umożliwić zabieranie przynajmniej 15% z dotychczasowej kwoty wolnej od zajęć. Przypomnijmy, że ta kwota to obecnie tzw. minimalna krajowa. Jest ona w całości wolna od zajęć. PiS chciał w 2023 roku wprowadzić nowelizację, aby można było zabierać 15% z tej kwoty. Ponieważ jest to rok wyborczy zdecydowano się odłożyć nowelizację na rok 2024. Oznacza to, że komornicy i egzekucje państwowe będą zajmować 15% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co do zasady egzekucja administracyjna, czyli skarbowa (długów wobec organów państwowych) miałaby mieć pierwszeństwo nad egzekucją komorniczą na podstawie wyroków cywilnych. Oznaczałoby to, że zajmowane 15% z minimalnej krajowej najpierw pokryje długi wobec Skarbu Państwa, a dopiero jak one zostaną spłacone to komornicy zwykłych długów cywilnych i gospodarczych będą mogli zajmować minimalną krajową. Najpierw Rząd, potem wszyscy inni.

Szczegóły są dostępne w druku sejmowym nr 1969 dostępnym pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1696

Propozycja zmian w systemie ograniczeń egzekucji, która została przedstawiona przez sejmową Komisję do Spraw Petycji, budzi duże zainteresowanie i wywołuje dyskusję na temat skuteczności egzekucji oraz ochrony dłużników. Projekt ustawy, który został zgłoszony do laski marszałkowskiej, ma na celu zmniejszenie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego i rachunku SKOK. Dotychczasowe ograniczenia okazały się niewystarczające w przypadku osób unikających spłaty zobowiązań poprzez fikcyjne zatrudnienie się za minimalne wynagrodzenie. Projektodawcy podkreślają potrzebę zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej oraz przywołują dane statystyczne, które potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian.

Nowe zmiany w systemie egzekucji mają na celu zwiększenie skuteczności procedur egzekucyjnych oraz zapewnienie równości i sprawiedliwości społecznej. Projekt ustawy, wniesiony przez sejmową Komisję do Spraw Petycji, proponuje obniżenie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego i rachunku SKOK. Obecnie, kwotą wolną od egzekucji jest równowartość minimalnego wynagrodzenia, ale projekt proponuje obniżenie tej kwoty do 85% minimalnego wynagrodzenia. Dla wynagrodzenia osoby skazanej, limit kwoty wolnej od egzekucji miałby zostać obniżony z 60% minimalnego wynagrodzenia do 50%. Natomiast środki zgromadzone na rachunkach bankowych i rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych miałyby być wolne od potrąceń do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecny limit wynosi 75% tego wynagrodzenia.

Autorzy projektu argumentują, że wzrost minimalnego wynagrodzenia i związana z nim wysokość kwot wolnych od egzekucji spowodowały wzrost liczby dłużników, którzy unikają spłaty swoich zobowiązań. Wskazują również na fakt, że obecnie jednym z najprostszych sposobów uniknięcia regulowania zobowiązań jest zatrudnienie się z minimalnym wynagrodzeniem, które jest wolne od potrąceń, oraz otrzymywanie pozostałej części wynagrodzenia poza rejestracją. Rząd potwierdza tę sytuację i przedstawia statystyki, które pokazują spadek skuteczności egzekucji z wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku odsetek wyegzekwowanej kwoty w stosunku do całkowitej kwoty wyegzekwowanej wyniósł 21,4%, podczas gdy w 2019 roku wynosił 34,1%. Skuteczność egzekucji spadła o około 855,832,640 zł. Rząd podkreśla również, że skuteczność egzekucji pozostaje niska nawet w sytuacji rekordowo niskiego bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń.

Rząd i szefowie związku zawodowego Konfederacja Lewiatan pozytywnie oceniają projekt, zwracając uwagę na konieczność zwiększenia skuteczności procedur egzekucyjnych i zapewnienia równowagi pomiędzy prawami wierzyciela a dłużnika. Główna inspektor pracy również zgadza się, że istnieje problem z unikaniem regulowania zobowiązań, ale zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia minimalnego wynagrodzenia dla pracownika i jego możliwości dysponowania wynagrodzeniem.

Związek zawodowy OPZZ i Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” negatywnie oceniają projekt, twierdząc, że zmiany nie są uzasadnione wzrostem minimalnego wynagrodzenia i nierównowagą pomiędzy prawami wierzyciela a dłużnika.

Projekt Komisji do Spraw Petycji jest nadal w fazie prac legislacyjnych i wymaga dalszego dopracowania. Warto znaleźć złoty środek, który zadowoli zarówno wierzycieli, jak i dłużników, którzy naprawdę żyją w niedostatku. Istnieje również potrzeba zasięgnięcia dodatkowych opinii w celu opracowania przepisów, które będą skuteczne i sprawiedliwe dla wszystkich stron.

Według danych przedstawionych przez Rząd, skuteczność egzekucji z wynagrodzenia za pracę w 2020 roku spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2019 roku przeprowadzono 1 603 466 zajęć wynagrodzenia za pracę, dzięki którym wyegzekwowano kwotę 2 832 059 867 złotych. Natomiast w 2020 roku, pomimo mniejszej liczby zajęć (1 574 547), udało się wyegzekwować jedynie kwotę 1 977 647 551 złotych. Warto zauważyć, że skuteczność kwotowa egzekucji z wynagrodzenia za pracę spadła o blisko 1 miliard złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane te wskazują na potrzebę zmiany obecnych regulacji w celu zwiększenia skuteczności egzekucji.

Rząd pozytywnie ocenia komisyjny projekt, jednak zwraca uwagę na konieczność dalszego dopracowania jego kształtu. Istnieje dysproporcja w kwotach wolnych od egzekucji, które powinny uwzględniać sytuację życiową dłużnika. W opinii rządu, zmiany powinny być tak dostosowane, aby jednocześnie zwiększyć skuteczność egzekucji i zapewnić minimalne wynagrodzenie dłużnikowi i jego rodzinie.

Związki zawodowe, takie jak Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” i OPZZ, negatywnie oceniają projekt, uważając, że obecne regulacje dotyczące ochrony dłużników są wystarczające. Według nich, proponowane zmiany są nieadekwatne do współczesnych realiów gospodarczych i naruszają równowagę między prawami wierzyciela a prawami dłużnika.

Komisja do Spraw Petycji zauważa problem społeczny związany z unikaniem spłaty zobowiązań poprzez deklarowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Marek Ast, podkreśla konieczność reagowania państwa w przypadku takiego nadużywania systemu, jednak równocześnie zaleca rozważne postępowanie, które uwzględni sytuację zarówno wierzycieli, jak i osób naprawdę znajdujących się w niedostatku.

Ważne jest znalezienie złotego środka, który zabezpieczy interesy wierzycieli, jednocześnie chroniąc tych, którzy rzeczywiście nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Projekt ustawy wymaga dalszych dyskusji i dopracowania, aby osiągnąć równowagę pomiędzy skutecznością egzekucji a ochroną dłużników. Ostateczne przepisy powinny uwzględniać zarówno interesy gospodarki, jak i zasady sprawiedliwości społecznej.

Wniosek Komisji do Spraw Petycji jest krokiem w stronę poprawy skuteczności egzekucji i ochrony wierzycieli, jednak proces legislacyjny nadal trwa. Konieczne jest uwzględnienie opinii i sugestii różnych stron, takich jak rząd, związki zawodowe i instytucje zajmujące się ochroną praw pracowników. Ważne jest również znalezienie równowagi między skutecznością egzekucji a ochroną dłużników, aby nie naruszać zasad równości i sprawiedliwości społecznej.

To jest projekt Komisji do Spraw Petycji, która dostrzegła ten problem społeczny. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że dłużnicy wykazują minimalne wynagrodzenie za pracę, by uniknąć spłaty zobowiązań, to państwo musi reagować. Trzeba jednak postępować rozważnie, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Bo są przecież dłużnicy, którzy nie chcą spłacać swoich długów, ale są i takie osoby, które żyją w niedostatku i nie są w stanie spłacać zobowiązań. Trzeba tu znaleźć złoty środek – mówi serwisowi Prawo.pl poseł Marek Ast, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie wyklucza jednak zasięgnięcia kolejnych opinii, by opracować przepisy, które z jednej strony zadowolą wierzycieli, którzy dziś czują się oszukiwani przez dłużników unikających spłaty zobowiązań, a z drugiej pozwolą ochronić tych, którzy rzeczywiście żyją w niedostatku i nie mają pieniędzy, by spłacać długi.

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka Gertruda Uścinska getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

111 komentarzy “CzasFinansów.pl ujawnia: PiS w 2024 pozwoli komornikom zabierać 15% kwoty minimalnej wynagrodzenia! Kwota wolna od zajęć spada do 85% minimalnej krajowej”

 1. Byłby to skandal. Nakradli tyle, że żadnymi pieniędzmi nie pogardzą. Przyczyny znalezienia się w łapach finansowych oprawców bywają różne, natomiast kopanie leżącego jest poniżej ludzkiej godności. Jednak tej formacji politycznej pójdzie z tym gładko, bez bólu i empatii, wszak dopuszczać się nadużyć czy wręcz kraść wolno tylko im.

  1. Skąd takie info wzięliście. Projekt ustawy leży w szafie u komisji sprawiedliwości i praw człowieka czekając na poprawki. Próbujecie sobie kliknięcia podbić pisząc artykuły bez podparcia rzeczywistymi faktami. Dzbany.

 2. Byłby to skandal. Nakradli tyle, że żadnymi pieniędzmi nie pogardzą. Przyczyny znalezienia się w łapach finansowych oprawców bywają różne, natomiast kopanie leżącego jest poniżej ludzkiej godności. Jednak tej formacji politycznej pójdzie z tym gładko, bez bólu i empatii, wszak dopuszczać się nadużyć czy wręcz kraść wolno tylko im.

 3. Komornicy pobieraja ile chcą i nikt ich nie kontroluje a izba komornicza ma w nosie i taka jest prawda powinno sie splacac zadłużenia ale nie w ten sposób jak komornicy robią oczyszczaja ze wszystkiego bez żadnego tlumaczenia

 4. Komornicy pobieraja ile chcą i nikt ich nie kontroluje a izba komornicza ma w nosie i taka jest prawda powinno sie splacac zadłużenia ale nie w ten sposób jak komornicy robią oczyszczaja ze wszystkiego bez żadnego tlumaczenia

 5. Komornicy pobieraja ile chcą i nikt ich nie kontroluje a izba komornicza ma w nosie i taka jest prawda powinno sie splacac zadłużenia ale nie w ten sposób jak komornicy robią oczyszczaja ze wszystkiego bez żadnego tlumaczenia

 6. PiS ma dużo pieniędzy komornik zabiera przeważnie emerytom którzy niejednokrotnie spłacają nie za siebie tylko przez naiwność komornicy im też są potrzebni?

 7. Kiedyś zbyt mocno pojechałem z komentarzem i otrzymałem upomnienie od administratora ale popieram******* i dodam ******* i więcej

 8. Byłem na Marszu w stolicy, zapraszam 16 czerwca do Poznania – też będę. Razem pogonimy szkodników. Trzecia kadencja zrobiłaby z nas kolejne Węgry lub Turcję – zróbmy to dla naszych wnuków, bierzmy przykład z Izraela !!!

 9. Dłużnik musi oddać wierzycielowi to co zabrał , bez żadnych ochronek , w dodatku trzeba uruchomić możliwości prawne by ścigać dłużników w UE który jest teraz azylem dla złodzieji , długi powinny być dożywotnie bez prawa do przedawnienia , złodziej to złodziej i ma oddać to co ukradł , a nie wieczne śmianie się w oczy wierzycielom 🤬

 10. Czy nikt nie zauważył, że “prezes”, osobiście, mści się z jakiegoś własnego osobistego wewnętrznego powodu!?

  1. Maciej Adamski nie są obywatelami polski jak by tak było to już głośno by było w rządzie Tuska to by było wielką przeszkodą dla PO a jednak nie wspominają o tym a na pewno bardziej się orientują w tych sprawach niż my .

  2. Maciej Adamski to że złodzieje to fakt ale dla PO byłby to największy haczyk na PiS gdyby kabinowali że Ukraińcy mogą głosować to jest nie realne..

  3. Maciej Adamski
   Ale wiesz, że niejeden Ukrainiec napisałby bez błędu ?
   A Ty walnąłeś dwa ?
   W sumie trzy – gdyż narodowość piszemy z dużej litery.
   1 – Ukraińcom
   2- niestety

  4. Maciej Adamski jak pracują to powinny im przysługiwać wszystkie świadczenia tak jak Polakom pracującym za granicą dostają wszystkie świadczenia i to wysokie w krajach UE wielu moich znajomych pracuję za granicą i mieszka i tam dopiero są prawdziwe świadczenia w Polsce jest tylko jałmużne..

  5. Maciej Adamski w Polsce jeżeli chodzi o świadczenie to zawsze jest mała Kasa dziwię się że w ogóle chcą tu przyjeżdżać gdyby należeli do UE żaden by tu nie pracował dlatego śmiać mi się chce jak niektórzy piszą o przejęciu polski przez Ukraińców kto by chciał tu pracować będąc w UE niedługo wszyscy Polacy zaczną wyjeżdżać wtedy przejmą Polskę bo Polaków tu nie będzie 😜😜😜😜😜

  6. Małgosia Maciejewska tylko i wyłącznie w wyborach lokalnych tak samo jak my Polacy w uni mimo że mamy dowody osobiste danego kraju bez obywatelstwa nie możemy uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i na prezenta

  7. Rachel Roth Ponieważ nie zrzekli się obywatelstwa i w świetle konstrukcji są polskimi obywatelami to nie są Ukraińcy

  8. Piotr Panek panie Piotrze tylko i wyłącznie obywatele Polski mogą zgodnie z konstytucją głosować na parlament i prezenta w innych przypadkach jeżeli posiadają polski dowód osobisty mogą głosować w wyborach lokalnych

  9. Maciej Adamski są ludzie którzy komentują na różnych grupach żeby wyganiać Ukraińców bo to banderowcy..itd .są co chcą pomagać nadmiernie ja nie należę ani do tych ani do tamtych uważam że trzeba pomagać tu Ukraińcom w załatwieniu pracy w zdobyciu ewentualnie jakiegoś kursu zawodowego żeby mógł podjąć pracę..a co do wyganiania i wyzywania to uważam że nie mają z tąd spać bo przeszkadzają tylko dziwię się że są głupi że tu chcą przyjeżdżać bo kto by chciał chyba faktycznie musi być tam wojna bo tylko wojna może zmusić kogoś do przyjazdu do Polski😜

  10. Leszek Kudłacik spoko – może być Prezent – bo ten obecny jest taki dla PIS
   Ale uwaga nie do mnie tylko gościa, który powyżej zainicjował dyskusje (z błędami)

  11. Piotr Panek A tak w sumie to my obecnie nie posiadamy prezydenta ( celowo mała litera) bo naprawdę ciężko go nazwać prezydentem

  1. Jacek Centkowski Coś się boję że nie sądzę.A po co im były sądy i przekupni sędziowie. Każdy wynik wyborów jak nie sfałszują to podwazą

  2. Tomasz Leon ale nie można być malkontentem. Gdybyśmy tak myśleli w ’89 to dalej tkwilibyśmy w komunistycznym gównie, które koniecznie Kaczor i Orban chcą przywrócić.

  3. Tomasz Leon nie wszyscy, niestety. Partyjne betony to jak teraz pisiaki też nie chciały pozbyć się władzy i przywilejów. Kwaśniewski – komuch to też partyjny beton

  1. Rachel Roth …to nie tylko długi. Jest też cała masa pseudoprawnych poczynań wielu instytucji zwanych państwowymi 🤓

  2. Rachel Roth …polecam też spojrzeć szerzej jak to wszystko w praktyce wygląda. Pojedynczy człowiek kontra armia prawników i cały system. Czasu w życiu nie starczy, a są ważniejsze rzeczy. Na dodatek, oni są poza prawem, wiele dzieje się zakulisowo, łamane są podstawowe prawa człowieka. Nawet znajomość szeroko pojętego obowiązującego prawa nic nie da jeśli nie ma się świadomości działań przeciwko jednostkom. A jeszcze, co z ludźmi niewykształconymi, ułomnymi i starszymi ? Troszeczkę empatii Kobieto ! 🤓

 11. Najwyższa pora. PATOLOGIĄ JEST ŻE kwotą wolna od przyszłego roku miałoby być 4200-4300zł brutto. Jestem jak najbardziej za tą nowelizacją. Pożyczyłem, ukradłeś to spłacaj.

 12. szczerze o patologiach

  Bandytyzm “rządu” się szerzy. To naprawdę najwyższa pora na wyjazd do normalnego kraju. Bandyci cholerni ustalą kretyńską minimalną wystarczającą ledwo na opłaty, najgorsze, najtańsze jedzenie i jeszcze przy parszywych ryjach im mało że chcą ludzi jeszcze z minimalnej okradać !! Na bruk z tymi bandytami !! Won antypolskie świnie !!

 13. Najwyraźniej jeszcze za mało.mają pieniędzy na przekupianie kolejnych grup elektoratu. To jest skandal! Skąd są te informacje, bo żadne media tego nie podają a to jest mocno bulwersujące.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły