sobota 10 grudnia 2022

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Artykuł znajduje się poniżej pod naszym twitterem i facebookiem. Prosimy polub nas na twitterze i facebooku, natomiast aby przeczytać artykuł skroluj w dół.

Tymczasem na Twitterze:

Pisowska policja żąda karania za noszenie koszulki z napisem Jeb** PiS. Asesor Sądowy Karolina Kiejnich-Kruk w pierwszej instancji uznaję winę aktywisty. https://www.czasfinansow.pl/pisowska-policja-zada-karania-za-noszenie-koszulki-z-napisem-jeb-pis-asesor-sadowy-karolina-kiejnich-kruk-w-pierwszej-instancji-uznaje-wine-aktywisty/

Były szef wydziału drogówki zatrzymany za jazdę po pijanemu https://www.czasfinansow.pl/byly-szef-wydzialu-drogowki-zatrzymany-za-jazde-po-pijanemu/

ZUS rocznie wydaje 50 milionów na pensje dla zatrudnianych radców prawnych, a jednocześnie wydaje miliony na zewnętrze kancelarie adwokackie https://www.czasfinansow.pl/zus-rocznie-wydaje-50-milionow-na-pensje-dla-zatrudnianych-radcow-prawnych-a-jednoczesnie-wydaje-miliony-na-zewnetrze-kancelarie-adwokackie/

Tymczasem na Facebooku:

Tylko w CzasFinansów – Naczelnik ZUS Jolanta Marszał: nie są ważne dla ZUS terminy zawite decyzji i postanowień. Odwołania wniesione po terminie uchylają prawomocność decyzji do czasu wyroku Sądu.

2200 odsłon

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Przełomowe stanowisko prawne ZUS – organ przestaje patrzeć na terminy zawite decyzji i postanowień. Naczelnik wrocławskiego ZUS Jolanta Marszał to postać budząca wiele kontrowersji. Zarówno nasi czytelnicy, jak i internauci na forach pokrzywdzonych przez ZUS często wymieniają jej nazwisko jako osoby przez którą doświadczyli zła, podłości i nikczemności zusowskiej. Wielu pokrzywdzonych zarzuca jej kłamstwa i nazywa w grupach pokrzywdzonych przez ZUS kłamczuchą, ale jak się jednak okazuje ta Naczelnik ma też ludzką stronę swojego charakteru. 25 lutego 2020 roku wydała pismo urzędowe w imieniu całego ZUS, z którego jednoznacznie wynika, że można do ZUS wnosić odwołania od decyzji po terminie zawitym i wywołają one skutek prawny i administracyjny.

Zapewne większość innych oddziałów ZUS i wielu innych naczelników organu rentowego postąpiłoby jak bezduszne i źle wychowane dranie. Jeśli odwołanie od decyzji albo środek zaskarżenia zostałby do ZUS wniesiony po terminie zawitym to bez mrugnięcia okiem zostałby zwrócony jako spóźniony. Ale nie Jolanta Marszał, ona stanęła na przekór łajdactwu i draństwu swoich kolegów i koleżanek z całej Polski i okazała człowieczeństwo.

W dniu 25 luty 2020 wydała pismo urzędowe, które można stosować we wszystkich oddziałach ZUS w całej Polsce. Każdy może się powołać na Naczelnik Jolantę Marszał w wrocławskiego ZUS, a nawet powołać ją na świadka by zeznawała w Sądzie.

O co chodzi?

Odwołanie, zaskarżenia lub wniosek wniesiony po terminie na mocy postanowienie OU470000/D/2019-034061/002 znak RWA 470000/71/2019-1559-UBS-1-ORZ nie ma już dla ZUS znaczenia termin zawity wynikający z ustaw, których ZUS ma obowiązek przestrzegać.

ZUS wydał decyzję lub postanowienie na które nie wniosłeś w terminie odwołania?

Żaden problem!

Powagą własnego nazwiska Jolanta Marszał wydała pismo urzędowe, że jeśli wyrazisz niezadowolenie to każdy termin zawity i każdą prawomocność można wzruszyć.

Naczelnik ZUS Jolanta Marszał: każde wniesione po terminie zawitym odwołanie od decyzji ZUS powoduje unieważnienie prawomocności wydanej decyzji administracyjnej do czasu osądu przez Sąd.

Oddajmy głos samej Jolancie Marszał:

“Decyzja została odebrana przez strony 3.01.2020, na dzień złożenia odwołania decyzja jest więc prawomocna. W piśmie […] reprezentowanej przez Pana […] zatytułowanym jako “Odwołanie z wnioskiem” nie wskazano aby strony nie zgadzały się z wydaną decyzją. Jednak z treści wynika “niezadowolenie” z rozstrzygnięcia dlatego przekazujemy je jako odwołanie od decyzji.”

Jak sama wskazuje Naczelnik Jolanta Marszał decyzja administracyjna ZUS została doręczona 3 stycznia 2020 roku. Odwołanie z wnioskiem zostało złożone 18 luty 2020.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych decyzja staje się prawomocna po 30 dniach od doręczenia, a zatem skoro odebrana została 3 stycznia 2020 to 3 luty 2020 stała się prawomocna i od tego do tej pory szeroko rozumiana opinia publiczna była przekonana, że nie można wnieść odwołania czy środka zaskarżenia.

Naczelnik Jolanta Marszał w imieniu Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej obaliła ten mit.

Odwołanie o którym w piśmie urzędowym pisze Jolanta Marszał nadane zostało 18 luty 2020, a zatem po 3 luty 2020, a więc około dwa tygodnie po prawomocności decyzji. Stanowisko prawne Naczelnik Jolanty Marszał jest z 25 luty 2020.

W tym miejscu możecie stwierdzić, że to niemożliwe aby ZUS zmienił podejście do możliwości odwoływania się od prawomocnych decyzji organu rentowego i Jolanta Marszał musiała popełnić błąd. Niektórzy mogą ocenić, że to pismo Jolanty Marszał podważa zaufanie społeczeństwa do rzetelności i uczciwości procesu administracji państwowej.

Stanowisko Naczelnik Jolanty Marszał z wrocławskiego ZUS potwierdzają też Naczelnik Marcin Madaliński, były już dyrektor ZUS oddział we Wrocławiu Piotr Burtowski oraz aktualna (na dzień publikacji tego artykułu) dyrektorka wrocławskiego ZUS Anna Maćkowiak.

Wszystkie te osoby wydały pisma urzędowe, które potwierdzają zasadność stanowiska Naczelnik Jolanty Marszał i wszystkie te osoby wstrzymywały wszelkie działania organu rentowego, których skutki wywoływać miała zaskarżona po terminie zawitym decyzja, do czasu jej rozpoznania przez Sąd.

To dowód na to, że stanowisko Jolanty Marszał to nie jest incydent a stała praktyka organu rentowego. Każdy inny Dyrektor lub inny naczelnik, który od 2020 roku postąpił inaczej i np. jakieś odwołanie wniesione po terminie oddalił bez rozpoznania jako wniesione po terminie po prostu oszukał skarżącego.

Radca Prawny ZUS Rafał Dąbek – takie jest prawo. Nie złożyłby bezprawnego lub wniesionego po terminie zawitym odwołania do Sądu bo poniżyłby reputację Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu!

Na pomoc przychodzi prawnik – Radca Prawny Rafał Dąbek. Jest to Radca Prawny ZUS, który powagą zawodu zaufania publicznego czyli radcy prawnego, reprezentując Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu złożył w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwołanie o którym pisze Jolanta Marszał.

Gdyby Jolanta Marszał wykazała się brakiem profesjonalizmu, niewiedzą, albo popełniła błąd wydając przedmiotowe pismo urzędowe to przecież Radca Prawny wyprowadziłby ją z błędu, że podejmuje działania nie tylko bezprawne, ale może i nawet przestępcze. Pouczyłby ją, że może narażać reputację ZUS jako organu wiarygodnego i postępującego zgodnie z prawem i w granicach prawa.

Radca Prawny ZUS Rafał Dąbek nic takiego nie zrobił. Przeciwnie – poręczył powagą Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, że jest to działanie prawidłowe i złożył odwołanie wniesione po terminie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem rozpoznania prawomocnej decyzji administracyjnej.

O tym, że wniesione po terminie zawitym odwołanie wywołało skutek prawny i administracyjny w postaci usunięcia prawomocność decyzji organu rentowego, poświadcza tez Dyrektor ZUS we Wrocławiu Anna Maćkowiak. Ów dyrektor w dniu 1 marca 2022 wskazuje w piśmie urzędowym, że wniesione po terminie zawitym odwołanie spowodowało zawieszenie wszystkich skutków zaskarżonej decyzji.

Nie jest to zatem wymysł Naczelnik Jolanty Marszał i Radcy Prawnego Rafała Dąbek, ale również potwierdzenie przez Dyrektora oddziału ZUS, że wniesione po terminie zawitym odwołanie w lutym 2020 miało skuteczny wpływ na prawomocność decyzji ZUS.

Co o takich praktykach sądzą Sędziowie Sądu wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych?

W tej sprawie uzyskaliśmy też informacje od Sędzi Sądu Okręgowego we Wrocławiu Joanny Kopaczyńska-Macała, która orzeka w VIII wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Zdaniem Sędzi naczelnik ZUS Jolanta Marszał postąpiła właściwie i zgodnie z prawem i wniesione po terminie zawitym odwołanie prawidłowo zostało uznane za niespóźnione, co musiało spowodować, że sprawą zajął się Sąd.

Podobnej oceny prawnej jest inna Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Anna Czarniecka-Kleszcz. Oddajmy głos samej Sędzi:

“W pierwszej kolejności wskazać należy, że w ocenie Sądu Okręgowego nie ma wątpliwości, co do tego, iż pismo wnioskodawcy zatytułowane „Odwołanie z wnioskiem”, dotyczące decyzji ZUS z dnia 3 stycznia 2020 r., nr UBS1/U-756/2019, potraktować należało, jako skuteczne wniesienie odwołania od wyżej wymienionej decyzji.”

Jak wiemy decyzja została doręczona 3 stycznia 2020, stała się prawomocna 3 luty 2020, a odwołanie zostało złożone 18 luty 2020. Sędzia Anna Czarniecka-Kleszcz jednoznaczne osądza, że wniesienie odwołania po terminie zawitym było skuteczne, a Naczelnik ZUS Jolanta Marszał i Radca Prawny Rafał Dąbek prawidłowo i zasadnie skierowali je do rozpoznania do Sądu Okręgowego. Ten osąd prawny Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wydziale VIII pracy i ubezpieczeń społecznych wydał pod sygnaturą VIII U 3042/20.

Naczelnik ZUS, Radca Prawny ZUS oraz dwoje Sędziów nie mogą być kłamczuchami i oszukiwać w tej sprawie

Czy takie działanie ze strony Naczelnik ZUS Jolanty Marszał, Radcy Prawnego Rafała Dąbek, Sędzi Joanny Kopaczyńska-Macała oraz Sędzia Anna Czarniecka-Kleszcz by odwołanie wniesione po terminie zawitym uznać za prawidłowo wniesione i skierować do merytorycznego rozpoznania przez Sąd zamiast je odrzucić jako spóźnione, jest działaniem zgodnym z prawem? Tak. Trudno uwierzyć, aby naczelnik, radca prawny i dwoje sędziów było kłamczuchami i oszukiwało w tak poważnej sprawie.

Oznacza to, że każdy kto przegapił termin, a czuje jak to określiła Jolanta Marszał “niezadowolenie” z jakiejkolwiek, kiedykolwiek wydanej decyzji ZUS może po terminie zawitym złożyć odwołanie. Należy się powołać na wyżej wskazane sygnatury oraz nazwiska Jolanty Marszał, Rafała Dąbek, Sędzi Joanny Kopaczyńska-Macała oraz Sędzia Anna Czarniecka-Kleszcz i każdy oddział ZUS w Polsce będzie miał powinność wstrzymać prawomocność danej decyzji i przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd.

Naczelnik Jolanta Marszał tą jedną decyzją i tym jednym pismem administracyjnym udowodniła, że w ZUS nie pracują tylko bezduszni urzędnicy, ale są też ludzie z empatią i zrozumieniem. Byłoby draństwem, gdyby jakiś inny Naczelnik ocenił, że Naczelnik Jolanta Marszał z wrocławskiego ZUS to kłamczucha i nie uszanował praktyki, którą ona w imieniu Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej wyznaczyła.

Zdanie odrębne ma skarbówka oraz Sędziowie wydziałów karnych

Innego zdania są natomiast urzędnicy ze skarbówek. Oni twierdzą, że termin zawity wskazany w ustawie jest święty i przestępstwem urzędniczym byłoby przyjęcie do rozpoznania merytorycznego odwołania lub środka zaskarżenia nadanego w sprawie po upływie terminu zawitego. Nasi rozmówcy z urzędów skarbowych twierdzą, że nigdy takich metod nie praktykowali. Jeśli odwołanie nadane jest chociażby jeden dzień po terminie to jest ono zwracane do nadawcy jako spóźnione.

Podobne stanowisko prezentują Sędziowie Sądów wydziału karnego – Sędzia Sądu Rejonowego Witold Jakimko oraz Sędzia Sądu Okręgowego Marek Poteralski. Twierdzą oni, że przyjęcie do rozpoznania zaskarżenia czy apelacji po terminie zawitym byłoby działaniem podważającym zaufanie społeczeństwa do fundamentów wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie z wydziałów karnych są zaskoczeni osądami koleżanek z wydziału cywilnego pracy i ubezpieczeń społecznych i twierdzą, że w wydziale karnym takie sytuacja nie mają prawa się wydarzyć.

Twój oddział ZUS cię oszukał, że wniosłeś odwołanie po terminie? Stwierdzili, że Jolanta Marszał to kłamczucha lub złamała prawo wyznaczając nową praktykę ZUS? Zgłoś się do redakcji!

Jeżeli zatem ktokolwiek spóźnił się z odwołaniem to teraz dzięki dokumentom sporządzonym przez Naczelnika ZUS Jolantę Marszał oraz Radcy Prawnego Rafała Dąbek można skutecznie wnosić odwołania, a każdy oddział ZUS w Polsce będzie zobowiązany przekazać wniesione nawet rok po terminie odwołanie do Sadu celem rozpoznania.

Redakcja doradza aby każdy z naszych czytelników, kto spóźnił się z zaskarżeniem lub odwołaniem od decyzji ZUS jaka była dla niego niekorzystna na przestrzeni ostatnich 10 lat, po prostu powołując się na dokumenty, sygnatury, naczelniczkę, radcę prawego i dwoje sędziów złożyło odwołanie do ZUS.

Do sprawy będziemy wracać. Nasz reporter przy najbliższym spotkaniu Naczelnik Jolanty Marszał nagra do reportażu video jej wypowiedź w tej sprawie. Gdy tylko nagramy rozmowę z Jolantą Marszał to niezwłocznie ją Wam opublikujemy

Jeśli w swojej sprawie złożyliście odwołanie od zawitej kiedykolwiek decyzji administracyjnej i powołaliście się na Naczelnik Jolantę Marszał, a oddział ZUS pod który podlegacie uznał Jolantę Marszał za kłamczuchę i odmówił Wam przyjęcia odwołania jako wniesionego po terminie to koniecznie napiszcie do nas na adres redakcja@czasfinansow.pl – podejmiemy w Waszej sprawie interwencję dziennikarską i opiszemy Waszą historię.

Co sądzisz na ten temat?
+1
12
+1
22
+1
11
+1
3
+1
14
+1
18
+1
3

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązanie artykuły

Kolejny wyciek danych osobowych w ZUS: Pracownica ZUS została zwolniona dyscyplinarnie

Złamanie RODO w ZUS: Wyciek danych osobowych osób chorych!

ZUS będzie nękać przedsiębiorców, zgłaszających wnioski o zwolnienie ze składek, Skarbówką

GRZEGORZ BRAUN: ZUS to piramida finansowa

Toruński ZUS na celowniku prokuratury. Wpłynęło zawiadomienie na prześladowanie chrześcijan przez urzędników.

ZUS prewencyjne nęka przedsiębiorców, oczywiście dla ich własnego dobra.

Sędzia Witold Jakimko o policjantach w czasie epidemii: nie mają wykształcenia by móc samodzielnie ocenić zgodność z prawem przepisów. Mają bezmyślnie wykonać każdy rozkaz

Przestępcy z ZUS: Czy w bydgoskim ZUS doszło do wojny gangów między dyrektorem, a zarządem? Policja dokonała aresztowania!

Anna Maćkowiak, nowa Dyrektor ZUS oddział we Wrocławiu przyłapana na braku rzetelności. Centrala ZUS potwierdza popełniane błędy.

Poprzednie
Następne

2104 odsłon

Uwaga na nierzetelną urzędniczkę ZUS – Magdalena Groń przyłapana na braku profesjonalizmu. Zastępca Dyrektora ZUS Adam Nowak uznaje skargę i przeprasza.

Śledztwo dziennikarskie CzasFinansów.pl pozwoliło dotrzeć do osób, wobec których Magdalena Groń wykonywała obowiązki służbowe. Nie jest to pierwszy raz kiedy są wobec jej rzetelności poważne zastrzeżenia. Pokrzywdzeni do których dotarliśmy zarzucają jej głównie niehlujstwo, poświadczanie nieprawdy w pismach urzędowych, niedotrzymywanie ustawowych terminów, brak rzetelności w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Redakcja dotarła do pisma organu rentowego, w którym Zastępca Dyrektora ds. Dochodów wrocławskiego ZUS uznaje skargi przeprasza za złamanie ustawowego terminu, którego urzędnicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegać.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

Redakcja zwróciła się do ZUS z wnioskiem o informację publiczną dotyczącą przebiegu kariery Magdaleny Groń, ale organ rentowy odmówił udzielenie tej informacji. W ten sposób ZUS sam wykluczył się z możliwości przekazania rzetelnej informacji na temat przebiegu kariery Magdaleny Groń, a szkoda, bo miał szansę wybronić reputację swojej rzetelności w opinii publicznej. Redakcja pytała między innymi ile i jakich skarg odnotował ZUS na Magdalenę Groń, a także ile podobnych skarg organ odnotował i jak te uznane zażalenia załatwił. Niestety ZUS zdecydował się odmówić udzielenia opinii publicznej informacji o skargach co nie pozwala wykluczyć, że jest ich na tyle dużo, że ujawnienie skali byłoby dla reputacji organu rentowego miażdżące.

Ze skargi, do której dotarła redakcja, złożonej na Magdalenę Groń wynika, że skarżący oczekiwał by organ wobec działania wbrew prawu, poza prawem i ze złamaniem prawa, przez tę urzędniczkę nałożył na nią odpowiednie kary dyscyplinujące i motywujące ją do zaniechania dalszego działania ze złamaniem ustawy. Jak widać z odpowiedzi udzielonej przez Adama Nowak w imieniu ZUS, organ jako pracodawca, nie przedstawił czy i w jaki sposób zdyscyplinował nierzetelnego pracownika.

Można zatem domniemać, że Adam Nowak poza napisałem gołosłownych zapewnień o braku złych zamiarów ze strony ZUS, tylko upozorował takie stanowisko. Nasz czytelnik zwraca nam uwagę, że podejrzewa, że przedstawione wyjaśnienie jest iluzoryczne i nieszczere.

Do redakcji docierają głosy czytelników, którzy mieli do czynienia z Adamem Nowak i z opinii przedstawionych nam przez te osoby wynika, że często w wykonywaniu obowiązków służbowych posługuje się on złośliwością. Szczególnie jeśli chodzi o przesłanie płatnikom składek kopii akt postępowań, które organ prowadzi. Być może ta złośliwość Adama Nowaka jest też pewnego rodzaju wskazówką czy jego stanowisko wobec skargi na Magdalenę Groń można oceniać jako szczerzą i zgodną z prawdą. O tej sprawie niedługo napiszemy.

Nie jest jasne dlaczego organ rentowy ukrywa informacje przed opinią publiczną

Organ rentowy miał najwidoczniej poważny powód, aby ukryć te informacje przed opinią publiczną co niestety nie pozwala domniemać, że Magdalena Groń jest rzetelnym pracownikiem, ani, że jej działanie wbrew ustawie, poza ustawą i ze złamaniem ustaw jest incydentem czy sposobem na wykonywanie obowiązków służbowych przez wrocławski ZUS.

Jeśli któryś z czytelników chciałby złożyć wniosek o informację publiczną dotyczącą tego pracownika ZUS i przekazać nam odpowiedź, to poniżej przedstawiamy pytania jakie można w tym wniosku zapisać. Uzyskaną z ZUS odpowiedź prosimy wysłać na adres redakcja@czasfinansow.pl

Poniżej zakres wniosku o informację publiczną jaki w sprawie Magdaleny Groń został złożony. Można przekopiować poniższe i wysłać na adres ZUS.

Informacji ile podobnych złamań prawa, czyli wydań decyzji po ustawowym terminie, miało miejsce w ZUS oddział we Wrocławiu w okresach:
a. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
b. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
c. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

W jaki sposób ZUS oddział we Wrocławiu naprawił krzywdy i szkody wyrządzane wydaniem decyzji wbrew ustawie i ze złamaniem ustawy?

Informacji ile podobnych złamań prawa, czyli wydań decyzji po ustawowym terminie, popełnił pracownik Małgorzata Groń w okresach:
a. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
b. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
c. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

W jaki sposób ZUS oddział we Wrocławiu naprawił krzywdy i szkody wyrządzane przez Magdalenę Groń wydaniem decyzji wbrew ustawie i ze złamaniem ustawy?

Sposobu ukarania pracownika Małgorzata Groń za złamanie prawa, nałożonych konsekwencji oraz daty ukarania – dotyczy wyłącznie sprawy, której dotyczy załącznik do niniejszego wniosku.

Informacji na temat wdrożonych rozwiązań przez ZUS oddział we Wrocławiu, które mają sprawić, że organ nie będzie więcej łamał prawa i działał wyłącznie w granicach wiążących urzędników ustaw i kodeksu postępowania administracyjnego – wraz z odpisem dokumentów potwierdzających wdrożenie tych rozwiązań np. decyzji, postanowień, pouczeń itp.

Urzędniczka pozwana, będzie tłumaczyć się w Sądzie?

Osoby do których dotarliśmy, a które miały do czynienia z Magdaleną Groń, poinformowały nas, że rozważają kroki prawne przeciwko jej pracodawcy, ale również wobec niej samej. Nie udało się nam potwierdzić tej informacji, ale do Sądu we Wrocławiu wpłynął podobno pozew przeciwko Magdalenie Groń, a sama zainteresowana była też przesłuchiwana przez Policję w sprawach o niepokojenie osób wobec których prowadziła czynności służbowe.

Nie udało nam się uzyskać informacji czy wobec Magdaleny Groń organy ścigania zdecydowały się skierować do Sądu wniosek o ukaranie – tak jak to robiły wcześniej wobec dwóch innych pracownic wrocławskiego ZUS – Joannie Chmielewskiej oraz Katarzynie Huba. Nasz dziennikarz przy najbliższej okazji wykonywania obowiązków służbowych w siedzibie ZUS zwróci się z kamerą do Magdaleny Groń z pytaniami dotyczącymi tej sprawy – będzie miała okazję ustosunkować się czytelnikom CzasFinansów z zastrzeżeniami co do rzetelności wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

W interesie publicznym leży zatem ostrzec osoby, wobec których Magdalena Groń może prowadzić czynności służbowe z ramienia wrocławskiego ZUS, gdyż mogą one być skażone wadą nierzetelności i braku profesjonalizmu. Być może rozsądnie będzie, by osoby lub podmioty, w sprawach których to właśnie ten urzędnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonuje obowiązki służbowe, złożyły wniosek o wyłączenie tego pracownika.

Ponieważ czytelnicy prosili by ostrzec innych to redakcja ich prośbę wypełnia.

Jeśli miałeś do czynienia z wrocławskim ZUS, a w Twojej sprawie uczestniczyła Magdalena Groń i chciałbyś się podzielić z redakcją swoimi pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami to prosimy o kontakt na adres email: redakcja@czasfinansow.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Tymczasem na Twitterze:

Pisowska policja żąda karania za noszenie koszulki z napisem Jeb** PiS. Asesor Sądowy Karolina Kiejnich-Kruk w pierwszej instancji uznaję winę aktywisty. https://www.czasfinansow.pl/pisowska-policja-zada-karania-za-noszenie-koszulki-z-napisem-jeb-pis-asesor-sadowy-karolina-kiejnich-kruk-w-pierwszej-instancji-uznaje-wine-aktywisty/

Były szef wydziału drogówki zatrzymany za jazdę po pijanemu https://www.czasfinansow.pl/byly-szef-wydzialu-drogowki-zatrzymany-za-jazde-po-pijanemu/

ZUS rocznie wydaje 50 milionów na pensje dla zatrudnianych radców prawnych, a jednocześnie wydaje miliony na zewnętrze kancelarie adwokackie https://www.czasfinansow.pl/zus-rocznie-wydaje-50-milionow-na-pensje-dla-zatrudnianych-radcow-prawnych-a-jednoczesnie-wydaje-miliony-na-zewnetrze-kancelarie-adwokackie/

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły