sobota 20 kwietnia 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Czy ZUS znów został przyłapany na szulerni na szkodę przedsiębiorców? Nagłe problemy programu Płatnik – w sprawie interweniuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

21.6K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Do 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS rozliczenia za rok 2022. Jeśli tego nie zrobią do końca 22 maja 2023, a przysługiwać im by miał zwrot pieniędzy z organu rentowego to ZUS wpadł na pomysł, że przywłaszczy te pieniądze i ich nie odda. Taka cinkciarska mentalność osób zatrudnionych w ZUS już mało kogo dziwi bo tyle razy niektóre osoby zatrudnione w urzędzie były przyłapywane na szulerni, że przeszło to w społeczeństwie pokrzywdzonych przez organ do porządku dziennego.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

O sprawie nękania przez osoby zatrudnione w ZUS przedsiębiorców i prześladowaniu przez pracowników ZUS kobiet w ciąży pisaliśmy tutaj:

Ale tym razem przedsiębiorcy alarmują, że ZUS wymyślił nowy sposób jak oszukać prowadzących firmy – otóż nagle ZUS PUE, a także program Płatnik, na które wydano miliardy złotych, zaczyna mieć problemy techniczne, które uniemożliwiają złożenie rozliczenia. Sprawa jest na tyle poważna, że za jej wyjaśnienie wziął się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Być może to przypadek, ale reputacja ZUS jako organizacji łamiącej prawo jest już na tyle powszechna, że trudno nie podejrzewać celowości tych problemów technicznych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), Adam Abramowicz, otrzymuje liczne sygnały od przedsiębiorców, dotyczące problemów technicznych związanych ze składaniem rozliczenia rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok za pośrednictwem programu Płatnik. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć to rozliczenie do 22 maja 2023 roku.

Program Płatnik był aktualizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dopiero w ostatnich dniach, co skutkuje bardzo krótkim okresem pozostałym na złożenie deklaracji. Dodatkowo, pojawiają się błędy, które uniemożliwiają wysłanie dokumentów poprzez system.

W związku z tym, Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, wystosował pismo interwencyjne do Prezesa ZUS, w którym prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz podjęcie działań mających na celu naprawienie systemu. Celem tych działań jest umożliwienie przedsiębiorcom wypełnienia ich ustawowych obowiązków w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadaje pytanie dotyczące zasad zwrotu nadpłaconej składki w przypadku niezawinionego uchybienia terminu przez płatnika. Sytuacja, w której przedsiębiorca nie mógłby złożyć deklaracji na czas z powodu wadliwego systemu, a następnie musiałby długo czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy, nie jest akceptowalna.

Rzecznik MŚP od dłuższego czasu domaga się wprowadzenia możliwości opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem na podstawie wielkości składki z roku poprzedniego, co byłoby podobne do zaliczkowego opłacania podatku dochodowego (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT). Istnieją firmy, które osiągają nieregularne dochody w poszczególnych miesiącach. Jeśli taka firma uzyska duży przychód na początku roku, na przykład z realizacji kontraktu przygotowywanego przez dłuższy okres, może ona nadpłacić znaczną sumę składki zdrowotnej. Obecnie przedsiębiorcy muszą czekać miesiącami na zwrot takiej nadpłaty, co powoduje nieuzasadnione kredytowanie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przez firmy i zagraża ich płynności finansowej. Niestety, mimo braku zastrzeżeń ze strony Ministerstwa Finansów, postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek nie zostały dotychczas uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia i ZUS.

Dodatkowo, niedopracowane rozwiązania związane z Polskim Ładem przynoszą negatywne konsekwencje dla biur księgowych. Biura te są zmuszone ponosić dodatkowe koszty związane z problemami technicznymi i opóźnieniami w systemie Płatnik, a jednocześnie nie otrzymują żadnych rekompensat finansowych za poniesione straty.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, postanowił zainterweniować w tej sprawie. W swoim piśmie skierowanym do Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją przedsiębiorców i zażądał podjęcia działań mających na celu naprawienie systemu Płatnik. Rzecznik domaga się, aby ZUS zajęło stanowisko w tej sprawie oraz zapewniło przedsiębiorcom możliwość złożenia rozliczenia rocznej składki zdrowotnej w terminie.

Ponadto, Rzecznik MŚP zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie opłacania składki zdrowotnej. Proponuje wprowadzenie systemu miesięcznych zaliczek, który pozwoliłby przedsiębiorcom na uniknięcie nadmiernych opłat i długiego oczekiwania na zwrot nadpłaty. Taka zmiana przyczyniłaby się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz zmniejszenia obciążeń budżetu NFZ.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, akcentuje także potrzebę rekompensat finansowych dla biur księgowych, które ponoszą dodatkowe koszty związane z problemami w systemie Płatnik. Jest to ważne z punktu widzenia sprawiedliwości i zachowania równowagi w sektorze usług księgowych.

W obliczu trudności technicznych i błędów w systemie Płatnik, przedsiębiorcy oczekują szybkiego działania ze strony ZUS i odpowiednich instytucji. Składanie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej jest istotnym obowiązkiem przedsiębiorców, dlatego konieczne jest zapewnienie im pełnej i sprawnej obsługi systemu, a także uwzględnienie ich potrzeb i postulatów dotyczących zmian w sposobie opłacania składek.

W obliczu sytuacji, w której przedsiębiorcy napotykają trudności związane z systemem Płatnik i rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej, istotne jest, aby odpowiedzialne instytucje wzięły pod uwagę zgłaszane problemy i podjęły skuteczne kroki w celu ich naprawy. Przedsiębiorcy nie powinni być obciążani błędami technicznymi ani nieuzasadnionymi opóźnieniami, które mogą negatywnie wpływać na ich płynność finansową i stabilność działalności.

Niezawodność i efektywność systemu Płatnik są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania procesu składania rozliczeń i opłacania składek przez przedsiębiorców. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie instytucje skoncentrowały swoje wysiłki na zapewnieniu stabilności, usprawnieniu i dostępności systemu, aby spełnić oczekiwania przedsiębiorców i umożliwić im terminowe i sprawne wypełnianie swoich obowiązków.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, kontynuuje swoją misję obrony interesów małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Jego działania mają na celu identyfikację problemów, składanie interwencji, prowadzenie dialogu z odpowiednimi instytucjami oraz promowanie zmian, które przyczynią się do stworzenia bardziej przyjaznego i sprzyjającego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości.

W obecnej sytuacji, w której przedsiębiorcy zgłaszają problemy związane z rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej za pomocą systemu Płatnik, Rzecznik MŚP angażuje się w rozwiązanie tych trudności. Jego działania mają na celu ochronę interesów przedsiębiorców i zapewnienie im sprawiedliwych warunków działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mają prawo do sprawnej obsługi i wsparcia ze strony odpowiednich instytucji. Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, podejmuje działania, aby zapewnić, że głos przedsiębiorców zostanie usłyszany i uwzględniony przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu Płatnik i opłacania składek zdrowotnych.

Wnioski Rzecznika MŚP dotyczące wprowadzenia możliwości zaliczek oraz rekompensat finansowych dla biur księgowych mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców i usprawnienie procesów związanych z rozliczeniami i opłacaniem składek zdrowotnych. Są to konkretne propozycje, które mogą przyczynić się do likwidacji problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy oczekują skutecznych rozwiązań, które pozwolą im na terminowe i prawidłowe składanie rozliczeń oraz opłacanie składek zdrowotnych. System Płatnik powinien być niezawodny, intuicyjny i dostosowany do potrzeb przedsiębiorców, zapewniając im pełne wsparcie i ułatwienia w procesie składania deklaracji.

Niezależnie od tego, czy problemy techniczne wynikają z niedopracowania systemu czy też z opóźnień w aktualizacjach, istotne jest, aby odpowiednie instytucje wzięły pełną odpowiedzialność za naprawę sytuacji. Przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niedziałającego systemu ani być obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z problemami technicznymi.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, wraz z organizacjami przedsiębiorców, czeka na reakcję i działania ze strony Prezesa ZUS oraz innych odpowiedzialnych instytucji. Przedsiębiorcy mają prawo do skutecznej obsługi i pewności, że ich głos zostanie usłyszany i uwzględniony przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu Płatnik i opłacania składek zdrowotnych.

Ważne jest, aby w interesie wszystkich stron zaangażowanych w ten problem, czyli przedsiębiorców, instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców, znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania. Należy podjąć konkretne kroki w celu naprawienia błędów technicznych w systemie Płatnik oraz wprowadzenia zmian, które zabezpieczą przedsiębiorców przed nadmiernymi opóźnieniami i niedogodnościami.

Oczekuje się, że Prezes ZUS oraz Ministerstwo Zdrowia i inne odpowiednie instytucje przyjmą do wiadomości pismo interwencyjne Rzecznika MŚP i podjęły odpowiednie działania. Przedsiębiorcy potrzebują pewności, że ich składki zdrowotne zostaną prawidłowo rozliczone i że ewentualne nadpłaty będą zwrócone w terminie. Konieczne jest również zbadanie możliwości wprowadzenia systemu zaliczek, który pozwoliłby przedsiębiorcom na równomierne rozłożenie opłat zdrowotnych i uniknięcie nieuzasadnionego kredytowania budżetu NFZ.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, jest determinowany w swoich działaniach na rzecz przedsiębiorców i walczy o uczciwe i sprzyjające warunki dla sektora MŚP w Polsce. Przedsiębiorcy są kluczowym elementem gospodarki i ich rozwój jest niezbędny dla wzrostu i dobrobytu kraju. Dlatego nie można bagatelizować ich problemów i trzeba podjąć konkretne działania, aby je rozwiązać.

Oczekuje się, że odpowiedzialne instytucje wziąć odpowiedzialność za poprawę systemu Płatnik, skrócenie czasu na składanie rozliczeń rocznych składek zdrowotnych oraz wprowadzenie elastycznych rozwiązań, takich jak zaliczki, które ułatwią przedsiębiorcom terminowe i prawidłowe wywiązywanie się z ich obowiązków.

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
33
+1
76
+1
2
+1
2

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

GRZEGORZ BRAUN: ZUS to piramida finansowa

Rząd oskarża mleczarzy o brak patriotyzmu bo kupują mleko za granicą, a sam sprowadza węgiel z Kolumbii i zleca wydruk kart do głosowania firmie z Berlina

Nasz news. Możliwa plotka: czy Dominik Wojtasiak – dyrektor departamentu legislacyjno prawnego, z którym CzasFinansów wygrał 4 razy w Sądzie rozstał się z ZUS na mocy porozumienia stron?

Przestępcy z ZUS: Czy w bydgoskim ZUS doszło do wojny gangów między dyrektorem, a zarządem? Policja dokonała aresztowania!

Przestępcy z ZUS: CBA kieruje zawiadomienie do prokuratury na byłego prezesa ZUS, członka zarządu, dyrektora i naczelnika

Paratarcza jak lichwiarska chwilówka? Czy za rok ZUS odzyska każde postojowe od firm z odsetkami, karą i kosztami egzekucji?

ZUS w środku IV fali epidemii wysyła staruszkę w największej grupie ryzyka do oddziału zakładu w innym mieście. Czy tak pracownicy ZUS eliminują rencistów i emerytów?

Afera ZUS. Zakład nęka i gnębi swoich pracowników jak kobiety w ciąży. Czy Dyrektor wrocławskiego ZUS wydymał Naczelnika?

ZUS. Możliwość spotkania dyrektora departamentu legislacyjno-prawnego Dominika Wojtasiaka podczas jego obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Poprzednie
Następne

21.6K odsłon

Jest wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej

W dniu 9 stycznia br. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z zajmowanego stanowiska.

Jak podkreśla Pani Minister:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to liczne zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków, realizowane przez ponad czterdzieści tysięcy pracownic i pracowników zasługujących na godne warunki pracy i płacy. Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją.

Nie jest jasne czy reszta zarządu oraz rada nadzorcza również zostanie wymieniona.

Zobacz nasz film na Youtube:

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna Eryk Cegiełka Gertruda Uścinska getback groźby karalne hejt Ilona Garczyńska Jarosław Kaczyński Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik Marcin Madaliński marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak Mariusz Kamiński mateusz morawiecki matki kontra zus minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Orlen Paweł Żebrowski Piotr Burtowski Piotr Szumlewicz PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska Straż Graniczna Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Vladimir Putin windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu zusowska przestepczość ZUS we Wrocławiu Związkowa Alternatywa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły