czwartek 8 czerwca 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Czy ZUS znów został przyłapany na szulerni na szkodę przedsiębiorców? Nagłe problemy programu Płatnik – w sprawie interweniuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

21.6K odsłon
2K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

Do 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS rozliczenia za rok 2022. Jeśli tego nie zrobią do końca 22 maja 2023, a przysługiwać im by miał zwrot pieniędzy z organu rentowego to ZUS wpadł na pomysł, że przywłaszczy te pieniądze i ich nie odda. Taka cinkciarska mentalność osób zatrudnionych w ZUS już mało kogo dziwi bo tyle razy niektóre osoby zatrudnione w urzędzie były przyłapywane na szulerni, że przeszło to w społeczeństwie pokrzywdzonych przez organ do porządku dziennego.

Artykuł powstał dzięki naszym czytelnikom, którzy zwracali się do redakcji CzasFinansów.pl w tej sprawie. Jak również dzięki społeczności Pokrzywdzeni przez ZUS oraz Matki kontra ZUS których członkowie pisali do nas w sprawach ZUS. Dziękujemy za wskazówkę, bez waszej społeczności ten artykuł by nie powstał. Jednocześnie zachęcamy do kliknięcia na nazwy społeczności gdyż są to odnośniki do grup facebook – każdy pokrzywdzony przez ZUS, albo szukający pomocy w swoim problemie z organem rentowym może dołączyć i znaleźć tam pomoc i wsparcie innych ofiar, ale i radców prawnych i adwokatów wyspecjalizowanych w ochronie słabszych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. Jeśli natomiast czujesz bezradność i chciałbyś, aby nasza redakcja w ramach interwencji dziennikarskiej, anonimowo, opisała Twoją historię to napisz na nasz email: redakcja@czasfinansow.pl prosimy również o kontakt, jeśli prokuratura wszczęła dochodzenie lub śledztwo wobec ZUS po Twoim zgłoszeniu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jego pracowników. Opiszemy tę historię.

O sprawie nękania przez osoby zatrudnione w ZUS przedsiębiorców i prześladowaniu przez pracowników ZUS kobiet w ciąży pisaliśmy tutaj:

Ale tym razem przedsiębiorcy alarmują, że ZUS wymyślił nowy sposób jak oszukać prowadzących firmy – otóż nagle ZUS PUE, a także program Płatnik, na które wydano miliardy złotych, zaczyna mieć problemy techniczne, które uniemożliwiają złożenie rozliczenia. Sprawa jest na tyle poważna, że za jej wyjaśnienie wziął się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Być może to przypadek, ale reputacja ZUS jako organizacji łamiącej prawo jest już na tyle powszechna, że trudno nie podejrzewać celowości tych problemów technicznych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), Adam Abramowicz, otrzymuje liczne sygnały od przedsiębiorców, dotyczące problemów technicznych związanych ze składaniem rozliczenia rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok za pośrednictwem programu Płatnik. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć to rozliczenie do 22 maja 2023 roku.

Program Płatnik był aktualizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dopiero w ostatnich dniach, co skutkuje bardzo krótkim okresem pozostałym na złożenie deklaracji. Dodatkowo, pojawiają się błędy, które uniemożliwiają wysłanie dokumentów poprzez system.

W związku z tym, Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, wystosował pismo interwencyjne do Prezesa ZUS, w którym prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz podjęcie działań mających na celu naprawienie systemu. Celem tych działań jest umożliwienie przedsiębiorcom wypełnienia ich ustawowych obowiązków w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadaje pytanie dotyczące zasad zwrotu nadpłaconej składki w przypadku niezawinionego uchybienia terminu przez płatnika. Sytuacja, w której przedsiębiorca nie mógłby złożyć deklaracji na czas z powodu wadliwego systemu, a następnie musiałby długo czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy, nie jest akceptowalna.

Rzecznik MŚP od dłuższego czasu domaga się wprowadzenia możliwości opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem na podstawie wielkości składki z roku poprzedniego, co byłoby podobne do zaliczkowego opłacania podatku dochodowego (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT). Istnieją firmy, które osiągają nieregularne dochody w poszczególnych miesiącach. Jeśli taka firma uzyska duży przychód na początku roku, na przykład z realizacji kontraktu przygotowywanego przez dłuższy okres, może ona nadpłacić znaczną sumę składki zdrowotnej. Obecnie przedsiębiorcy muszą czekać miesiącami na zwrot takiej nadpłaty, co powoduje nieuzasadnione kredytowanie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przez firmy i zagraża ich płynności finansowej. Niestety, mimo braku zastrzeżeń ze strony Ministerstwa Finansów, postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek nie zostały dotychczas uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia i ZUS.

Dodatkowo, niedopracowane rozwiązania związane z Polskim Ładem przynoszą negatywne konsekwencje dla biur księgowych. Biura te są zmuszone ponosić dodatkowe koszty związane z problemami technicznymi i opóźnieniami w systemie Płatnik, a jednocześnie nie otrzymują żadnych rekompensat finansowych za poniesione straty.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, postanowił zainterweniować w tej sprawie. W swoim piśmie skierowanym do Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją przedsiębiorców i zażądał podjęcia działań mających na celu naprawienie systemu Płatnik. Rzecznik domaga się, aby ZUS zajęło stanowisko w tej sprawie oraz zapewniło przedsiębiorcom możliwość złożenia rozliczenia rocznej składki zdrowotnej w terminie.

Ponadto, Rzecznik MŚP zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie opłacania składki zdrowotnej. Proponuje wprowadzenie systemu miesięcznych zaliczek, który pozwoliłby przedsiębiorcom na uniknięcie nadmiernych opłat i długiego oczekiwania na zwrot nadpłaty. Taka zmiana przyczyniłaby się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz zmniejszenia obciążeń budżetu NFZ.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, akcentuje także potrzebę rekompensat finansowych dla biur księgowych, które ponoszą dodatkowe koszty związane z problemami w systemie Płatnik. Jest to ważne z punktu widzenia sprawiedliwości i zachowania równowagi w sektorze usług księgowych.

W obliczu trudności technicznych i błędów w systemie Płatnik, przedsiębiorcy oczekują szybkiego działania ze strony ZUS i odpowiednich instytucji. Składanie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej jest istotnym obowiązkiem przedsiębiorców, dlatego konieczne jest zapewnienie im pełnej i sprawnej obsługi systemu, a także uwzględnienie ich potrzeb i postulatów dotyczących zmian w sposobie opłacania składek.

W obliczu sytuacji, w której przedsiębiorcy napotykają trudności związane z systemem Płatnik i rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej, istotne jest, aby odpowiedzialne instytucje wzięły pod uwagę zgłaszane problemy i podjęły skuteczne kroki w celu ich naprawy. Przedsiębiorcy nie powinni być obciążani błędami technicznymi ani nieuzasadnionymi opóźnieniami, które mogą negatywnie wpływać na ich płynność finansową i stabilność działalności.

Niezawodność i efektywność systemu Płatnik są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania procesu składania rozliczeń i opłacania składek przez przedsiębiorców. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie instytucje skoncentrowały swoje wysiłki na zapewnieniu stabilności, usprawnieniu i dostępności systemu, aby spełnić oczekiwania przedsiębiorców i umożliwić im terminowe i sprawne wypełnianie swoich obowiązków.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, kontynuuje swoją misję obrony interesów małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Jego działania mają na celu identyfikację problemów, składanie interwencji, prowadzenie dialogu z odpowiednimi instytucjami oraz promowanie zmian, które przyczynią się do stworzenia bardziej przyjaznego i sprzyjającego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości.

W obecnej sytuacji, w której przedsiębiorcy zgłaszają problemy związane z rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej za pomocą systemu Płatnik, Rzecznik MŚP angażuje się w rozwiązanie tych trudności. Jego działania mają na celu ochronę interesów przedsiębiorców i zapewnienie im sprawiedliwych warunków działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mają prawo do sprawnej obsługi i wsparcia ze strony odpowiednich instytucji. Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, podejmuje działania, aby zapewnić, że głos przedsiębiorców zostanie usłyszany i uwzględniony przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu Płatnik i opłacania składek zdrowotnych.

Wnioski Rzecznika MŚP dotyczące wprowadzenia możliwości zaliczek oraz rekompensat finansowych dla biur księgowych mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców i usprawnienie procesów związanych z rozliczeniami i opłacaniem składek zdrowotnych. Są to konkretne propozycje, które mogą przyczynić się do likwidacji problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy oczekują skutecznych rozwiązań, które pozwolą im na terminowe i prawidłowe składanie rozliczeń oraz opłacanie składek zdrowotnych. System Płatnik powinien być niezawodny, intuicyjny i dostosowany do potrzeb przedsiębiorców, zapewniając im pełne wsparcie i ułatwienia w procesie składania deklaracji.

Niezależnie od tego, czy problemy techniczne wynikają z niedopracowania systemu czy też z opóźnień w aktualizacjach, istotne jest, aby odpowiednie instytucje wzięły pełną odpowiedzialność za naprawę sytuacji. Przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niedziałającego systemu ani być obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z problemami technicznymi.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, wraz z organizacjami przedsiębiorców, czeka na reakcję i działania ze strony Prezesa ZUS oraz innych odpowiedzialnych instytucji. Przedsiębiorcy mają prawo do skutecznej obsługi i pewności, że ich głos zostanie usłyszany i uwzględniony przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu Płatnik i opłacania składek zdrowotnych.

Ważne jest, aby w interesie wszystkich stron zaangażowanych w ten problem, czyli przedsiębiorców, instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców, znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania. Należy podjąć konkretne kroki w celu naprawienia błędów technicznych w systemie Płatnik oraz wprowadzenia zmian, które zabezpieczą przedsiębiorców przed nadmiernymi opóźnieniami i niedogodnościami.

Oczekuje się, że Prezes ZUS oraz Ministerstwo Zdrowia i inne odpowiednie instytucje przyjmą do wiadomości pismo interwencyjne Rzecznika MŚP i podjęły odpowiednie działania. Przedsiębiorcy potrzebują pewności, że ich składki zdrowotne zostaną prawidłowo rozliczone i że ewentualne nadpłaty będą zwrócone w terminie. Konieczne jest również zbadanie możliwości wprowadzenia systemu zaliczek, który pozwoliłby przedsiębiorcom na równomierne rozłożenie opłat zdrowotnych i uniknięcie nieuzasadnionego kredytowania budżetu NFZ.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, jest determinowany w swoich działaniach na rzecz przedsiębiorców i walczy o uczciwe i sprzyjające warunki dla sektora MŚP w Polsce. Przedsiębiorcy są kluczowym elementem gospodarki i ich rozwój jest niezbędny dla wzrostu i dobrobytu kraju. Dlatego nie można bagatelizować ich problemów i trzeba podjąć konkretne działania, aby je rozwiązać.

Oczekuje się, że odpowiedzialne instytucje wziąć odpowiedzialność za poprawę systemu Płatnik, skrócenie czasu na składanie rozliczeń rocznych składek zdrowotnych oraz wprowadzenie elastycznych rozwiązań, takich jak zaliczki, które ułatwią przedsiębiorcom terminowe i prawidłowe wywiązywanie się z ich obowiązków.

Co sądzisz na ten temat?
+1
13
+1
22
+1
32
+1
33
+1
76
+1
2
+1
2

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Afera w ZUS. Nie płacą w terminie chorym za zwolnienia lekarskie, ale swoim wypłacili w 4 lata prawie 2 miliardy premii. Na bogato za pierwszy rok pandemii

Wrocławski ZUS kolejny raz przyłapany na oszukiwaniu i nękaniu chorych? Pieniędzy za L4 za maj we wrześniu raczej nie zobaczysz.

ZUS nęka związki zawodowe pozwami i oskarżeniami o zniesławienie. Dlaczego Dominik Wojtasiak z ZUS ukrywa przed opinią publiczną kwoty wydane z pieniędzy publicznych?

ZUS w środku IV fali epidemii wysyła staruszkę w największej grupie ryzyka do oddziału zakładu w innym mieście. Czy tak pracownicy ZUS eliminują rencistów i emerytów?

Tylko w Czas Finansów: na wrocławski ZUS wpływały zawiadomienia o przestępstwach, zarówno na instytucję, jak i na pracowników

Prokuratura wszczęła dochodzenie wobec ZUS – chodzi o oszustwo ZUS na szkodę płatnika składek. W sprawie może chodzić o naczelnika Marcina Madalińskiego.

Anna Maćkowiak, nowa Dyrektor ZUS oddział we Wrocławiu przyłapana na braku rzetelności. Centrala ZUS potwierdza popełniane błędy.

Uwaga na nierzetelną urzędniczkę ZUS – Magdalena Groń przyłapana na braku profesjonalizmu. Zastępca Dyrektora ZUS Adam Nowak uznaje skargę i przeprasza.

Tylko w CzasFinansów – Naczelnik ZUS Jolanta Marszał: nie są ważne dla ZUS terminy zawite decyzji i postanowień. Odwołania wniesione po terminie uchylają prawomocność decyzji do czasu wyroku Sądu.

Poprzednie
Następne

21.6K odsłon

Przyjazny urząd ZUS do chorych Ślązaków: oddajcie zasiłki chorobowe wy oszuści!

ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zdecydował zainwestować w nowoczesne technologie do monitorowania zwolnień chorobowych, co wywołuje kontrowersje wśród lekarzy i pacjentów. Organ właśnie oskarżył mieszkańców Śląska o to, że są oszustami, którzy wyłudzają świadczenia chorobowe. Jako dowód ZUS wskazuje dane o ilości i kwotach cofniętych ostatnio świadczeń. Na pierwszy rzut oka oskarżenie pracowników ZUS wydaje się być poważne, ale pamiętajmy, że jak nazwał ZUS Sławomir Mentzen – ta piramida finansowa (na marginesie ZUS poinformował redakcję CzasFinansow.pl, że nie pozwał ani nie oskarżył Mentzena o zniesławienie za tę wypowiedź – szuka pieniędzy, więc – co też ujawnili dziennikarze SpidersWeb w czerwcu 2019 ludzie Gertrudy Uścińskiej dostali polecenie wydawania szkodliwych i krzywdzących schorowanych ludzi decyzji z założeniem, żeby się odwoływali do Sądów to zobaczą jak sobie poradzą. Te dane mogą być nierzetelne.

W samym województwie śląskim, blisko połowa skontrolowanych przez ZUS przypadków wykorzystywała zwolnienie chorobowe niezgodnie z jego celem. Zakład postanowił wziąć pod lupę lekarzy i pacjentów, wykorzystując nowoczesną technologię w celu wykrycia ewentualnych nadużyć. “System za pomocą specjalnego algorytmu może wskazać, które zwolnienie budzi wątpliwości” – informuje Polsat News. Jednak na ile skuteczne są te kontrole? Czy technologia zastąpi ludzki osąd?

Podczas pierwszego kwartału tego roku, spośród 117 tys. kontrolowanych zwolnień, tylko niecałe 8 tys. zakończyło się decyzją o wstrzymaniu wypłat – mówi Grzegorz Dyjak z ZUS. Wydaje się, że efektywność tych kontroli jest niska, biorąc pod uwagę ogromne nakłady na nowoczesną technologię. To zatrważające, jak łatwo ZUS może teraz wstrzymać wypłatę, opierając się na algorytmach, które mogą być zawodne. W końcu, pacjenci, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, mogą być pokrzywdzeni przez te działania.

Według ustawy, ZUS ma obowiązek kontrolować wykorzystanie zwolnień lekarskich oraz orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na to, jak ZUS prowadzi te kontrole. Zgodnie z relacjami, kontrolerzy ZUS sprawdzają, czy osoba na zwolnieniu nie wykonuje czynności niezgodnych z zaleceniami lekarza. Może to obejmować różne czynności, które niekoniecznie przeszkadzają w powrocie do zdrowia. Wiele osób na zwolnieniu lekarskim wykonuje lekkie prace w domu, które nie przeszkadzają w powrocie do zdrowia, ale mogą zostać źle zinterpretowane przez kontrolerów ZUS.

Dodatkowo, wyniki kontroli ZUS w województwie śląskim są niepokojące. Około 400 mieszkańców musi zwrócić zasiłki chorobowe na kwotę przekraczającą 714 tys. zł. W mieście Rybnik, 181 osób musi zwrócić swój zasiłek, a łączna kwota zwrotu to 335 tys. zł. Jest to poważne obciążenie dla osób, które już i tak borykają się z problemami zdrowotnymi.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS, przypomina, że kontrolę zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. Czy to nie jest próba przerzucenia odpowiedzialności na pracodawców? Czy pracodawcy mają odpowiednie narzędzia do przeprowadzania takich kontroli? Przede wszystkim, czy mają oni kompetencje do oceny stanu zdrowia swoich pracowników?

Wszystko wskazuje na to, że nowoczesne technologie używane przez ZUS mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Mogą one prowadzić do fałszywych pozytywnych wyników, które zmuszają pacjentów do zwracania zasiłków, które są im potrzebne do pokrycia kosztów leczenia. Zamiast inwestować w technologię, która prowadzi do większej liczby kontroli, ZUS powinien skupić się na inwestycjach w lepszą opiekę zdrowotną dla polskich obywateli. W końcu, to oni są najważniejsi.

Zdjęcie ilustracyjne, bez związku z artykułem.

Przeczytaj też najnowsze artykuły:

Najnowsze komentarze czytelników do artykułów:

TAGI ostatnich artykułów:

Andrzej Duda Anna Maćkowiak bandyci w mundurach covid Daniel Obajtek dobra osobiste Dominik Wojtasiak dług egzekucja administracyjna egzekucja komornicza getback groźby karalne hejt igor stachowiak Izba Dyscyplinarna Jarosław Kaczyński justyna kłoczko kara za naruszenia ograniczeń obywatelskich Koronawirus koszty zastępstwa procesowego KPO L4 Maciej Wąsik marek niechciał marian banaś Mariusz Błaszczak mateusz morawiecki matki kontra zus Michał Woś minimalna krajowa Ministerstwo Sprawiedliwości mobbing najwyższa izba kontroli naruszenie dóbr osobistych nękanie Piotr Burtowski PiS policja policja w czasie epidemii pomówienie prawo i sprawiedliwość prokuratura Przemysław Czarnek przestępcy z ZUS Płot Błaszczaka RODO Siewcy hejtu Solidarna Polska strajk kobiet Sąd Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sąd Rejonowy we Wrocławiu Sądy Sędzia Anna Borkowska Sędzia Joanna Żelazny tarcza antykryzysowa Tomasz Chróstny Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów urząd skarbowy Vladimir Putin wierzytelności windykacja wybory prezydenckie Władysław Frasyniuk Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezpieczeń społecznych zus Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zbigniew Ziobro zjednoczona prawica zniesławienie znieważenie znieważenie funkcjonariusza ZUS ZUS oddział we Wrocławiu ZUS PUE ZUS we Wrocławiu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły